Urspårningen i Aspeå

Den 4 juni 2008 spårade ståltåget 9103 ur strax söder om Aspeå. Det var tio vagnar mitt i tåget som spårade ur medan främre och bakre delen av tåget höll sig kvar på spåret. Flera hundra meter spår skadades och vid urspårningsplatsen raserades även banvallen delvis och kontaktledningsstolpar revs ner. För uppröjningsarbetet byggdes en provisorisk väg från den närbelägna landsvägen i söder. De vagnar och stålämnen som helt hade spårat ut vräktes åt sidan och blev i akutskedet lämnade kvar på platsen medan banvallen återuppbyggdes. Det gjorde att trafiken åter kunde rulla på banan efter två dygns totalavstängning.

Dåvarande Banverkets utredning av olyckan kom fram till att en solkurva orsakade olyckan. I denna nämndes avverkning inom trädsäkrningsprojektet som en bidragande orsak då banan då exponeras för mer sol. Konsekvenserna av olyckan blev hur som helst mycket stora, dels för persontrafiken men speciellt för godstrafiken med viktiga transporter som t.ex. ståltågen och Volvos tåg söderut från Umeå. De totala kostnaderna för urspårningen beräknades bli mer än 6 miljoner kronor, varav två miljoner för att återställa järnvägsanläggningen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Måndag 24 augusti 2009

Olycksplatsen sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  07831
Direktlänk: /bild/00007831/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna och stålämnena har transporterats bort och platsen har städats upp.  13 år
ID-nummer:  07832
Direktlänk: /bild/00007832/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tillfartsväg har byggts från väster på järnvägens norra sida.  13 år
ID-nummer:  07833
Direktlänk: /bild/00007833/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns dock spår av olyckan på platsen.  13 år
ID-nummer:  07834
Direktlänk: /bild/00007834/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På platsen finns också ett par stålämnen kvar. Här syns ett som ligger nerbäddat i banvallen vid fundamentet till en kontaktledningsstolpe och sannolikt inte kunde flyttas utan att järnvägsanläggningen påverkades.  13 år
ID-nummer:  07835
Direktlänk: /bild/00007835/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även sliprar och rälsbitar finns kvar i slänten. Notera att bankens sidor består av finkornig sand som genast rasar om man försöker gå i slänten.  13 år
ID-nummer:  07836
Direktlänk: /bild/00007836/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett stålämne som nu har blivit en del av banvallen vid olycksplatsen.  13 år
ID-nummer:  07837
Direktlänk: /bild/00007837/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Urspårningen inträffade på en hög bank vid Jussjön strax väster om Aspeå station, her syns olycksplatsen från landsvägen i sydost.  13 år
ID-nummer:  07818
Direktlänk: /bild/00007818/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olycksplatsen med de kvarlämnade vagnarna sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  07819
Direktlänk: /bild/00007819/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot de kvarlämnade vagnarna och stålämnena.  13 år
ID-nummer:  07820
Direktlänk: /bild/00007820/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot landsvägen på höjden. Hygget söder om banan kan ha varit en bidragande orsak till solkurvan.  13 år
ID-nummer:  07821
Direktlänk: /bild/00007821/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I slänten ner mot sjön ligger vagnar, stålämnen, räls och söndertrasade träsliprar i en enda röra.  13 år
ID-nummer:  07822
Direktlänk: /bild/00007822/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna efter urspårningen sedda från öster.  13 år
ID-nummer:  07823
Direktlänk: /bild/00007823/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett stålämne ligger delvis under en vagn i stället för på densamma.  13 år
ID-nummer:  07824
Direktlänk: /bild/00007824/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De skadade urspårade vagnarna i slänten ner mot sjön.  13 år
ID-nummer:  07825
Direktlänk: /bild/00007825/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olycksplatsen sedd från nordväst.  13 år
ID-nummer:  07826
Direktlänk: /bild/00007826/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot de kvarlämnade vagnarna.  13 år
ID-nummer:  07827
Direktlänk: /bild/00007827/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjulaxlar har borrat sig ner i sanden i slänten.  13 år
ID-nummer:  07828
Direktlänk: /bild/00007828/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost från västra delen av banken vid Jussjön, hit byggdes en tillfartsväg från landsvägen inför återställandet av järnvägen.  13 år
ID-nummer:  07829
Direktlänk: /bild/00007829/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga banken vid Jussjön sedd från sydväst, notera den ensamma hjulaxel som har kanat ner för slänten på södra sidan istället för på den norra.  13 år
ID-nummer:  07830
Direktlänk: /bild/00007830/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 20 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!