Håsjö (Hå)

Den nordostligaste delen av nuvarande Bräcke kommun utgjorde mellan 1862 och 1952 Håsjö kommun med samma geografiska utsträckning som Håsjö socken. Sockennamnet kommer av byn Håsjö, nuvarande Håsjöbyn, som ligger mellan Singsjön och Lillsjön i Singsåns vattensystem. Bynamnet tros i sin tur komma från den senare sjön som antagligen har burit namnet Håsjön där förledet hå beskriver en säckformig utvidgning av ett vattendrag. På den större Singsjöns nordöstra sida ligger utöver Håsjöbyn även byarna Valla och By på var sin sida om Vallviken från vilken Singsån har sitt utlopp. Det finns vissa belägg för att det ska ha funnits en kyrka i bygden redan på 1200 talet. År 1684 uppfördes dock en liten träkyrka i Valla på Singsjöns norra strand som finns kvar än idag under namnet Håsjö gamla kyrka. Kyrkan som ligger väl synlig från järnvägen har en berömd klockstapel som också i exakt kopia kan beskådas på Skansen i Stockholm.

Järnvägen fram till Håsjö öppnades den 16 oktober 1883 som första etapp av stambanan norrut från Bräcke. Stationen var därmed ändstation i drygt ett år innan resterande korta sträcka fram till Ragunda öppnades i december 1884. Järnvägen drogs fram på Singsjöns norra strand och stationen placerades i Valla strax öster om kyrkan med bangården i öst-västlig riktning vid stranden. Ett stationshus av Edelsvärds Åshammar/Hällnäsmodell uppfördes på bangårdens norra sida, detta revs dock 1981. Utöver stationshuset har det vid bangården funnits magasinsbyggnader och en stor lastbrygga öster om stationshuset och ett mindre lokstall vid västra bangårdsänden. På södra sidan har det vid västra bangårdsänden funnits åtminstone två generationer vattentorn. Längre österut vid stranden även en banvaktstuga senare benämnd som hus 9. Av alla dessa byggnader finns inget kvar idag, teknikhuset i vit plåt som stod omedelbart öster om stationshuset tillsammans med en mindre träkur är idag den enda bebyggelsen omedelbart intill bangården.

Bangården i Håsjö har idag tre huvudspår med normalhuvudspåret i mitten samt ett stickspår på norra sidan. Stickspåret som idag har växelanslutning till det norra avvikande huvudspåret i öster var tidigare lastspåret alldeles intill lastbryggan och hade då växelanslutning även i västra änden. Stickspårets anslutningsväxel ligger i västra delen den svaga kurva som finns i bangårdens östra del. Stationshuset låg i bangårdens västra del och där har det utöver en stamplattform även funnits två mellanplattformar mellan bangårdens tre spår. Trots att alla plattformar idag är borta tycks den huvudsakliga bangårdsutformningen inte ha ändrats nämnvärt efter elektrifieringen 1939. Stationsområdets glansperiod är dock definitivt förbi och Håsjö är idag som vilken mötesplats som helst längs stambanan, möjligen ligger sjöutsikten över genomsnittet!

Geografisk översikt
Bilder och filmer (38)

