Övsjö–Kälarne

Linjen Övsjö–Kälarne är 4,4 kilometer lång och består av en blocksträcka. Lutningarna på linjen är små eftersom banan följer de tre sjöarna Övsjön, Mellansjön och Ansjön som alla ligger på samma höjd. Dessa sammanbinds av Gastsjöån som rinner nära järnvägen hela vägen ned från hela stambanans högsta punkt vid Dockmyr. Lutningarna på linjen inskränker sig därför till kortare sträckor där järnvägen går mellan sjöarna. Bangården i Kälarne ligger 4 meter högre än den Övsjö, vilket förklaras med den lutning som finns upp från Ansjön vid infarten till Kälarne. Vid utfarten från Övsjö finns två längre på varandra följande kurvor med radie 440 meter där banan lämnar Övsjön och parallellförflyttas norrut för att kunna runda Mellansjöns nordvästra ände. Detta sker delvis i skärning på grund av den högre terrängen runt Övsjöverget i nordväst. Driftplatsgränsen ligger i slutet av den första av dessa kurvor.

Efter kurvorna fortsätter banan i ostsydostlig riktning på Mellansjöns norra sida. I slutet av raklinjen finns en obevakad plankorsning för en mindre väg till några hus vid sjöns strand varefter en svagare kurva och den motriktade försignalen till Övsjö följer. När banan åter når Mellansjöns strand i den följande högerkurvan passeras platsen för den stora urspårningen 1997, här vid byn med samma namn som sjön. Banan rundar byn på södra sidan genom en 450 meter lång kurva med radie 600 meter och lämnar därmed tillfälligt väg 323. I början av den följande korta raklinjen låg också rälsbusshållplatsen Mellsjöviken (Men) mellan åren 1937 och 1962, precis där banan når den sista viken av Mellansjön för att fortsätta över den smala landtungan mellandenna och Ansjön strax norr om det korta sund som förbinder dessa.

Vid den tidigare hållplatsen är färdriktningen ostlig, men genom ännu en längre kurva med radie 600 meter vrider banan mot nord längs med Ansjöns strand. Här i den östra delen av byn Mellansjön finns också den enda bevakade plankorsningen på linjen. Banan följer nu Ansjöns strand den sista kilometern fram till Kälarne. Efter en kort svag högerkurva norr om plankorsningen där banan åter når fram till väg 323 finns en 300 meter lång raklinje och därefter återstår endast en svag vänsterkurva fram till infarten till Kälarne. Efter signalen finns en längre infartskurva fram till bangården där banan naturskönt rundar Ansjöns norra ände. Sjön avvattnas här genom Ansjöån som är ett biflöde till Gimån.

Kälarneolyckan 1997

Kälarne och byn Mellansjön stod i händelsernas centrum under drygt en vecka sommaren 1997. Det var på eftermiddagen den 4 juli som ett norrgående godståg spårade ur i sistnämnda kurva varvid många vagnar i tågets bakre del landade huller om buller på Mellansjöns strand intill landsvägen. Några av de urspårade vagnarna var lastade med mycket hälsovådliga och brandfarliga kemikalier varför de närmast boende omgående fick evakueras, bland annat de barn som från Mellansjöns strand blev vittnen till olyckan. Trots den våldsamma urspårningen kunde inget läckage konstateras vid en första inspektion men att röjningsarbetet skulle bli komplicerat stod klart genast. Dagen efter upptäcktes ett läckage av ättiksyra, dock i hanterbara mängder.

Tanken med ättiksyran blev sedan den första att tömmas på sitt innehåll under den andra dagen efter olyckan. Strax efter att detta lyckats kom dock larm om ett läckage från vagnen som var lastad med det mycket explosiva ämnet etenoxid. Tanken vattenbegjöts och läckaget upphörde senare. Efter rigorösa säkerhetsåtgärder kunde det riskfyllda arbetet med att föra över etenoxiden till en annan cistern påbörjas dagen efter och var färdigställt till kvällen den 7 juli, tre dygn efter urspårningen. Dagen efter kunde bärgningen av övriga vagnar ta fart samtidigt som förberedelser pågick inför arbetets kanske största utmaning, lyftet av tanken lastad med ammoniak.

