Degermyr–Vännäs I

Linjen Vännäs - Degermyr är 8,5 kilometer lång och indelad i två blocksträckor. Linjebeskrivningen är här är delad i tre delar, varav den här första behandlar den södra 3,2 kilometer långa blocksträckan.

Utfarten norrut från Degermyr sker nästan rakt österut. Nästan omedelbart inleds emellertid en omkring 700 meter lång kurva som vrider banan mot norr samtidigt som den når fram till Pengåns dalgång. I slutet av den långa kurvan finns viss spridd bebyggelse kring banan och utsikt ner i dalgången öster om banan ges. Järnvägen följer sedan längs med sluttningen genom en s-kurva med radier omkring 600 meter. I slutet av denna passeras linjens sydligaste bevakade plankorsning vid Fagernäs, det är den enskilda vägen mellan Pengsjö och Bojnäs som här korsar järnvägen.

Vid Fagernäs öppnar sig ett mycket småskaligt jordbrukslandskap, här passeras också banvaktstugan Fagernäs. När skogen åter tar vid strax efter denna nås först en vänsterkurva med radie strax under 500 meter som sedan direkt följs av en 370 meter lång högerkurva med radie strax under 400 meter. I denna kurva lämnar banan nu den sluttning den följt ett par kilometer och fortsätter nu i nordostlig riktning på en halvkilometerlång raklinje. Mitt på denna passeras Pengån på en mindre betongbro och omedelbart efter denna finns mellanblocksignalen.

På hela den södra blocksträckan bortsett från den raklinje på vilken mellanblocksignalen finns råder kraftigt medlut på 16 promille på nordgång.

På hela den södra blocksträckan bortsett från den raklinje på vilken mellanblocksignalen finns råder kraftigt medlut på 16 promille på nordgång.

Bilder och filmer (18)

Måndag 21 december 2009

Plankorsningen vid Fagernäs sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  18286
Direktlänk: /bild/00018286/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Den sydligaste kurvan på linjen där banan lämnar Pengåns dalgång och vrider västerut.  13 år
ID-nummer:  06350
Direktlänk: /bild/00006350/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt österut ner mot Pengåns dalgång.  13 år
ID-nummer:  06351
Direktlänk: /bild/00006351/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs järnvägen mot Vännäs ytterligare lite längre upp i sluttningen.  13 år
ID-nummer:  06349
Direktlänk: /bild/00006349/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen vid Fagernäs sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  06345
Direktlänk: /bild/00006345/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, längre bort skymtar försignalen till Degermyr.  13 år
ID-nummer:  06348
Direktlänk: /bild/00006348/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blickar man norrut från plankorsningen kan man också se försignalen till mellanblocksignalen.  13 år
ID-nummer:  06347
Direktlänk: /bild/00006347/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen.  13 år
ID-nummer:  06346
Direktlänk: /bild/00006346/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Fagernäs passeras banvaktstugan med samma namn.  13 år
ID-nummer:  06344
Direktlänk: /bild/00006344/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan fortsätter söderut i sluttningen upp mot Degermyr, vy mot sydost.  13 år
ID-nummer:  06343
Direktlänk: /bild/00006343/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den skarpa kurvan strax sydväst om mellanblocksignalen sedd norrut, i förgrunden vägen mellan Pengsjö och Bojnäs.  13 år
ID-nummer:  06342
Direktlänk: /bild/00006342/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Pengån sedd från söder.  13 år
ID-nummer:  06340
Direktlänk: /bild/00006340/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En typisk blocksignalpost på linjen.  13 år
ID-nummer:  06341
Direktlänk: /bild/00006341/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen alldeles intill bron över Pengån, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  06339
Direktlänk: /bild/00006339/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot Bojnäs från järnvägen vid mellanblocksignalen.  13 år
ID-nummer:  06338
Direktlänk: /bild/00006338/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Vid Fagernäs finns en plankorsning och från den blickar vi norrut längs banan, här skymtar försignalen norrifrån till Degermyr. Här är också lutningarna synliga.  14 år
ID-nummer:  00641
Direktlänk: /bild/00000641/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sedd från plankorsningen i Fagernäs. I denna första backe sjunker banan norrut cirka 30 meter.  14 år
ID-nummer:  00642
Direktlänk: /bild/00000642/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägsignal monterad i kontaktledningsstolpen.  14 år
ID-nummer:  00643
Direktlänk: /bild/00000643/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)