Backsjön (Baö)

Mötesstationen Backsjön driftsattes i september 1987 och tillhör alltså precis som Stormyran stambanans yngre mötesplatser. Den lilla byn Backsjön ligger på en höjd söder om järnvägen mellan sjöarna Backsjön och Strupen, järnvägen går i en skärning genom samma höjd vid norra infarten till driftplatsen. Mötesspåret ligger på nästa backkrön, ett krön som på sydgång sedan inte följs av något motlut förrän efter Forsmobron. Driftplatsen har ett ställverk modell 59 som lillåter samtidig infart (ESIL). Backsjön har funnits som trafikplats tidigare, då i form av en hållplats ett par hundra meter söder om banvaktstugan Backsjö i höjd med södra änden av linjeomläggningen. Hållplatsen som har haft signaturerna Bsö och Bkö lades ned 1966.

Infarten till Backsjön sker från nordost på sydgång och ligger i en längre svag kurva. Vid utgången ur infartskurvan finns en bevakad plankorsning med en enskild väg som bland annat kopplar ett stor skogsbilvägsnät norr om järnvägen till allmän väg i Backsjön. Efter plankorsningen följer en 200 meter lång raklinje fram till bangårdsänden. Omedelbart före växeln där passerar järnvägen över Björkån, ett biflöde till Ångermanälven som rinner upp i skogarna norr om Backsjön. Den höjd som mötesstationen ligger på hindrar dock ån från att rinna närmaste vägen till älven västerut, ån rinner istället mot sydost och mynnar i älven först vid Björkå bruk knappt två mil öster om Sollefteå.

Bangården i Backsjön består av två längre kurvor i ändarna och en raklinje mellan dessa. Järnvägen har 15 promilles medlut från driftplatsgränsen till bron över Björkån, varefter det råder lika kraftigt motlut i nordöstra delen av bangården. Krönet ligger ungefär mitt på raklinjen i bangårdens mellersta del varefter medlutet ned mot Selsjön och Ångermanälven genast inleds och uppgår till 16 promille. Teknikhuset ligger på bangårdens nordvästra sida vid raklinjen. Efter kurvan i södra bangårdsänden (som med sin radie på 445 meter är både skarpare och längre än den i norra änden) ligger södra bangårdsänden i öst-västlig riktning. Utfarten mot Selsjön finner man sedan i den följande lika skarpa vänsterkurvan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (33)

Söndag 18 juli 2010

Vy mot driftplatsgränsen från den bevakade plankorsningen strax väster om denna.  13 år
ID-nummer:  08862
Direktlänk: /bild/00008862/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen, omedelbart före växeln skymtar bron över Björkån.  13 år
ID-nummer:  08863
Direktlänk: /bild/00008863/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Björkån är relativt hög i förhållande till den relativt lilla spännvidden, vy från norr.  13 år
ID-nummer:  08864
Direktlänk: /bild/00008864/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid norra (östra) bangårdsänden, bron över Björkån skymtar till vänster.  13 år
ID-nummer:  08866
Direktlänk: /bild/00008866/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd österut från bangårdens södra sida, vid horisonten syns ännu Storsjöhöjden.  13 år
ID-nummer:  08867
Direktlänk: /bild/00008867/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan i bangårdens östra del sedd västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08868
Direktlänk: /bild/00008868/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden ligger i 15 promilles lutning, vy österut.  13 år
ID-nummer:  08869
Direktlänk: /bild/00008869/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från kurvan i östra delen.  13 år
ID-nummer:  08870
Direktlänk: /bild/00008870/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna norrut finns i västra änden av kurvan vid östra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08871
Direktlänk: /bild/00008871/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Krönet nås mitt på bangården strax öster om teknikhuset, vy västerut.  13 år
ID-nummer:  08872
Direktlänk: /bild/00008872/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och teknikhuset, vy mot nordost från södra sidan av bangården.  13 år
ID-nummer:  08873
Direktlänk: /bild/00008873/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08874
Direktlänk: /bild/00008874/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från kurvan i västra delen.  13 år
ID-nummer:  08875
Direktlänk: /bild/00008875/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, här syns mellansignalerna söderut.  13 år
ID-nummer:  08876
Direktlänk: /bild/00008876/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset mitt på bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  08877
Direktlänk: /bild/00008877/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plats nära teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08878
Direktlänk: /bild/00008878/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plats nära teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  08879
Direktlänk: /bild/00008879/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra (västra) bangårdsänden sedd mot sydost, växeln finns utanför höger bildkant.  13 år
ID-nummer:  08880
Direktlänk: /bild/00008880/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd mot sydväst.  13 år
ID-nummer:  08881
Direktlänk: /bild/00008881/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid växeln i västra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  08882
Direktlänk: /bild/00008882/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan mot utfarten söderut.  13 år
ID-nummer:  08883
Direktlänk: /bild/00008883/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd österut från banans södra sida.  13 år
ID-nummer:  08884
Direktlänk: /bild/00008884/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra driftplatsgränsen sedd mot nordost.  13 år
ID-nummer:  08885
Direktlänk: /bild/00008885/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Vy västerut från skärningen vid norra driftplatsgränsen, norra bangårdsänden skymtar i kurvan längst bort i bild.  13 år
ID-nummer:  08861
Direktlänk: /bild/00008861/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 18 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Södra utfarten från Backsjön.  15 år
ID-nummer:  00448
Direktlänk: /bild/00000448/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stopplyktorna vid bangårdens södra ände.  15 år
ID-nummer:  00449
Direktlänk: /bild/00000449/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesspårets sydvästra del. Hela bangården ligger i en kurva.  15 år
ID-nummer:  00450
Direktlänk: /bild/00000450/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mötesspåret söderut sett från stationsbyggnaderna.  15 år
ID-nummer:  00451
Direktlänk: /bild/00000451/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnader av standardtyp står i Backsjön.  15 år
ID-nummer:  00452
Direktlänk: /bild/00000452/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut med banken och bron över Björkån. Längre bort syns en plankorsning som förbinder hus på västra sidan om banan med Backsjön.  15 år
ID-nummer:  00453
Direktlänk: /bild/00000453/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Björkån och järnvägsbron över densamma.  15 år
ID-nummer:  00454
Direktlänk: /bild/00000454/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra växeln vid Backsjöns station sedd från plankorsningen närmast byn Backsjön.  15 år
ID-nummer:  00455
Direktlänk: /bild/00000455/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut sker genom en skärning, utfartssignal och infartssignal på samma stolpe strax norr om plankorsningen.  15 år
ID-nummer:  00456
Direktlänk: /bild/00000456/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)