Övsjö (Övö)

Mötesdriftplatsen Övsjö togs i drift 1961, samma år som fjärrblockering infördes mellan Bräcke och Långsele, och delade då den tidigare drygt 11 kilometer långa linjen mellan Gastsjön och Kälarne i två mindre än hälften så långa linjer. Bangården ligger i huvudsak i öst-västlig riktning men består mer detaljerat av en längre kurva i östra halvan och en raklinje i västra halvan. Kurvan vrider banan från västnordvästlig riktning på sydgång vid östra bangårdsänden till västsydvästlig riktning på raklinjen. Vid den östra bangårdsänden följer järnvägen nära Övsjöns norra strand samtidigt som det brant stupande Övsjöberget reser sig i norr, det är antagligen dessa naturobjekt som gett driftplatsen dess namn. Det ska dock inte förväxlas med byarna Väster-Övsjö och Öster-Övsjö vid Övsjön i västra delen av Håsjö socken omkring en mil norrut, vid driftplatsen och sjön i Hällesjö socken finns ingen bebyggelse.

Omedelbart väster om västra ban­gårds­änden korsar järnvägen Åsbäcken på en liten bro. Detta är ett mindre biflöde till Gastjöån, det vattendrag som järnvägen har föjt sedan trakterna av Dockmyr. Norra drift­plats­gränsen mot linjen mot Kälarne ligger mitt i två skarpa kurvor som i skärning leder banan över från Övsjöns strand till Mellansjöns dito. Bangården har två spår med normal­huvud­spåret på södra sidan. Väg 323 går parallellt nära bangårdens norra sida längs hela bangårdens raka västra del. Teknikhuset står på bangårdens södra sida, utan anslutande bilväg eftersom landsvägen finns på motsatt sida av spåren. Ställverket är av modell 59 med samtidig infart (ESIL).

På norra sidan av bangårdens östra del finns ett inhägnat område med några byggnader till vilket det finns såväl väganslutning som en gammal banvall från bangården. Detta är synliga rester av en stor anläggning för civil lagring av dieselolja i ett oklätt bergrum inne i Övsjöberget. Anläggningen var i drift mellan åren 1973 och 1996 och kunde lagra upp till 115 000 kubikmeter bränsle. Utlastningsanläggningen låg vid järnvägen och till den fanns ett stickspår från den avvikande huvudspåret i väster. Berganläggningen är idag avvecklad och förseglad, men grundvatten som läcker in i bergrummen tas ännu omhand och filtreras på eventuella kvarvarande föroreningar innan det släpps ut i Övsjön.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Tisdag 26 maj 2015

Det omledda nattåget 13972 från Stockholm mot Luleå möter ett tomt timmertåg med ett av Hector Rails 142-lok som dragkraft i Övsjö strax söder om Kälarne i östra Jämtland vid 01.50-tiden på natten. 4 år
ID-nummer:  20031
Direktlänk: /bild/00020031/
Fotodatum: den 26 maj 2015
Publicerad: den 25 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Bangården och väg 323 sedda österut med Övsjöberget i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  10110
Direktlänk: /bild/00010110/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på bangårdens södra sida sett från norr. 9 år
ID-nummer:  10111
Direktlänk: /bild/00010111/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut i höjd med teknikhuset. 9 år
ID-nummer:  10112
Direktlänk: /bild/00010112/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Bron över Åsbäcken omedelbart väster om västra bangårdsänden sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  10132
Direktlänk: /bild/00010132/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid bangårdens västra ände ligger omedelbart före bron över Åsbäcken, väg 323 skymtar i bakgrunden till höger. 9 år
ID-nummer:  10131
Direktlänk: /bild/00010131/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från västra änden med Övsjöberget i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  10130
Direktlänk: /bild/00010130/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från mellansignalerna som föregår denna. 9 år
ID-nummer:  10129
Direktlänk: /bild/00010129/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut vid mellansignalerna i västra änden. 9 år
ID-nummer:  10128
Direktlänk: /bild/00010128/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i bangårdens västra del. 9 år
ID-nummer:  10127
Direktlänk: /bild/00010127/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från norra sidan av bangården. 9 år
ID-nummer:  10125
Direktlänk: /bild/00010125/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger på bangårdens södra sida nära övergången mellan kurva och raklinje. 9 år
ID-nummer:  10124
Direktlänk: /bild/00010124/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där stickspåret till depån anslöt till det avvikande huvudspåret sedd från öster. 9 år
ID-nummer:  10123
Direktlänk: /bild/00010123/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspårets gamla banvall sedd österut från plats nära dess gamla anslutning till det avvikande huvudspåret. 9 år
ID-nummer:  10122
Direktlänk: /bild/00010122/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd västerut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  10121
Direktlänk: /bild/00010121/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banvallen för stickspåret in till bränsledepåområdet, vy österut. 9 år
ID-nummer:  10120
Direktlänk: /bild/00010120/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd österut med den skarpa utfartskurvan mot Kälarne i bakgrunden. 9 år
ID-nummer:  10118
Direktlänk: /bild/00010118/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  10119
Direktlänk: /bild/00010119/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På norra sidan av bangården i östra delen finns ett inhägnat område som har med den tidigare bränsledepån att göra. 9 år
ID-nummer:  10117
Direktlänk: /bild/00010117/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från östra änden. 9 år
ID-nummer:  10116
Direktlänk: /bild/00010116/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut över Övsjön vid östra bangårdsänden. 9 år
ID-nummer:  10115
Direktlänk: /bild/00010115/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i östra bangårdsänden sedd på närmare håll. 9 år
ID-nummer:  10114
Direktlänk: /bild/00010114/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden med Övsjön i bakgrunden, vy mot sydost. 9 år
ID-nummer:  10113
Direktlänk: /bild/00010113/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla huvudingången till bränsledepåns bergrum är numera övertäckt och är snart dold av växtlighet. 9 år
ID-nummer:  10126
Direktlänk: /bild/00010126/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 15 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Norra (östra) utfarten från Övsjö mot Kälarne. 11 år
ID-nummer:  02427
Direktlänk: /bild/00002427/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mitt på bangården svänger spåren. 11 år
ID-nummer:  02428
Direktlänk: /bild/00002428/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banverkets hus vid stationen ligger på södra sidan av spåren. 11 år
ID-nummer:  02429
Direktlänk: /bild/00002429/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr ligger det branta Övsjöberget. 11 år
ID-nummer:  02430
Direktlänk: /bild/00002430/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)