Karlsberg (Ksg)

Karlsberg är en av de tre mötesstationer mellan Ragunda och Bräcke som öppnades 1961, det år som fjärrblockering infördes på sträckan. Den tidigare drygt 11 kilometer långa linjen mellan Nyhem och Dockmyr delades därmed i två betydligt kortare, den nya mötesplatsen är belägen något norr om den gamla linjens mittpunkt på södra sidan av sjön Graningen. Driftplatsens namn hämtades troligen från den banvaktstuga som låg strax öster om nuvarande norra driftplatsgränsen. Den kan i sin tur ha fått sitt namn efter Karlsberget och Karlsbergsmyran som dock ligger hela fem kilometer ostsydost om driftplatsen. Driftplatsen Karlsberg ligger omkring 2,5 kilometer från väg 323 räknat fågelvägen över väglöst land, den enda vägen fram till bangården är en skogsbilväg som följer nära järnvägen från söder.

Från nyhem kommer järnvägen fram till driftplatsgränsen i Karlsberg från väster, den är belägen i närheten av sjön Graningens västra ände. Efter en kort raklinje mellan driftplatsgränsen och bangårds­änden fortsätter omsvängningen som i huvudsak sker på linjen från Nyhem med ytterligare en högerkurva i bangårdens västra del. Det motlut som har legat kring 10 promille sedan Nyhem planar nu ut allt mer och på bangårdens mitt ligger spåren horisontellt, Karlsberg ligger alltså på det första backkrön som bryter stigningarna från Nyhem upp till Dockmyr. Den korta horisontella sträckan uppkommer där järnvägen inom driftplatsen går som längst från sjön i norr, avståndet är omkring 300 meter. Här finns också teknikhuset på bangårdens södra sida.

Den mellersta delen av bangården ligger på en 300 meter lång raklinje i sydostlig riktning på nordgång. Efter horisontalsträckan följer ett medlut på fram mot östra bangårdsänden och raklinjen övergår före denna i en nästan halvkilometerlång kurva som sträcker sig ända fram till norra driftplatsgränsen. I östra delen av bangården strax väster om mellansignalerna finns en enkel obevakad plankorsning där en mindre väg dels till den fritidsbebyggelse som finns vid sjön och dels fram till östra bangårdsänden korsar bangården. Mellan bangårdsänden och norra driftplatsgränsen korsar banan en låglänt myr i anslutning till sjön i norr på en lite högre banvall innan utfarten mot Dockmyr sker österut.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (32)

Onsdag 23 juli 2008

Infartssignalen söderifrån till Karlsberg sitter på samma stolpe som utfartsblocksignalen. 9 år
ID-nummer:  10317
Direktlänk: /bild/00010317/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden omedelbart bakom kurvan från driftplatsgränsen, här emellan finns en mycket kort raklinje. 9 år
ID-nummer:  10316
Direktlänk: /bild/00010316/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen söderut från Karlsberg med västligaste delen av sjön Graningen i bakgrunden bakom slyet. 9 år
ID-nummer:  10315
Direktlänk: /bild/00010315/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln vid västra bangårdsänden sedd från väster. 9 år
ID-nummer:  10314
Direktlänk: /bild/00010314/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid växeln i västra bangårdsänden ligger spåren i den kurva som inleder en längre omsvängning söderut mot Nyhem. 9 år
ID-nummer:  10313
Direktlänk: /bild/00010313/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från öster med de stopplyktor som finns mellan mellansignalerna och växeln vid bangårdsänden. 9 år
ID-nummer:  10312
Direktlänk: /bild/00010312/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träkuren sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  10311
Direktlänk: /bild/00010311/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla träkuren intill teknikhuset sedd från det senare. 9 år
ID-nummer:  10310
Direktlänk: /bild/00010310/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från teknikhuset. 9 år
ID-nummer:  10309
Direktlänk: /bild/00010309/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från teknikhuset. 9 år
ID-nummer:  10308
Direktlänk: /bild/00010308/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot spåren är teknikhuset också försett med namnskylt på taket. 9 år
ID-nummer:  10307
Direktlänk: /bild/00010307/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset ligger mitt på bangårdens södra sida, här sedd från söder. 9 år
ID-nummer:  10306
Direktlänk: /bild/00010306/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i bangårdens östra del saknar såväl skyddsportal som kryssmärken. 9 år
ID-nummer:  10305
Direktlänk: /bild/00010305/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden från den enkla plankorsningen i östra delen av bangården. 9 år
ID-nummer:  10303
Direktlänk: /bild/00010303/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från samma plats som ovan. 9 år
ID-nummer:  10304
Direktlänk: /bild/00010304/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen utgår från en enkel plankorsning något väster om mellansignalerna. 9 år
ID-nummer:  10302
Direktlänk: /bild/00010302/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna vid östra bangårdsänden sedda från den lilla vägen på norra sidan av spåren fram till östra bangårdsänden. 9 år
ID-nummer:  10318
Direktlänk: /bild/00010318/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett mindre vattendrag passerar under banvallen vid östra bangårdsänden. 9 år
ID-nummer:  10297
Direktlänk: /bild/00010297/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd västerut, kilometertavla 545 skymtar till höger. 9 år
ID-nummer:  10300
Direktlänk: /bild/00010300/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid östra bangårdsänden på bron över bäcken. 9 år
ID-nummer:  10299
Direktlänk: /bild/00010299/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Öster om bangården ges viss utsikt mot sjön Graningen norrut. 9 år
ID-nummer:  10298
Direktlänk: /bild/00010298/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckan mellan östra bangårdsänden och driftplatsgränsen sedd från väster, utfartsblocksignalen skymtar till vänster. 9 år
ID-nummer:  10296
Direktlänk: /bild/00010296/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lite högre banvallen mellan driftplatsgränsen och östra bangårdsänden där banan passerar en myr söder om sjön Graningen, vy västerut. 9 år
ID-nummer:  10295
Direktlänk: /bild/00010295/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra driftplatsgränsen med järnvägen österut mot Dockmyr. 9 år
ID-nummer:  10294
Direktlänk: /bild/00010294/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2007

Infartssignalen till Karlsberg söderifrån bland slyet längs järnvägen. 11 år
ID-nummer:  01141
Direktlänk: /bild/00001141/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden. 11 år
ID-nummer:  01142
Direktlänk: /bild/00001142/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaderna vid Karlsberg är ganska typiska för banan. 11 år
ID-nummer:  01143
Direktlänk: /bild/00001143/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut sett från stationsmitten. 11 år
ID-nummer:  01144
Direktlänk: /bild/00001144/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut sett från stationsmitten. 11 år
ID-nummer:  01145
Direktlänk: /bild/00001145/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra (östra) änden av stationen finns en obevakad järnvägsövergång. 11 år
ID-nummer:  01146
Direktlänk: /bild/00001146/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationen med huvudspår till vänster sedd från öster. 11 år
ID-nummer:  01147
Direktlänk: /bild/00001147/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra utfarten, i själva verket är utfarten riktad åt öster. 11 år
ID-nummer:  01148
Direktlänk: /bild/00001148/
Fotodatum: den 18 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!