430-431 Roback

Den gamla dubbelstugan 430-431 Roback är belägen på järnvägens norra sida och på Kvarnåns östra sida i höjd med dagens norra/östra driftplatsgräns för trafikplatsen Roback. Stugan har flyttats norrut bort från järnvägen och ligger idag nära 70 meter från spåret, sett från detta skymd bakom en trädridå. Flytten av stugan måste med ledning av kartor ha skett före 1960-talets mitt. Stugan fungerar idag som privat villa och har därför byggts om invändigt men den har ändå fått behålla sina yttre former. På den nya tomten finns utöver stugan också ett äldre uthus bevarat.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (5)

Söndag 23 augusti 2009

Banvaktstugan Roback sedd från nordväst, järnvägen passerar bakom träden till höger. 8 år
ID-nummer:  09971
Direktlänk: /bild/00009971/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 7 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvaktstugan sedd från sydväst. 8 år
ID-nummer:  09972
Direktlänk: /bild/00009972/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 7 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydost. 8 år
ID-nummer:  09973
Direktlänk: /bild/00009973/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 7 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett äldre uthus finns också på tomten. 8 år
ID-nummer:  09974
Direktlänk: /bild/00009974/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 7 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På uthusets nuvarande norra gavel sitter en gammal namnskylt från banvaktstugan. 8 år
ID-nummer:  09975
Direktlänk: /bild/00009975/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 7 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!