179 Fagernäs

Banvaktstugan Fagernäs ligger på östra sidan av banan strax norr om plankorsningen i Fagernäs. Stugan är av 1872 års modell påbyggd till två våningar och är idag gulmålad. Söder om stugan finns ett uthus. Alldeles intill stugan låg också hållplatsen Klintsjö (Klö) mellan 1929 och 1965. Byn Klintsjö ligger cirka 2,5 kilometer nordväst om platsen utan direkt vägförbindelse till hållplatsen. Däremot rinner Klintsjöbäcken från sjön Klintsjön i byn Klintsjö till Pengån vid Fagernäs, järnvägen korsar bäcken strax norr om banvaktstugan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Måndag 21 december 2009

Banvaktstugan sedd från norr.  14 år
ID-nummer:  06661
Direktlänk: /bild/00006661/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordost med brunnen i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  06662
Direktlänk: /bild/00006662/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster.  14 år
ID-nummer:  06663
Direktlänk: /bild/00006663/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunnen med järnvägen i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06664
Direktlänk: /bild/00006664/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugans östra gavel.  14 år
ID-nummer:  06666
Direktlänk: /bild/00006666/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från söder.  14 år
ID-nummer:  06665
Direktlänk: /bild/00006665/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förstukvisten på norra sidan.  14 år
ID-nummer:  06667
Direktlänk: /bild/00006667/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På västra gabeln finns en nedgången till källaren, idag nästan dold i granhäcken mot järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06668
Direktlänk: /bild/00006668/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylt på gaveln mot järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06669
Direktlänk: /bild/00006669/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Endast en granhäck skiljer stugan från järnvägen.  14 år
ID-nummer:  06670
Direktlänk: /bild/00006670/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut vid stugan.  14 år
ID-nummer:  06671
Direktlänk: /bild/00006671/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd norrut vid stugan.  14 år
ID-nummer:  06672
Direktlänk: /bild/00006672/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten från stugan österut ner mot Pengån.  14 år
ID-nummer:  06673
Direktlänk: /bild/00006673/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från nordost.  14 år
ID-nummer:  06674
Direktlänk: /bild/00006674/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  06675
Direktlänk: /bild/00006675/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från sydväst.  14 år
ID-nummer:  06676
Direktlänk: /bild/00006676/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset sett från sydost med stugan i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  06677
Direktlänk: /bild/00006677/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 28 december 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Banvaktstugan Fagernäs sedd från vägen genom byn med samma namn.  14 år
ID-nummer:  06352
Direktlänk: /bild/00006352/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 19 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!