Holmån–Skorped I

Linjen Holmån-Skorped är 9,7 kilometer lång och består av två blocksträckor. Höjdskillnaden mellan linjens ändpunkter är 45 meter med Holmån beläget 201 meter över havet och Skorped 156 meter över havet. De kraftigaste stigningarna finns på den norra block­sträckan närmast Skorped, på den södra blocksträckan följer järnvägen nära flera sjöar i Nätraåns övre lopp vilket gör att lutningarna är små.

Nätraån rinner upp i Byvattsjön drygt en mil väster om Skorped. Det stora källflödet Flärkån med biflödet Jussjöån gör dock att järnvägen följer vattendragen ytterligare en mil västerut. Från Byvattsjön rinner Nätraån genom den mindre Holmsjön fram till Stugusjön vars drygt tre kilometer långa strand järnvägen följer på nära håll. Öster om järnvägsbron fortsätter ån mestadels österut ända till Sidensjö där den viker av mer mot sydost fram till utloppet i havet vid Köpmanholmen utanför Bjästa. I det nedre loppet har ån begåvats med en betydligt större järnvägsbro än stambanans. Botniabanans korsar ån på en 40 meter hög och en kilometer lång bro.

Vi vänder åter till Holmån vid Nätraåns källsjö Byvattsjön. Utfarten mot Skorped finns på en 700 meter lång raklinje där vi också finner banvaktstugan Holm på södra sidan strax öster om utfarten. Denna följs av ytterligare två kortare raklinjer med svaga mellanliggande kurvor när järnvägen passerar söder om Holmsjön, här kan bebyggelsen i byn Holm på andra sidan sjön. Vid den följande något skarpare kurvan finns också en av järnvägens transformatorstationer varefter en större skogsbilväg korsar järnvägen i en bevakad plankorsning på den följande halv­kilometer­långa raklinjen.

Efter en kort vänsterkurva och en 400 meter lång raklinje är banan framme vid Stugusjöns södra strand. Denna följer banan tätt varför en serie med hela åtta ändå relativt svaga kurvor med endast ett par kortare raklinjer har genererats. Efter kurvserien och en 350 meter lång raklinje dyker mellanblocksignalen som skiljer den södra 4,9 kilometer långa blocksträckan från den norra 4,8 kilometer långa dito upp på stranden. Vidare följer ytterligare ett antal kurvor fram till sjöns östra ände varefter banan följt sjön på en sträcka av drygt tre kilometer. Vid sjöändan lämnar Nätraån sjön och järnvägen korsar ån på en kort bro drygt hundra meter österut varefter banan fortsätter österut med ån på ena sidan och landsvägen på den andra.

Bilder och filmer (28)

Söndag 20 juli 2008

Vy västerut vid banvaktstugan Holm mot infartssignalen till Holmån. 9 år
ID-nummer:  07763
Direktlänk: /bild/00007763/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från banvaktstugan Holm. 9 år
ID-nummer:  07762
Direktlänk: /bild/00007762/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut på sträckan söder om Holmsjön. 9 år
ID-nummer:  07760
Direktlänk: /bild/00007760/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  07761
Direktlänk: /bild/00007761/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går här nära Holmsjöns södra strand. 9 år
ID-nummer:  07759
Direktlänk: /bild/00007759/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut strax väster om transformatorstationen. 9 år
ID-nummer:  07757
Direktlänk: /bild/00007757/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, här är banan så pass rak att man kan se fram till infarten till Holmån knappt en och en halv kilometer bort. 9 år
ID-nummer:  07758
Direktlänk: /bild/00007758/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med en större skogsbilväg väster om Stugusjön sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  07754
Direktlänk: /bild/00007754/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut i riktning mot Skorped, järnvägen når fram till Stugusjöns strand strax bortom kurvan. 9 år
ID-nummer:  07755
Direktlänk: /bild/00007755/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plankorsning, belägen vid kilometer 699. Till vänster lite längre bort skymtar transformatorstationen på banans södra sida. 9 år
ID-nummer:  07756
Direktlänk: /bild/00007756/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen intill Stugusjön, vy västerut. 9 år
ID-nummer:  07753
Direktlänk: /bild/00007753/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen med utsikt över Stugusjön. 9 år
ID-nummer:  07752
Direktlänk: /bild/00007752/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen med mellanblocksignalen på nordgång. 9 år
ID-nummer:  07751
Direktlänk: /bild/00007751/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen fortsätter att följa Stugusjöns södra strand ytterligare drygt två kilometer väster om mellanblocksignalen, sjöns hela längd är drygt tre kilometer. 9 år
ID-nummer:  07750
Direktlänk: /bild/00007750/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut med mellanblocksignalen till vänster. 9 år
ID-nummer:  07748
Direktlänk: /bild/00007748/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, kuren tillhör mellanblocksignalerna. 9 år
ID-nummer:  07749
Direktlänk: /bild/00007749/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen norrut. 9 år
ID-nummer:  07747
Direktlänk: /bild/00007747/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen söderut. 9 år
ID-nummer:  07746
Direktlänk: /bild/00007746/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut i riktning mot Skorped strax öster om mellanblocksignalen. 9 år
ID-nummer:  07744
Direktlänk: /bild/00007744/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Holmån från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  07745
Direktlänk: /bild/00007745/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om sjön reser sig Sjöberget och nedanför dess stup passerar landsvägen. 9 år
ID-nummer:  07743
Direktlänk: /bild/00007743/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid östra delen av Stugusjön, vy mot nordost. 9 år
ID-nummer:  07742
Direktlänk: /bild/00007742/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Nätraån sedd från norr. 9 år
ID-nummer:  07741
Direktlänk: /bild/00007741/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Nätraån sedd från öster, längre bort till höger skymtar Stugusjön. 9 år
ID-nummer:  07740
Direktlänk: /bild/00007740/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd österut i riktning mot Skorped strax öster om bron över Nätraån. Landsvägen finns strax utanför vänster bildkant och ån bakom träden till höger. 9 år
ID-nummer:  07738
Direktlänk: /bild/00007738/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan, här skymtar bron över Nätraån vars flodfåra skymtar till vänster. 9 år
ID-nummer:  07739
Direktlänk: /bild/00007739/
Fotodatum: den 20 juli 2008
Publicerad: den 24 september 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2007

Vy västerut vid Stugusjöns östra ände. Vi ser här hur banan följer sjöns södra strand. 12 år
ID-nummer:  01875
Direktlänk: /bild/00001875/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nätraån passeras strax öster om Stugusjön. I och med detta lämnar banan åns dalgång och ån fortsätter i sydostlig riktning och mynnar i havet i Nätrafjärden vid Köpmanholmen. 12 år
ID-nummer:  01876
Direktlänk: /bild/00001876/
Fotodatum: den 19 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!