Roback–Håsjö

Linjen mellan Håsjö och Roback är 4,5 kilometer lång och består av en blocksträcka. Höjdskillnaden på linjen är 15 meter när banan sjunker från 280 meter över havet vid Roback till 265 meter över havet vid Håsjö. I västra delen av linjen lämnar banan också Gimåns avrinningsområde som alla vattendrag som hittills passerats norr om Bräcke tillhört och går i stället in i Indalsälvens avrinningsområde.

Linjens västra del består av två raklinjer och två svaga kurvor i huvudsak omkring ostlig riktning på nordgång, först en kortare raklinje och en 300 meter lång raklinje och en ungefär lika lång svag kurva, därefter en dubbelt så lång raklinje följd av en nästan kilometerlång svag kurva fram till Singsjöns nordvästligaste vik. Vattendelaren passeras redan i den första kurvan och hela linjens höjdskillnad tas sedan upp genom lutningar på upp till 10 promille fram till Singsjön. En obevakad plankorsning med en skogsbilväg finns på den längre av de båda raklinjerna.

I linjens östra del följer banan Singsjöns strand fram mot Håsjö stationssamhälle Valla. Här följer en serie om tre längre kurvor med radier omkring 590 meter, vid den mellersta av dessa låg tidigare en banvaktsstuga med det passande namnet Singsjön. Linjen avslutas med en 200 meter lång raklinje och i västra delen av den korsar järnvägen Prästån på en bro. Infarten till Håsjö sker också den vid Singsjöns strand nedanför Håsjö gamla kyrka.

Bilder och filmer (10)

Onsdag 23 juli 2008

Bron över Prästån strax väster om Valla och Håsjö station sedd från norr. 7 år
ID-nummer:  09961
Direktlänk: /bild/00009961/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut över Singsjön några hundra meter väster om Prästån. 7 år
ID-nummer:  09962
Direktlänk: /bild/00009962/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan där banan slingrar sig fram på Singsjöns norra strand. 7 år
ID-nummer:  09963
Direktlänk: /bild/00009963/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan Singsjön låg mellan järnvägen och sjön med samma namn i en av kurvorna fram till 2006, här syns tomten två år senare. 7 år
ID-nummer:  09964
Direktlänk: /bild/00009964/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut i riktning mot Håsjö vid banvaktstugans tidigare plats. 7 år
ID-nummer:  09965
Direktlänk: /bild/00009965/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd västerut mot Roback från samma plats som ovan. 7 år
ID-nummer:  09966
Direktlänk: /bild/00009966/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen i linjens västra del sedd från norr. 7 år
ID-nummer:  09967
Direktlänk: /bild/00009967/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den obevakade plankorsningen. 7 år
ID-nummer:  09969
Direktlänk: /bild/00009969/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort på raklinjen vid den obevakade plankorsningen finns försignalen till Roback. Ännu en raklinje återstår sedan innan driftplatsgränsen nås. 7 år
ID-nummer:  09970
Direktlänk: /bild/00009970/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd österut vid den obevakade plankorsningen. 7 år
ID-nummer:  09968
Direktlänk: /bild/00009968/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 21 mars 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!