Backsjön–Grönåsen

Linjen Backsjön–Grönåsen är 3,7 kilometer lång och saknar mellanblocksignaler. Utfarten från Backsjön sker i en 250 meter lång svag kurva som ger banan nordnordostlig riktning. Efter en kort raklinje i 9 promilles medlut nås en större linjeomläggning vid banvaktstugan Backsjö där den ursprungliga kurvan nordväst om banvaktstugan som hade radie 320 meter har ersatts med en 750 meter lång kurva med radie strax under 500 meter, linjeomläggningen bör ha skett under 40- eller 50-talet. Den ursprungliga banvallen genom kurvan används idag delvis av en skogsbilväg, på resterande delar växer skogen tidvis tät. Kurvan uppkommer där järnvägen når fram till berget Storsjöhöjden vilket banan sedan rundar på södra sidan på denna och nästa linje. Genom den omlagda kurvan råder 16 promilles motlut.

Efter omläggningen finns två korta raklinjer med en ännu kortare mellanliggande svag kurva, dessa följs dock av en 570 meter lång kurva med radie 910 meter följer som vrider banan från sydostlig till ostnordostlig riktning i fortsatt kraftigt motlut. Härefter passerar nu järnvägen mellan den högre terrängen i norr och Stensjön på ett par hundra meters avstånd i söder varvid två motriktade kurvor följer där den inledande högerkurvan är längst. I den andra kurvan när omkring 500 meter av linjen återstår nås linjens högsta punkt varefter motlutet övergår i måttligt medlut på en raklinje fram mot infarten till Grönåsen i en svag kurva. Krönet ligger på en mindre höjd som löper ut från Storsjöhöjdens sydsluttning som järnvägen här följer.

Bilder och filmer (20)

Söndag 18 juli 2010

Den sydvästra ändpunkten för linjeomläggningen nära Backsjön, den gamla banvallen syns till vänster.  12 år
ID-nummer:  08838
Direktlänk: /bild/00008838/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen ansluter från höger, vy söderut. Här har en mindre skogsbrand troligen orsakad av passerande tåg härjat, en inte helt ovanlig syn längs banan.  12 år
ID-nummer:  08837
Direktlänk: /bild/00008837/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nuvarande järnvägs långa kurva sedd mot nordost i sydvästra änden av omläggningen.  12 år
ID-nummer:  08836
Direktlänk: /bild/00008836/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den gamla banvallen ut mot nuvarande järnväg söderut, här kan man se att raklinjen sydväst om kurvan har kortats genom omläggningen.  12 år
ID-nummer:  08835
Direktlänk: /bild/00008835/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartsvägen till banvaktstugan Backsjö skär delvis genom banvallen, längre bort skymtar ett uthus som idag står på densamma.  12 år
ID-nummer:  08832
Direktlänk: /bild/00008832/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sydvästra sidan av infartsvägen till banvaktstugan växer skogen tät på banvallen.  12 år
ID-nummer:  08834
Direktlänk: /bild/00008834/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inne i skogen norr om banvaktstugan är banvallen svår att se tydligt i växtligheten.  12 år
ID-nummer:  08831
Direktlänk: /bild/00008831/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut där skogsbilvägen lämnar banvallen efter cirka 350 meter på den gamla 560 meter långa kurvans banvall, banvallen fortsatte här rakt fram i den knappt synliga gläntan precis mitt i bild.  12 år
ID-nummer:  08830
Direktlänk: /bild/00008830/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skogsbilväg i kurva med radie 320 meter, den gamla banvallen, vy österut.  12 år
ID-nummer:  08829
Direktlänk: /bild/00008829/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skogsbilvägen lämnar banvallen i slutet av kurvan, banvallen finns i skärningen till höger i bild.  12 år
ID-nummer:  08828
Direktlänk: /bild/00008828/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen sedd österut mot nuvarande järnväg vid omläggningens östra ändpunkt.  12 år
ID-nummer:  08827
Direktlänk: /bild/00008827/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen där den lämnar nuvarande järnväg i östra änden av omläggningen.  12 år
ID-nummer:  08826
Direktlänk: /bild/00008826/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan som idag är linjens längsta ersatte en betydligt snävare kurva, här syns den gamla banvallen vika av från nuvarande järnväg till höger.  12 år
ID-nummer:  08825
Direktlänk: /bild/00008825/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från ungefär samma plats som ovan, här syns baksidan av försignalen till Backsjön vid inledningen av linjens längsta kurva.  12 år
ID-nummer:  08824
Direktlänk: /bild/00008824/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs linjen i riktning mot Grönåsen omkring en och en halv kilometer ut på linjen, försignalen till nämnda driftplats skymtar långt bort i bild.  12 år
ID-nummer:  08822
Direktlänk: /bild/00008822/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den svaga kurvan som följer söderut, vy i motsatt riktning från samma plats som ovan.  12 år
ID-nummer:  08823
Direktlänk: /bild/00008823/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut på linjens ostligaste raklinje mot linjens högsta punkt 255 meter över havet i den följande kurvan.  12 år
ID-nummer:  08821
Direktlänk: /bild/00008821/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra infarten till Grönåsen från linjens ostligaste raklinje.  12 år
ID-nummer:  08820
Direktlänk: /bild/00008820/
Fotodatum: den 18 juli 2010
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 24 augusti 2009

Vy norrut vid norra driftplatsgränsen i Backsjön med Storsjöhöjden, berget som järnvägen sedan följer fram till Hamptjärnskurvan, i bakgrunden. Den sydligaste raklinjen på linjen blev förkortad genom omläggningen, den gamla banvallens glänta syns som ett svart hål i skogen rakt fram.  12 år
ID-nummer:  08839
Direktlänk: /bild/00008839/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid banvaktsstugan passerar järnvägen numera på andra sidan stugan än från början i en 750 meter långa kurva med radie 495 meter, här syns också kilometertavla 674.  12 år
ID-nummer:  08833
Direktlänk: /bild/00008833/
Fotodatum: den 24 augusti 2009
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)