Degermyr–Vännäs II

En stor del av linjen Degermyr–Vännäs går i närheten av Pengån, en å som rinner från Pengsjö nära Degermyr och mynnar i Umeälven någon kilometer uppströms järnvägsbron. Från mellanblocksignalen vid järnvägsbron över ån fortsätter banan österut och når strax byn Bojnäs som ligger på utlöpande höjd från bergen i söder. Här öppnas landskapet åter kring ett par gårdar samtidigt som Pengån här går en lång omväg mot nordväst runt denna höjd. Järnvägen går genom byn i en 400 meter lång kurva med radie 600 meter samtidigt som ett kortare kraftigt motlut upp från Pengån vänds till ett kraftigt längre medlut när backen ner mot Umeälven inleds på allver. Mitt i kurvan finns också en helt obevakad plankorsning som dessutom saknar kryssmärke.

I det kraftiga medlutet från Bojnäs går banan i den mycket kuperade terrängen mellan bergen i söder och Pengåns dalgång i norr. Banan ligger här i en s-kurva med två skarpa kurvor med radie 355 meter, och med längder på 375 respektive 350 meter. I den första av dessa genar banan över en dalgång på en hög bank och i samband med denna bryts det kraftiga medlutet av ett kort motlut. Efter kurvorna följer en 300 meter lång raklinje där banan planar ut till nära horisontell. Strax byts skogslandskapet ut mot jordbruks­land­skapet i Västerås på Umeälvens sydvästra sida.

I Västerås passeras i en vänsterkurva linjens andra plankorsning där den tidigare västra infartsvägen till Vännäs korsar järnvägen, den som föregick dagens förbifart norr om samhället. Alldeles intill plankorsningen, på dess sydöstra sida låg hållplatsen Pengå (Pgå) mellan 1929 och 1965, även plankorsningen bär detta namn. Efter en kortare raklinje inleds åter ett halvkilometerlångt kraftigt medlut ner mot Umeälven samtidigt som skogklädda strandremsan längs älven nås. I lutningen ligger banan i en s-kurva där den första kurvan är skarpast med radie drygt 600 meter.

Bilder och filmer (29)

Onsdag 14 juli 2010

Kvällssol i Västerås på Umeälvens sydvästra sida, här ska banan snart stiga upp genom skogarna söderut mot Degermyr.  3 år
ID-nummer:  32281
Direktlänk: /bild/00032281/
Fotodatum: den 14 juli 2010
Publicerad: den 14 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 december 2009

Plankorsningen vid Västerås sedd från nordväst.  9 år
ID-nummer:  18287
Direktlänk: /bild/00018287/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd söderut från plankorsningen i kurvan där den lämnar jordbrukslandskapet närmast Umeälven.  9 år
ID-nummer:  18288
Direktlänk: /bild/00018288/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Vännäs från samma plankorsning.  9 år
ID-nummer:  18289
Direktlänk: /bild/00018289/
Fotodatum: den 21 december 2009
Publicerad: den 6 september 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 augusti 2009

Jordbrukslandskap i Bojnäs sett från nordväst, järnvägen följer skogskanten i söder.  14 år
ID-nummer:  06328
Direktlänk: /bild/00006328/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen i Bojnäs, vy från norr.  14 år
ID-nummer:  06329
Direktlänk: /bild/00006329/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom kurvan i Bojnäs skymtar i väster mellanblocksignalen mitt på linjen.  14 år
ID-nummer:  06333
Direktlänk: /bild/00006333/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen försvinner ner i sluttningen i riktning mot Vännäs.  14 år
ID-nummer:  06332
Direktlänk: /bild/00006332/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den inte allt för goda sikten västerut från plankorsningens norra sida, ändå i ytterkurva.  14 år
ID-nummer:  06330
Direktlänk: /bild/00006330/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sikten är heller inte så god österut i riktning mot Vännäs.  14 år
ID-nummer:  06331
Direktlänk: /bild/00006331/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen Pengå i Västerås, vy mot sydost.  14 år
ID-nummer:  06327
Direktlänk: /bild/00006327/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från åkrarna i Västerås i riktning mot älven.  14 år
ID-nummer:  06326
Direktlänk: /bild/00006326/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare lite närmare älven finns denna vy mot öster, i bakgrunden skymtar Middagsberget på vilket slalombacken i Vännäsby ligger.  14 år
ID-nummer:  06325
Direktlänk: /bild/00006325/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot broarna över Umeälven från plats ytterligare lite längre österut.  14 år
ID-nummer:  06324
Direktlänk: /bild/00006324/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut i riktning mot Degermyr från plats nära bron över Umeälven.  14 år
ID-nummer:  06323
Direktlänk: /bild/00006323/
Fotodatum: den 25 augusti 2009
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 17 juli 2008

Plankorsningen i Bojnäs är obevakad och saknar kryssmärken. Är det verkligen en vältrafikerad järnväg som passerar här?  14 år
ID-nummer:  06322
Direktlänk: /bild/00006322/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lutningen sedd från ostligaste delen av åkermarken i Bojnäs.  14 år
ID-nummer:  06321
Direktlänk: /bild/00006321/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen i den kraftiga lutningen upp mot Bojnäs sedd i riktning mot Vännäs. Bakom kurvan döljer sig också en hög banvall där sluttningen inte stämde helt överens med den önskade järnvägsgeometrin.  14 år
ID-nummer:  06320
Direktlänk: /bild/00006320/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med den gamla infartsvägen till Vännäs västerifrån, idag flitigt trafikerad av timmerbilar till sågverket nära landsvägsbron över älven omkring en kilometer bort.  14 år
ID-nummer:  06316
Direktlänk: /bild/00006316/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut i riktning mot Degermyr. Här alldeles intill plankorsningen låg hållplatsen Pengå, ett namn som plankorsningen än i dag bär.  14 år
ID-nummer:  06319
Direktlänk: /bild/00006319/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot älven från landsvägen i Västerås.  14 år
ID-nummer:  06318
Direktlänk: /bild/00006318/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot Vännäs från plankorsningen.  14 år
ID-nummer:  06317
Direktlänk: /bild/00006317/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut på åkrarna i Västerås.  14 år
ID-nummer:  06315
Direktlänk: /bild/00006315/
Fotodatum: den 17 juli 2008
Publicerad: den 17 november 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2007

Den obevakade plankorsningen i kurvan i Bojnäs.  15 år
ID-nummer:  00644
Direktlänk: /bild/00000644/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt längs banan söderut från den obevakade plankorsningen i Bojnäs.  15 år
ID-nummer:  00645
Direktlänk: /bild/00000645/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan norrut mot Vännäs från samma korsning.  15 år
ID-nummer:  00646
Direktlänk: /bild/00000646/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sista vägkorsningen söder om Umeälven är denna av vägtrafik relativt trafikerade korsning. Vägen i fråga ansluter ett sågverk med väg 92 västerut och bara under den stund jag var vid korsningen hann ett antal timmerbilar passera. Då korsningen ligger mitt i en kurva på järnvägen får vägen ett ordentligt backkrön vid korsningen.  15 år
ID-nummer:  00647
Direktlänk: /bild/00000647/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från denna korsning. Här börjar stigningarna på drygt 50 meter upp till Degermyr.  15 år
ID-nummer:  00648
Direktlänk: /bild/00000648/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot Umeälvsbron och Vännäs från samma korsning.  15 år
ID-nummer:  00649
Direktlänk: /bild/00000649/
Fotodatum: den 20 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)