Stormyran - Aspeå

Linjen Aspeå–Stormyran är blott 2,7 kilometer lång, stambanans tredje kortaste, och består därmed av endast en blocksträcka. Höjdskillnaden mellan bangårdarna i Stormyran och Aspeå är 38 meter och linjen består av ett sammanhängande medlut på som varierar mellan 12 och 14 promille. Lutningen från Stormyran, den högsta punkten mellan Långsele och Vännäs, ner mot Nätraåns dalgång börjar redan vid norra bangårdsänden och är i den relativt skarpa utfartskurvan med radie 440 meter redan 14 promille. Järnvägen går nu i nordnordostlig riktning i dalgången mellan Jussjöhöjden i öster och Hällåshöjden i väster ner mot Stor–Aspsjön, denna del av linjen består av två raklinjer med en svagare mellanliggande högerkurva.

När järnvägen når fram till Stor-Aspsjön i Nätraåns vattensystem vrider banan av skarpt österut i en högerkurva med radie 450 meter och längd 360 meter. I kurvan finns den motriktade försignalen till Stormyran norrifrån, där också jordkällaren och grunden tillhörande banvaktstugan Jussjö kan siktas på sydöstra sidan av järnvägen. I kurvan passeras också sockengränsen Resele-Skorped och kommungränsen Sollefteå-Örnsköldsvik, anvaktstugan Jussjö var speciell då stugan och uthuset låg på var sin sida om denna gräns. Järnvägen passerar i slutet av kurvan också strax söder om huvudgården i Jussjö, en av Skorpedsbygdens västligaste byar, belägen vid Stor-Aspsjöns östra strand.

I norra delen av linjen efter den långa kurvan vid Stor-Aspsjön ökar kurvradierna och ligger mellan 580 och 780 meter. Efter en kort raklinje inleds vid försignalen till Aspeå en serie om tre kurvor där banan ömsom går i skärning och ömsom går på hög bank på Jussjöns södra sida, det är i mitten av denna serie vi finner platsen för urspårningen 2008. Efter ännu en kort raklinje rundar järnvägen med en vänsterkurva den östra änden av Jussjön varefter infarten till Aspeå strax följer strax före landsvägens bro över banan. Först i denna avslutande kurva tar det kraftiga medlutet slut.

Bilder och filmer (16)

Måndag 24 augusti 2009

Den norra försignalen till Stormyran i den långa kurvan vid Stor-Aspsjön.  13 år
ID-nummer:  07848
Direktlänk: /bild/00007848/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen med Stor-Aspsjön i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  07849
Direktlänk: /bild/00007849/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill norra försignalen till Stormyran finns resterna av banvaktstugan Jussjö.  13 år
ID-nummer:  07850
Direktlänk: /bild/00007850/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Källaren som har tillhört banvaktstugan Jussjö finns också kvar på banans södra sida nära stugans grund.  13 år
ID-nummer:  07851
Direktlänk: /bild/00007851/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudgården i Jussjö ligger vid Stor-Aspsjöns östra ände knappt 200 meter norr om järnvägen, gården ägs idag av Holmen AB.  13 år
ID-nummer:  07852
Direktlänk: /bild/00007852/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt vid Stor-Aspsjöns östra ände. Järnvägen finns i den glänta som kan skymtas i skogen mitt i bild.  13 år
ID-nummer:  07853
Direktlänk: /bild/00007853/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan de båda försignalerna förändras den största tillåtna hastigheten från 90 km/h på Stormyransidan till 100 km/h mot Aspeå.  13 år
ID-nummer:  07847
Direktlänk: /bild/00007847/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den korta raklinjen öster om kurvan vid Stor-Aspsjön sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  07846
Direktlänk: /bild/00007846/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut i riktning mot Aspeå från samma plats som ovan, här finns södra försignalen samma driftplats.  13 år
ID-nummer:  07845
Direktlänk: /bild/00007845/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan vid södra försignalen till Aspeå sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  07844
Direktlänk: /bild/00007844/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma långa kurvas ostligaste del sedd västerut.  13 år
ID-nummer:  07843
Direktlänk: /bild/00007843/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen följer den tidvis branta sluttningen söder om Jussjön, vy mot nordost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07842
Direktlänk: /bild/00007842/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banken vid Jussjön sedd från väster, här skedde urspårningen 2008.  13 år
ID-nummer:  07841
Direktlänk: /bild/00007841/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den höga banken vid Jussjön där urspårningen skedde sedd från sydväst.  13 år
ID-nummer:  07840
Direktlänk: /bild/00007840/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 21 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 20 juli 2008

Vy österut i riktning mot infarten till Aspeå strax öster om urspårningsplatsen, landsvägsbron skymtar svagt längst bort i bild.  13 år
ID-nummer:  07839
Direktlänk: /bild/00007839/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid södra utfarten från Aspeå. Här rundar järnvägen den östra änden av Jussjön.  13 år
ID-nummer:  07838
Direktlänk: /bild/00007838/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 11 september 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)