421 Sjövik

Banvaktstugan 421 Sjövik ligger strax väster om den enda bevakade plankorsningen mellan Gastsjön och Övsjö strax öster om sjön Gastsjöns östra ände. Stugan är av 1872 års modell vänster påbyggd till två våningar. Idag står stugan trots till synes relativt gott skick övergiven på en igenväxt tomt. Bland växtligheten finner man fortfarande såväl uthus som jordkällare och brunn. Gaveln mot järnvägen är också försedd med namnskylt med stugans namn.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Söndag 23 augusti 2009

Banvaktstugan Sjövik sedd från sydväst, järnvägen passerar bakom träden till vänster. 8 år
ID-nummer:  10191
Direktlänk: /bild/00010191/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot järnvägen. 8 år
ID-nummer:  10192
Direktlänk: /bild/00010192/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av namnskylten på gaveln. 8 år
ID-nummer:  10193
Direktlänk: /bild/00010193/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster. 8 år
ID-nummer:  10194
Direktlänk: /bild/00010194/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydost i den helt igenväxta trädgården, i förgrunden skymtar en gammal brunn. 8 år
ID-nummer:  10195
Direktlänk: /bild/00010195/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordkällaren söder om stugan sedd från nordväst. 8 år
ID-nummer:  10196
Direktlänk: /bild/00010196/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om stugan ligger detta lilla uthus som kan vara den gamla tvättstugan. Järnvägen kan skymtas svagt till vänster bakom träden. 8 år
ID-nummer:  10197
Direktlänk: /bild/00010197/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett större uthus finns längre bort från järnvägen sydost om stugan. 8 år
ID-nummer:  10198
Direktlänk: /bild/00010198/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 17 april 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 augusti 2007

Både vägen fam till stugan och gården runt omkring den var igenväxta. 11 år
ID-nummer:  01853
Direktlänk: /bild/00001853/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sly längs stugans väggar. 11 år
ID-nummer:  01854
Direktlänk: /bild/00001854/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sly längs stugans väggar. 11 år
ID-nummer:  01855
Direktlänk: /bild/00001855/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln mot spåret med namnskylt. 11 år
ID-nummer:  01856
Direktlänk: /bild/00001856/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gaveln bort från spåret. 11 år
ID-nummer:  01857
Direktlänk: /bild/00001857/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Se, här skymtar vi järnvägen också! 11 år
ID-nummer:  01858
Direktlänk: /bild/00001858/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthus. 11 år
ID-nummer:  01859
Direktlänk: /bild/00001859/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma uthus... 11 år
ID-nummer:  01860
Direktlänk: /bild/00001860/
Fotodatum: den 26 augusti 2007
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!