Lubboträsk (Luä)

På den högsta punkten på banan mellan Åsträsk och Ekträsk, 280 meter över havet, förbereddes vid stambanebygget genonom övre Norrland en militärmötesplats. Platsen ligger knappt två kilometer nordväst om sjön Lubboträsket kring vilken den lilla byn Lubboträsk ligger uppdelad i en nordlig och en sydlig del. Kring militärmötesplatsen och sedermera hållplatsen och stationen Lubboträsk tillkom viss bebyggelse som kan än idag kan ses på båda sidor om järnvägen vid nuvarande teknikhus, det rör sig dock bara om några enstaka hus.

Lubboträsk ska ha haft två stationshus, varav det senare finns kvar i Lubboträsk by. Mitt emot teknikhuset, som brukar placeras nära stationshuset, låg banvaktstugan 212 Lubboträsk. Av denna finns endast en brunn kvar. Lubboträsk är idag en enkel mötesdriftplats med två spår med ställverk 59 som tillåter samtidig infart (ESIL). I norra delen av bangården finns också en plankorsning med vägen till Lubboträsk by. Plankorsningen i kombination med att bangårdens norra del ligger i en 500 meter lång kurva med radie strax under 600 meter gör stationen relativt lätt att känna igen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (40)

Fredag 26 oktober 2012

Nattåg 92 möter det lastade ståltåget 9103 i Lubboträsk vid åttatiden på morgonen 8 år
ID-nummer:  13832
Direktlänk: /bild/00013832/
Fotodatum: den 26 oktober 2012
Publicerad: den 1 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 15 juni 2008

Norra infarten till Lubboträsk. 12 år
ID-nummer:  04973
Direktlänk: /bild/00004973/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut från Lubboträsk mot Åsträsk. 12 år
ID-nummer:  04974
Direktlänk: /bild/00004974/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infartskurvan, vy norrut mot utfartsblocksignalen. 12 år
ID-nummer:  04975
Direktlänk: /bild/00004975/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även norra bangårdsänden är belägen i samma kurva. 12 år
ID-nummer:  04976
Direktlänk: /bild/00004976/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre fram i kurvan vid norra bangårdsänden finns denna plankorsning för vägen från Lubboträsk by. 12 år
ID-nummer:  04977
Direktlänk: /bild/00004977/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen. 12 år
ID-nummer:  04978
Direktlänk: /bild/00004978/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen, längre bort skymtar fjärrkuren. 12 år
ID-nummer:  04979
Direktlänk: /bild/00004979/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen i sidotågspårets norra ände. 12 år
ID-nummer:  04980
Direktlänk: /bild/00004980/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen i huvudtågspårets norra ände. 12 år
ID-nummer:  04981
Direktlänk: /bild/00004981/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen. 12 år
ID-nummer:  04982
Direktlänk: /bild/00004982/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från söder. 12 år
ID-nummer:  04983
Direktlänk: /bild/00004983/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren i Luppoträsk på bangårdens västra sida. 12 år
ID-nummer:  04984
Direktlänk: /bild/00004984/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från platsen mitt emot fjärrkuren. 12 år
ID-nummer:  04985
Direktlänk: /bild/00004985/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från platsen mitt emot fjärrkuren. 12 år
ID-nummer:  04986
Direktlänk: /bild/00004986/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal brunn med hink och vev finns mittemot fjärrkuren. 12 år
ID-nummer:  04987
Direktlänk: /bild/00004987/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid södra bangårdsänden sedda från den skogsbilväg som på visst avstånd följer bangårdens östra sida. 12 år
ID-nummer:  04988
Direktlänk: /bild/00004988/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden. 12 år
ID-nummer:  04989
Direktlänk: /bild/00004989/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra bangårdsänden. Södra utfarten ligger i en ännu skarpare kurva än den norra. 12 år
ID-nummer:  04990
Direktlänk: /bild/00004990/
Fotodatum: den 15 juni 2008
Publicerad: den 23 maj 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 21 juni 2007

Utfartssignalen söderut mot Ekträsk och vidare mot Hällnäs. 13 år
ID-nummer:  01325
Direktlänk: /bild/00001325/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartskurvan söderifrån till Lubboträsk, observera varningsskylten för renar. 13 år
ID-nummer:  01326
Direktlänk: /bild/00001326/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra infarten till Lubboträsk upphör viltstängslet som innesluter banan. 13 år
ID-nummer:  01327
Direktlänk: /bild/00001327/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut med södra växeln på bangården i höger bildkant. 13 år
ID-nummer:  01328
Direktlänk: /bild/00001328/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från mellansignalerna söderut. 13 år
ID-nummer:  01329
Direktlänk: /bild/00001329/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalerna vid södra bangårdsänden 13 år
ID-nummer:  01330
Direktlänk: /bild/00001330/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
LUÄ 2/5 på sidospåret. 13 år
ID-nummer:  01331
Direktlänk: /bild/00001331/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
LUÄ 1/5 på huvudspåret. 13 år
ID-nummer:  01332
Direktlänk: /bild/00001332/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen sedd från söder. 13 år
ID-nummer:  01333
Direktlänk: /bild/00001333/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snyggt och prydligt med tydlig namnskylt. 13 år
ID-nummer:  01334
Direktlänk: /bild/00001334/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det finns bebyggelse i närheten av stationen. 13 år
ID-nummer:  01335
Direktlänk: /bild/00001335/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut. 13 år
ID-nummer:  01336
Direktlänk: /bild/00001336/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norrut med plankorsningen. 13 år
ID-nummer:  01337
Direktlänk: /bild/00001337/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen mot Lubboträsk by passerar över bangården strax söder om dess norra växel. 13 år
ID-nummer:  01338
Direktlänk: /bild/00001338/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är bara själva plankorsningen som är asfalterad. 13 år
ID-nummer:  01339
Direktlänk: /bild/00001339/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägsignalen för huvudspåret sitter på en kontaktledningsstolpe strax söder om korsningen. 13 år
ID-nummer:  01340
Direktlänk: /bild/00001340/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut sedd från plankorsningen. 13 år
ID-nummer:  01341
Direktlänk: /bild/00001341/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden sedd från plankorsningen. 13 år
ID-nummer:  01342
Direktlänk: /bild/00001342/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen LUÄ 1/6 längs huvudspåret. 13 år
ID-nummer:  01343
Direktlänk: /bild/00001343/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signalen LUÄ 2/6 längs sidospåret. 13 år
ID-nummer:  01344
Direktlänk: /bild/00001344/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra växeln och utfarten norrut mot Åsträsk och Bastuträsk. 13 år
ID-nummer:  01345
Direktlänk: /bild/00001345/
Fotodatum: den 21 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)