Söndag 23 augusti 2009

Håsjö bangård vid Vallviken i Singsjön sedd österut strax öster om stationshusets gamla plats.  13 år
ID-nummer:  09931
Direktlänk: /bild/00009931/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut vid bangården ut över Singsjön och med det kuperade landskapet närmare Hällesjö i fonden.  13 år
ID-nummer:  09932
Direktlänk: /bild/00009932/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid sidospåret ytterligare något längre österut.  13 år
ID-nummer:  09933
Direktlänk: /bild/00009933/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09934
Direktlänk: /bild/00009934/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Den gamla vägen ner till stationsområdet från landsvägen genom byn finns kvar även om stationshuset är rivet, det stod omedelbart väster om teknikhuset till höger i bild.  13 år
ID-nummer:  09935
Direktlänk: /bild/00009935/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordost.  13 år
ID-nummer:  09936
Direktlänk: /bild/00009936/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från sydost. Stationshuset stod omedelbart väster om byggnaden och hade synts till vänster i bild om det hade varit kvar.  13 år
ID-nummer:  09937
Direktlänk: /bild/00009937/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Singsjön strax öster om teknikhuset.  13 år
ID-nummer:  09938
Direktlänk: /bild/00009938/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid teknikhuset, här låg stationens plattformar och stationshuset stod vid höger bildkant.  13 år
ID-nummer:  09939
Direktlänk: /bild/00009939/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan. Vid kontaktledningsbryggan vid vänster bildkant stod en magasinsbyggnad.  13 år
ID-nummer:  09940
Direktlänk: /bild/00009940/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden, här har det funnits ett mindre lokstall på norra sidan till höger i bild och även ett vattentorn på södra sidan.  13 år
ID-nummer:  09941
Direktlänk: /bild/00009941/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett norrgående godståg rullar genom Håsjö i morgonsolen.  13 år
ID-nummer:  09942
Direktlänk: /bild/00009942/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Singsjön från platsen där en magasinsbyggnad stod på bangårdens norra sida knappt 100 meter öster om stationshuset. Kontaktledningen närmast tillhör således sidospåret.  13 år
ID-nummer:  09943
Direktlänk: /bild/00009943/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid sidospåret, här fanns tidigare en större lastbrygga längs med bangårdens norra sida.  13 år
ID-nummer:  09944
Direktlänk: /bild/00009944/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy över bangården mot den plats vid Singsjöns strand där banvaktstugan Håsjö, senare hus 9, låg fram till 2007.  13 år
ID-nummer:  09945
Direktlänk: /bild/00009945/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets anslutning till det norra avvikande huvudspåret vid det gamla lastområdets östra ände.  13 år
ID-nummer:  09946
Direktlänk: /bild/00009946/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut öster om växeln ovan, normalhuvudspåret syns till vänster med viss rälsförhöjning i kurvan.  13 år
ID-nummer:  09947
Direktlänk: /bild/00009947/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut ytterligare något närmare östra bangårdsänden.  13 år
ID-nummer:  09948
Direktlänk: /bild/00009948/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med en av mellansignalerna där.  13 år
ID-nummer:  09949
Direktlänk: /bild/00009949/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre österut skymtar även utfartsblocksignalen i fjärran, orienteringstavlorna gäller plankorsningen Byvägen strax utanför driftplatsgränsen.  13 år
ID-nummer:  09950
Direktlänk: /bild/00009950/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid östra bangårdsänden, Singsjön döljs här alldeles bakom träden till vänster.  13 år
ID-nummer:  09951
Direktlänk: /bild/00009951/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsändens växlar sedda från väster.  13 år
ID-nummer:  09952
Direktlänk: /bild/00009952/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från växlarna i öster.  13 år
ID-nummer:  09953
Direktlänk: /bild/00009953/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Håsjö gamla kyrka sedd från norr där den ligger i sluttningen ner mot Singsjön, järnvägen skymtar vid stranden till höger.  13 år
ID-nummer:  09954
Direktlänk: /bild/00009954/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen vid Singsjöns strand nedanför kyrkan, här finns också en gångfålla till en brygga på stranden.  13 år
ID-nummer:  09955
Direktlänk: /bild/00009955/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut mot Roback sedd från gångfållan vid kyrkan.  13 år
ID-nummer:  09956
Direktlänk: /bild/00009956/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan med kurvan fram mot bangården.  13 år
ID-nummer:  09957
Direktlänk: /bild/00009957/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över sjön från stigen över järnvägen.  13 år
ID-nummer:  09958
Direktlänk: /bild/00009958/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra driftplatsgränsen med utfarten på linjen mot Roback.  13 år
ID-nummer:  09959
Direktlänk: /bild/00009959/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av utfartsblocksignalen med ett av de många äldre signalskåp som finns på sträckan.  13 år
ID-nummer:  09960
Direktlänk: /bild/00009960/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 8 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–38