124 Holm

Banvaktsstugan 124 Holm låg på södra sidan av järnvägen strax öster om dagens norra driftplatsgräns i Holmån. Stugan var i grunden av modell 1872 vänster men var sedan påbyggd på högra sidan sedd från järnvägen. Ett uthus fanns på banvaktsstugans östra sida, detta var dock i betydligt sämre skick än stugan. En namn- och nummerskylt fanns på södra fasaden, numret på denna var dock 115 då stugans adress var Holm 115. Stugan observerades vara avlägsnad från tomten i slutet av februari 2013.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Söndag 20 juli 2008

Banvaktstugan sedd från söder med järnvägen i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  07764
Direktlänk: /bild/00007764/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 8 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från nordväst, järnvägen ligger utanför vänster bildkant.  14 år
ID-nummer:  07765
Direktlänk: /bild/00007765/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 8 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från väster med uthuset i bakgrunden.  14 år
ID-nummer:  07766
Direktlänk: /bild/00007766/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 8 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset öster om stugan har sett sina bästa dagar.  14 år
ID-nummer:  07767
Direktlänk: /bild/00007767/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 8 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!