Selsjön–Backsjön

Linjen Selsjön–Backsjön är 4,5 kilometer lång och saknar mellanblocksignaler. Höjdskillnaden mellan driftplatserna är samtidigt hela 87 meter varför linjen i princip helt består av kraftigt motlut på nordgång. Från Selsjön inleds linjen med en raklinje i nordnordvästlig riktning på vilken landsvägen från Selsjön österut mot Skorped passerar på bro över banan. Efter att banvaktstugan 111F Selsjön har passerats följer en hela 440 meter lång kurva med radie 370 meter där banan vrids 90 grader österut, rundar Tjärnberget och går in på bergets nordsluttning parallellt med Tjärnbäcken. Utöver en kort sträcka med svag lutning i södra änden av den långa kurvan mäter motlutet här i linjens sydligaste del 13-16 promille.

Efter den långa kurvan runt Tjärnberget följer banan Tjärnbäckens södra sida i det mycket kuperade landskapet. Detta sker genom en kurvserie med fyra allt skarpare kurvor. I den sista av dessa korsas Tjärnbäcken och radien har då sjunkit till strax 300 meter i den knappt 300 meter långa kurvan. Banan övergår därmed också från nordsluttning till sydsluttning och passerar strax norr om Mjösjön i något mindre kuperad terräng. Efter en kort högerkurva nås linjens längsta raklinje och därefter försignalen till Backsjön. Härefter följer en längre högerkurva, två korta vänsterkurvor och slutligen en längre högerkurva där infarten till Backsjön finns. Kurvradierna ligger här mellan 430 och 440 meter. Det kraftiga motlutet på 15-16 promille tar inte slut förrän mitt inne på bangården.

Bilder och filmer (14)

Söndag 18 juli 2010

Vy mot norra infarten till Selsjön från landsvägsbron över järnvägen i utkanten av byn.  3 år
ID-nummer:  32309
Direktlänk: /bild/00032309/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 19 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bebyggelse finns på båda sidor av järnvägen här där den ännu går genom ett lite mer öppet landskap, sedan sluter sig skogen kring banan.  3 år
ID-nummer:  32310
Direktlänk: /bild/00032310/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 19 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från vägbron, här syns banvaktsstugan 111F Selsjön i början av den långa kurvan där banan vrider mot ost.  3 år
ID-nummer:  32311
Direktlänk: /bild/00032311/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 19 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid södra driftplatsgränsen i Backsjön med linjen mot Selsjön. I fjärran skymtar bergen på Ångermanälvens västra sida vid Resele.  12 år
ID-nummer:  08902
Direktlänk: /bild/00008902/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Landsvägen mot Skorped strax öster om bron över järnvägen. Här börjar de fyra milen grusväg på huvudvägen mot den enda större orten mellan Forsmo och Mellansel.  12 år
ID-nummer:  08914
Direktlänk: /bild/00008914/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut med Tjärnberget i fonden, det berg som banan har rundat strax norr om Selsjön.  12 år
ID-nummer:  08907
Direktlänk: /bild/00008907/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nylagt spår på linjen.  12 år
ID-nummer:  08906
Direktlänk: /bild/00008906/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När järnvägen går parallellt med Tjärnbäcken följer den med skarpa kurvor den ojämna bergssluttningen.  12 år
ID-nummer:  08905
Direktlänk: /bild/00008905/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens längsta raklinje, 250 meter, finns drygt en kilometer söder (väster) om Backsjön. Här syns den i riktning mot Backsjön, försignalen skymtar längst bort i bild.  12 år
ID-nummer:  08903
Direktlänk: /bild/00008903/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Selsjön från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08904
Direktlänk: /bild/00008904/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 21 juli 2008

Vy söderut från landsvägsbron.  12 år
ID-nummer:  08911
Direktlänk: /bild/00008911/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i riktning mot Backsjön från bron, banvaktstugan 111 Selsjön skymtar i skogen.  12 år
ID-nummer:  08910
Direktlänk: /bild/00008910/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Raklinjen omedelbart norr om infarten till Selsjön sedd söderut, infartssignalen syns längst bort i bild. Landsvägen från Skorped passerar över bron.  12 år
ID-nummer:  08909
Direktlänk: /bild/00008909/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut i riktning mot Backsjön i den långa kurvan runt Tjärnberget.  12 år
ID-nummer:  08908
Direktlänk: /bild/00008908/
Fotodatum: den 21 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!