Bärgningen av ammoniakvagnen skedde den 10 juli. Då hade området inom 5 kilometers radie från olycksplatsen inlkuderande hela Kälarne tätort evakuerats, skogsområden avsökts och flygförbud införts. Totalt omkring 1000 peroner berördes avevakueringen. Själva lyftet av cisternen från olycksplatsen till en trailer skedde på eftermiddagen och tanken kördes sedan bort för att tömmas på sitt innehåll på annan plats, de evakurade kunde återvända hem samma kväll. Dagen efter detta lyft, en vecka efter olyckan förklarades räddningsarbetet avslutat. Därefter pågick återställandet av järnvägen ytterligare några dagar och det första tåget kunde rulla förbi platsen på eftermiddagen den 14 juli efter 10 dygns totalstopp. Omfattningen av Kälarneolyckan gör den till den hittills svåraste tågolyckan med farligt gods.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Lördag 21 augusti 2010

Plankorsningen i Mellansjön sedd från vägskälet vid väg 323 en sensommardag, här skymtar också Ansjön i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  10100
Direktlänk: /bild/00010100/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Järnvägen vid Ansjöns västra strand söder om Kälarne. 1 år
ID-nummer:  10093
Direktlänk: /bild/00010093/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ansjön sträcker sig omkring 6 kilometer söderut från viken som järnvägen rundar vid utfarten från Kälarne. 1 år
ID-nummer:  10094
Direktlänk: /bild/00010094/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Järnvägen vid Mellansjöns nordvästra strand vid infartskurvorna till Övsjö, i bakgrunden Övsjöberget norr om driftplatsen. 1 år
ID-nummer:  10109
Direktlänk: /bild/00010109/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade plankorsningen i västra delen av linjen sedd från söder, väg 323 skymtar i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  10106
Direktlänk: /bild/00010106/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Övsjö från den obevakade plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  10108
Direktlänk: /bild/00010108/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sikten österut från plankorsningen är inte så god, vid kurvan skymtar den motriktade försignalen till Övsjö. 1 år
ID-nummer:  10107
Direktlänk: /bild/00010107/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En plats i händelsernas centrum i juli 1997 då den stora urspårningen skedde just här. Grusbädden mellan vägen och järnvägen i bildens nederkant är rester efter bärgningsarbetet. Den stora ammoniaktanken vars bärgning krävde evakuering av hela Kälarne låg här mitt i bild. 1 år
ID-nummer:  10105
Direktlänk: /bild/00010105/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om olycksplatsen finns en ljudsignaltavla för den kommande obevakade plankorsningen på linjen, bakom den skymtar också försignalen till Övsjö. 1 år
ID-nummer:  10104
Direktlänk: /bild/00010104/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid olycksplatsen 1997 där banan rundar en del av Mellansjön väster om byn med samma namn. 1 år
ID-nummer:  10103
Direktlänk: /bild/00010103/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen går fram mellan landsvägen och Mellansjön. 1 år
ID-nummer:  10102
Direktlänk: /bild/00010102/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om Mellansjön går järnvägen och väg 323 intill varandra på en kort sträcka, vy västerut. Här skedde den svåra urspårningen 1997. 1 år
ID-nummer:  10101
Direktlänk: /bild/00010101/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjens enda plankorsning ligger i östra delen av byn Mellansjön, här sedd från väster. 1 år
ID-nummer:  10095
Direktlänk: /bild/00010095/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den bevakade plankorsningen sedd från söder med en av byns villor i bakgrunden. 1 år
ID-nummer:  10096
Direktlänk: /bild/00010096/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen betjänar bebyggelse på banans sydöstra sida. 1 år
ID-nummer:  10097
Direktlänk: /bild/00010097/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen sedd i riktning mot Kälarne vid plankorsningen. 1 år
ID-nummer:  10098
Direktlänk: /bild/00010098/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy längs banan i riktning mot Övsjö från plankorsningen. Korsningen ligger i norra änden av den långa kurva som ändrar riktningen från sydlig till västlig på sydgång. 1 år
ID-nummer:  10099
Direktlänk: /bild/00010099/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 18 september 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!