Byskeälven

Byskeälven rinner upp i Västra Kikkejaure nordväst om Arvidsjaur och rinner ut i Bottenhavet vid Byske mellan Skellefteå och Piteå. Byskeälven är är landets näst största outbyggda skogsälv och dessutom en mycket viktig laxälv. Rälnar vi dessutom in källflödet Järferälven blir Byskeälven landets näst längsta skogsälv efter Gideälven.

Från Västra Kikkejaure till Bottenviken

Västra Kikkejaure är den nordligaste och största sjön i ett system av tre sjöar, tätt nedströms denna följer Arvidsjaurssjön och Kilver. I Arvidsjaurssjön, som ligger omedelbart nordost om Arvidsjaur ansluter biflödet Långträskälven eller Allejaurälven, ett vattendrag som precis som källflödet Järferälven har sina källor några mil sydost om Arjeplog.

Vid Kilver 363 meter över havet börjar den egentliga Byskeälven sin 14 mil långa färd ner mot havet. Första delen av älven rinner genom ett relativt odramatiskt skogs- och myrlandskap. Efter det lite större Garaselet följer en brantare sträcka med flertalet på varandra följande forsar fram till det lugna Åselet där det finns ett stort deltalandskap. Deltat härrör från inlandsisens avsmältning och är ett mycket viktigt lekområde för lax. Mitt på denna tre mil långa brantare sträcka passerar stambanan över älven vid Myrheden.

Efter Åselet blir älven tidvis kraftigt meandrande då älven flyter genom ett flackare landskap med sandrik jordmån. I Fällfors kan en välformad korvsjö beskådas. Annars är Fällfors mest känd för forsen i älven som byn är uppkallad efter, Fällforsen. Här kastar sig älvens vatten utför en kilometerlång fors innehålande ett 11 meter högt vattenfall, totalt faller älven omkring 25 meter i forsen. Här finns också sedan år 2000 en laxtrappa som hjälper fisk förbi den besvärliga forsen.

Den avslutande tre mil långa sträckan från Fällfors fram till Byske faller älven hela 150 meter och består således fortsatt av många forsar. Älven är mycket populär som sportfiskeälv, laxfiske i älven finns omnämt i skrifter ända från medeltiden. Fram till 1960-talet användes älven för timmerflottning vilket på många platser innebar ingrepp i älvmiljön för att leda timret rätt. Rester av detta finns fortfarande kvar, men många sträckor har restaurerats och återställts.

Järnvägsbron vid Myrheden

Den korta betongbron över Byske älv för stambanan vid Myrheden är landets kortaste järnvägsbro med underliggande betongbågspann, spännvidden är endast 39 meter. Bron härrör från elektrifieringen av stambanan i början av 1940-talet, då också vissa broar byttes.

För att slippa linjeomläggning eller provisorisk bro under byggtiden byggdes den nya bron under den gamla. Detta var möjligt då den gamla bron hade ett stående parabelfackverk. Den nya bron använder de gamla brofästena medan bågspannet grundlades på berg omkring 10 meter från respektive brofäste. Bron fick fyra sekundärpelare på varje sida av bågspannet samt en pelare på varje sida mellan bågspannet och brofästet.

Under byggtiden lyftes den gamla bron omkring en halv meter för att den nya skulle kunna uppföras mot de gamla brofästena. När den nya bron stod klar togs den gamla bort och banan återställdes över den nya bron. Nuvarande bro togs i bruk 1941.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Torsdag 24 juni 2010

Bron över Byskeälven sedd från väster i kvällssol.  8 år
ID-nummer:  20217
Direktlänk: /bild/00020217/
Fotodatum: den 24 juni 2010
Publicerad: den 4 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 juni 2008

Järnvägsbron över Byskeälven sedd från öster cirka 500 meter nedströms.  15 år
ID-nummer:  04425
Direktlänk: /bild/00004425/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot bron på avstånd rakt från sidan.  15 år
ID-nummer:  04426
Direktlänk: /bild/00004426/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från öster från älvens norra strand.  15 år
ID-nummer:  04427
Direktlänk: /bild/00004427/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra brofästet med en imponerande stensättning.  15 år
ID-nummer:  04428
Direktlänk: /bild/00004428/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra brofästet i detalj.  15 år
ID-nummer:  04429
Direktlänk: /bild/00004429/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från norra stranden på brons östra sida.  15 år
ID-nummer:  04430
Direktlänk: /bild/00004430/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Pelaren mellan det gamla brofästet och bågspannets norra fäste.  15 år
ID-nummer:  04431
Direktlänk: /bild/00004431/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons sedd från norra strandsluttningen väster om bron. 1  15 år
ID-nummer:  04432
Direktlänk: /bild/00004432/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
#1 Leif Emilsson , 29 februari 2020, 16:55
Vacker bro och spännande bygglogistik att bygga den under befintlig bro som då rimligen hade ordinarie trafik under byggtiden...
Vy i höjd med rälsen från norra brofästet söderut.  15 år
ID-nummer:  04433
Direktlänk: /bild/00004433/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i höjd med rälsen från brons östra sida söderut.  15 år
ID-nummer:  04434
Direktlänk: /bild/00004434/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägens språng över Byskeälven strax söder om Myrheden.  15 år
ID-nummer:  04435
Direktlänk: /bild/00004435/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla landsvägsbron vid Myrheden en kilometer nedströms järnvägsbron.  15 år
ID-nummer:  04436
Direktlänk: /bild/00004436/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla landsvägsbron i betong är idag ersatt av en samverkansbro strax nedströms den gamla.  15 år
ID-nummer:  04437
Direktlänk: /bild/00004437/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fällforsen, Byskeälvens brantaste och längsta fors i byn Fällfors.  15 år
ID-nummer:  04438
Direktlänk: /bild/00004438/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den imponerande Fällforsen, laxtrappan skymtar till höger.  15 år
ID-nummer:  04439
Direktlänk: /bild/00004439/
Fotodatum: den 8 juni 2008
Publicerad: den 16 februari 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

 15 år
ID-nummer:  00610
Direktlänk: /bild/00000610/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
 15 år
ID-nummer:  00611
Direktlänk: /bild/00000611/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 31 augusti 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!