Degermyr (Dgm)

Degermyr är den första mötesstationen söder om Vännäs och ligger cirka 10 kilometer västsydväst om den järnvägsknuten. På platsen anlades en militärmötesplats 1893, alltså ett par år efter att bandelen Anundsjö-Vännäs öppnats 1891. De uppgraderades till station 1917 och hette fram till 1926 London (Ldo), antagligen efter gården London cirka en kilometer västerut. Efter 1926 blev namnet istället Pengsjöby, ett namn som visar kopplingen till den betydligt större byn Pengsjö cirka två kilometer söderut. Från 1940 blev namnet Degermyr, namnet finns som namn på en myr strax norr om dagens mötesstation. Persontrafiken vid stationen lades ned 1967. Stationen har haft ett mindre stationshus i ett plan sammanbyggt med ett litet godsmagasin, av detta finns dock inga spår idag.

Dagens bangård vid driftplatsen Degermyr har tre spår med normalhuvudspåret i mitten. Bangården ligger i öst-västlig riktning och mitt på densamma korsas Rödmossamyren som i norra änden övergår i Degermyren. Fjärrkuren, som står nära det forna stationshusets plats, återfinns på bangårdens södra sida i dess västra del. Större delen av bangården ligger i skogsmark, men vid västra bangårdsänden finns den mindre jordbruksmark som tillsammans med ett par hus utgör byn Degermyr. Söder om bangården nära fjärrkuren men skymd av en trädridå ligger en större byggnad som tidigare har fungerat som postanstalt.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Måndag 21 december 2009

Bangården sedd österut i riktning mot Vännäs vid teknikhuset.  8 år
ID-nummer:  18281
Direktlänk: /bild/00018281/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut.  8 år
ID-nummer:  18282
Direktlänk: /bild/00018282/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden med de båda avvikande huvudspåren på vardera sidan om normalhuvudspåret täckta av snö.  8 år
ID-nummer:  18283
Direktlänk: /bild/00018283/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från väster.  8 år
ID-nummer:  18284
Direktlänk: /bild/00018284/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Vid infarten från väster och norr till byn Degermyr möter bilresenären genast järnvägen i en låg vägport.  13 år
ID-nummer:  06365
Direktlänk: /bild/00006365/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägporten väster om bangården.  13 år
ID-nummer:  06366
Direktlänk: /bild/00006366/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Degermyrs mötesstation, vy österut.  13 år
ID-nummer:  06367
Direktlänk: /bild/00006367/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06368
Direktlänk: /bild/00006368/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06369
Direktlänk: /bild/00006369/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Fjärrkuren är belägen på södra sidan av spåren i bangårdens västra del.  13 år
ID-nummer:  06353
Direktlänk: /bild/00006353/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från platsen vid fjärrkuren.  13 år
ID-nummer:  06354
Direktlänk: /bild/00006354/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av bangården är omgiven av myrmark då bangården korsar Rödmossamyren.  13 år
ID-nummer:  06355
Direktlänk: /bild/00006355/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med utfarten mot Vännäs, notera att de kraftiga lutningarna på linjen börjar redan vid bortersta växeln.  13 år
ID-nummer:  06356
Direktlänk: /bild/00006356/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden och utfarten söderut mot Hörnsjö.  13 år
ID-nummer:  06357
Direktlänk: /bild/00006357/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  06358
Direktlänk: /bild/00006358/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Hörnsjö, strax innan utfartsblocksignalen skymtar den låga bron över landsvägen genom byn.  13 år
ID-nummer:  06359
Direktlänk: /bild/00006359/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den västligaste delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  06360
Direktlänk: /bild/00006360/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med fjärrkuren till höger.  13 år
ID-nummer:  06361
Direktlänk: /bild/00006361/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden och utfarten söderut är omgivna av åkermark.  13 år
ID-nummer:  06362
Direktlänk: /bild/00006362/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga vägporten under järnvägen vid södra stationsgränsen, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  06363
Direktlänk: /bild/00006363/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Degermyr sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  06364
Direktlänk: /bild/00006364/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 24 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Strax väster om stationen Degermyr finns denna låga och smala vägport under banan längs en för trakten typisk grusväg.  14 år
ID-nummer:  00633
Direktlänk: /bild/00000633/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Degermyr station, vy österut.  14 år
ID-nummer:  00634
Direktlänk: /bild/00000634/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Degermyr sedd österut.  14 år
ID-nummer:  00635
Direktlänk: /bild/00000635/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens västra ände med utfarten söderut.  14 år
ID-nummer:  00636
Direktlänk: /bild/00000636/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomt område på stationsområdet väster om banverkets byggnader.  14 år
ID-nummer:  00637
Direktlänk: /bild/00000637/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)