Ekträsk-Lubboträsk

Området kring Ekträsk är mycket sjörikt med ett landskap bestående av mestadels små sjöar blandat med myrar och skog. Strax norr om Ekträsk passerar banan över Sävarån där också sjön Torrträsket breder ut sig på västra sidan av banan. Sävarån skymtar även lite längre norrut där den går parallellt med järnvägen en kortare sträcka.

Bilder och filmer (16)

Tisdag 15 augusti 2017

Nattåget 92 slingrar sig fram på linjen mellan Ekträsk och Lubboträsk på morgonen.  4 år
ID-nummer:  27313
Direktlänk: /bild/00027313/
Fotodatum: den 15 augusti 2017
Publicerad: den 15 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Järnvägen sedd söderut vid kurvan som följer omedelbart efter utfartskurvan från Lubboträsk.  15 år
ID-nummer:  05003
Direktlänk: /bild/00005003/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av samma kurva passerar banan över Träskmyrbäcken på en hög bank.  15 år
ID-nummer:  05004
Direktlänk: /bild/00005004/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träskmyrbäckens stentrumma genom järnvägsbanken.  15 år
ID-nummer:  05005
Direktlänk: /bild/00005005/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd söderut en knapp kilometer söder om banken vid Träskmyrbäcken.  15 år
ID-nummer:  05006
Direktlänk: /bild/00005006/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma bansträcka som ovan nu sedd norrut från platsen där skogsbilvägen öster om banan tar slut.  15 år
ID-nummer:  05007
Direktlänk: /bild/00005007/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan.  15 år
ID-nummer:  05008
Direktlänk: /bild/00005008/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett södergående godståg rundar Sävaråns böj ett par kilometer norr om Ekträsk.  15 år
ID-nummer:  05012
Direktlänk: /bild/00005012/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg då det några sekunder senare med Sävarån parallellt på nära håll passerar under Banverkets matningsledning.  15 år
ID-nummer:  05013
Direktlänk: /bild/00005013/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs jänvägen vid sjön Torrträskets sydöstra ände, längre bort skymtar bron över Sävarån.  15 år
ID-nummer:  05014
Direktlänk: /bild/00005014/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid järnvägens passage förbi Torrträskets sydöstra ände, sjön syns till höger. I nästa kurva finns norra infartssignalen till Ekträsk.  15 år
ID-nummer:  05015
Direktlänk: /bild/00005015/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Torrträsket från järnvägen.  15 år
ID-nummer:  05016
Direktlänk: /bild/00005016/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Torrträsket från järnvägen.  15 år
ID-nummer:  05017
Direktlänk: /bild/00005017/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

De skarpare kurvorna nära Ljusvattnet, vy norrut.  15 år
ID-nummer:  05009
Direktlänk: /bild/00005009/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sjön Ljusvattnet öster om banan.  15 år
ID-nummer:  05010
Direktlänk: /bild/00005010/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid ljusvattnet finns försignalen till mellanblocksignalen mitt på linjen.  15 år
ID-nummer:  05011
Direktlänk: /bild/00005011/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 25 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!