Holmån (Hoå)

Bebyggelsen i Nätraåns dalgång väster om Skorped är koncentrerad till åns norra sida, det är också här man kan finna ett splittrat småskaligt jordbrukslandskap. Vid Holmån befinner man sig vid den egentliga Nätraåns översta lopp och här finns byarna Holm och Byvattnet på norra sidan av Byvattsjön och Holmsjön samt byn Näset kring den korta åsträckan mellan dessa. Järnvägen går på södra sidan vid foten av den skogklädda bergssluttning som på en lång sträcka är närvarande i söder.

Dagens driftplats Holmån tillkom år 1959 och hade då två spår i öst-västlig riktning vid Byvattsjöns östra ände. Redan 1893 anlades dock Byvattnets militärmötesplats vid den västra delen av dagens bangård. Året efter tillkom hållplatsen Byvattnet belägen omkring 600 meter österut vid dagens norra bangårdsände mot Skorped. Hållplatsen var i drift fram till 1965 medan militärmötesplatsen försvann 1953 för att sex år senare ersättas av stationen Holmån. En bangårdsombyggnad utfördes 1993 då ett tredje spår på bangårdens södra sida byggdes, samtidigt ersattes också ställverket modell 59 med en modernare dito som också tillåter samtidig infart (ESIL).

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Söndag 20 juli 2008

Vid den lilla tillfartsvägen fram till teknikhuset finns strax innan bangården nås denna gamla skylt i skogen.  14 år
ID-nummer:  07768
Direktlänk: /bild/00007768/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från norra bangårdsänden, längre bort skymtar banvaktstugan Holm.  14 år
ID-nummer:  07769
Direktlänk: /bild/00007769/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver teknikhuset mitt på bangårdens norra sida finns en annan liten byggnad vid bangården, nämligen denna vid östra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07770
Direktlänk: /bild/00007770/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra (jvg-tekniskt norra) bangårdsänden sedd österut.  14 år
ID-nummer:  07771
Direktlänk: /bild/00007771/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan.  14 år
ID-nummer:  07772
Direktlänk: /bild/00007772/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07773
Direktlänk: /bild/00007773/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plats närmare bangårdens mitt.  14 år
ID-nummer:  07774
Direktlänk: /bild/00007774/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med teknikhuset blir bangården rak fram till södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  07775
Direktlänk: /bild/00007775/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsen ligger på södra sidan av Byvattsjöns östra ände, här syns bebyggelsen på norra sidan vattnet från teknikhuset mitt på bangården.  14 år
ID-nummer:  07776
Direktlänk: /bild/00007776/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset i Holmån är orienterat med långsidan mot spåren, här syns byggnaden från väster.  14 år
ID-nummer:  07777
Direktlänk: /bild/00007777/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården väster om teknikhuset ligger alldeles intill Byvattsjön.  14 år
ID-nummer:  07778
Direktlänk: /bild/00007778/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt västerut från tektikhuset med bangården och Byvattsjön.  14 år
ID-nummer:  07779
Direktlänk: /bild/00007779/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 12 juni 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Utfarten söderut från Holmåns station ligger vid Byvattsjöns strand.  15 år
ID-nummer:  00964
Direktlänk: /bild/00000964/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden i Holmån.  15 år
ID-nummer:  00965
Direktlänk: /bild/00000965/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vanlig sommardag i Holmån, småkrypsjakten pågår från taket.  15 år
ID-nummer:  00966
Direktlänk: /bild/00000966/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut längs bangårdens spår. Stationen har tre tågspår med huvudspåret i mitten.  15 år
ID-nummer:  00967
Direktlänk: /bild/00000967/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt möter gammalt. Norra mötesspåret har kvar gamla kontaktledningsstolpar, medan de två andra spåren har modern upphängning av ledningen.  15 år
ID-nummer:  00968
Direktlänk: /bild/00000968/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra delen av bangården består kontaktledningsanläggningen helt moderniserad med bryggor över alla spår.  15 år
ID-nummer:  00969
Direktlänk: /bild/00000969/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler vid östra änden av bangården.  15 år
ID-nummer:  00970
Direktlänk: /bild/00000970/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut (österut) mot Skorped och Mellansel med banvaktstugan Holm på södra sidan av banan.  15 år
ID-nummer:  00971
Direktlänk: /bild/00000971/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!