Aspeå (Ap)

Aspeå är en liten by i västligaste delen av Skorpeds församling och Örnsköldsviks kommun längs landsvägen mellan Sollefteå och Skorped. Järnvägen lades omkring en kilometer söder om byn i närheten av den plats där landsvägen korsar järnvägen. Vägens passage över järnvägen sker idag på en lång bro som också korsar Jussjöån, ett av Nätraåns källflöden. Vid järnvägen finns alltså inga bostadshus, bangården omges helt av skog och myr. Söderifrån är detta första gången på drygt 2 mil som en allmän väg passerar järnvägen, sedan Selsjön är det endast i Backsjön som järnvägen är nära bebyggelse.

Aspeå är en liten by i västligaste delen av Skorpeds församling och Örnsköldsviks kommun längs landsvägen mellan Sollefteå och Skorped. Järnvägen lades omkring en kilometer söder om byn i närheten av den plats där landsvägen korsar järnvägen. Vägens passage över järnvägen sker idag på en lång bro som också korsar Jussjöån, ett av Nätraåns källflöden. Vid järnvägen finns alltså inga bostadshus, bangården omges helt av skog och myr. Söderifrån är detta första gången på drygt 2 mil som en allmän väg passerar järnvägen, sedan Selsjön är det endast i Backsjön som järnvägen är nära bebyggelse.

Aspeå har fungerat som mötesplats och station sedan banan öppnades men fick persontrafik först 1914. Den fick vara kvar fram till 1966 varefter också godstrafiken försvann efter ett år. Den ursprungliga kortare bangården låg i västra delen av dagens bangård, där det ännu idag finns tre spår i bredd tack vare ett stickspår på norra sidan. Ett stationshus uppfördes på bangårdens södra sida och flera andra byggnader har funnits på norra sidan av spåren. Idag finns ingen av dessa äldre byggnader kvar, bara en övergiven jordkällare på södra sidan av spåren. Idag är bangården alltså utvidgad österut och har två huvudspår. Ställverket är av modell 59 som idag tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (30)

Söndag 20 juli 2008

Norra bangårdsänden i Aspeå sedd österut. I bakgrunden skymtar Abrahamskullen som järnvägen rundar i en mycket skarp kurva strax öster om utfarten mot Holmån.  14 år
ID-nummer:  07797
Direktlänk: /bild/00007797/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd sedd västerut från östra änden.  14 år
ID-nummer:  07798
Direktlänk: /bild/00007798/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra (norra) bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07799
Direktlänk: /bild/00007799/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ostligaste delen av bangården ligger i en kurva.  14 år
ID-nummer:  07801
Direktlänk: /bild/00007801/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Större delen av bangården är dock rak, vy västerut.  14 år
ID-nummer:  07800
Direktlänk: /bild/00007800/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mitt på bangårdens norra sida, här syns också teknikhuset vid masten till höger.  14 år
ID-nummer:  07802
Direktlänk: /bild/00007802/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid teknikhuset, här orienteras också om hastighetsbegränsningen 70 km/h inför den skarpa kurvan öster om bangården.  14 år
ID-nummer:  07803
Direktlänk: /bild/00007803/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och teknikhuset sett från nordväst.  14 år
ID-nummer:  07804
Direktlänk: /bild/00007804/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I västra delen av bangården finns ett stickspår på norra sidan, vy österut.  14 år
ID-nummer:  07805
Direktlänk: /bild/00007805/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stickspåret lagras slipers tillfälligt.  14 år
ID-nummer:  07806
Direktlänk: /bild/00007806/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan av bangårdens västra del finns en gammal jordkällare.  14 år
ID-nummer:  07807
Direktlänk: /bild/00007807/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalstuga vid västra bangårdsänden, vy från nordost.  14 år
ID-nummer:  07808
Direktlänk: /bild/00007808/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden vid änden av stickspåret där en motordressin stod parkerad denna kväll.  14 år
ID-nummer:  07809
Direktlänk: /bild/00007809/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets stoppbock vid det avvikande huvudspårets mellansignal, vy österut.  14 år
ID-nummer:  07810
Direktlänk: /bild/00007810/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd västerut med landsvägsbron i bakgrunden, notera också dressinskjulet till höger.  14 år
ID-nummer:  07811
Direktlänk: /bild/00007811/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Landsvägens bro över Jussjöån och järnvägen sedd från norr i riktning mot Selsjön.  14 år
ID-nummer:  07812
Direktlänk: /bild/00007812/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot bangården från landsvägsbron.  14 år
ID-nummer:  07813
Direktlänk: /bild/00007813/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Stormyran sedd från landsvägsbron.  14 år
ID-nummer:  07814
Direktlänk: /bild/00007814/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen Ap L1 sitter på en högre stolpe av äldre modell med stege.  14 år
ID-nummer:  07815
Direktlänk: /bild/00007815/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra infarten till Aspeå strax väster om landsvägsbron över järnvägen och Jussjöån.  14 år
ID-nummer:  07816
Direktlänk: /bild/00007816/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lastad stålpendel dundrar söderut över bangården i Aspeå i kvällssolen.  14 år
ID-nummer:  07817
Direktlänk: /bild/00007817/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 19 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Utfarten söderut från Aspeå sedd från landsvägsbron över järnvägen och Jussjöån. I kurvan längre bort skymtar Jussjön på höger sida.  15 år
ID-nummer:  00302
Direktlänk: /bild/00000302/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen från Aspeå söderut sitter på en högre stolpe med stege.  15 år
ID-nummer:  00303
Direktlänk: /bild/00000303/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationsområdet från vägbron väster om stationen.  15 år
ID-nummer:  00304
Direktlänk: /bild/00000304/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna stuga på norra sidan spåren i bangårdens västra ände är den enda större byggnaden som finns kvar på stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  00305
Direktlänk: /bild/00000305/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra utfarten och landsvägsbron över spåren och Jussjöån.  15 år
ID-nummer:  00306
Direktlänk: /bild/00000306/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot norra utfarten från Aspeå. Stationen har två tågspår samt ett sidospår på norra sidan.  15 år
ID-nummer:  00307
Direktlänk: /bild/00000307/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett lager av sliprar (?) under pressenning intill sidospåret på stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  00308
Direktlänk: /bild/00000308/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbock för sidospåret samt signaler vid södra bangårdsänden.  15 år
ID-nummer:  00309
Direktlänk: /bild/00000309/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan av spåren finns denna jordkällare.  15 år
ID-nummer:  00310
Direktlänk: /bild/00000310/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)