Karlsberg–Dockmyr

Karls­bergs mötes­station har väg­an­slut­ning genom en skogs­bil­väg som följer nära järn­vägen från Nyhems­hållet. Länsväg 323 som ofta går nära järn­vägen mellan Bräcke och Ragunda går här en genare väg mellan Nyhems sta­tions­sam­hälle och Dockmyr över lite högre terräng vid Ulvsjö, Nyhems kyrkby. Höjd­för­håll­andena gjorde dock att banan inte kunde dras i en så rak sträck­ning utan i stället fick läggas längre västerut. Från Karls­berg sträcker sig järn­vägen därför i huvudsak i ostlig riktning genom väglöst land till­baka mot länsvägen. Detta sker genom en kort rak­linje vid utfarten och därefter två längre rak­linjer. På den ost­lig­aste av rak­linjerna korsas den lilla Rismyr­bäcken, fram dit har banan följt söder om de myrar som omger den fram mot sjön Graningen vid Karls­berg. Motlut på 10 promille råder i början och slutet av sträckan men mellan dessa finns såväl en horison­tell sträcka som ett kort medlut.

Karls­bergs mötes­station har väg­an­slut­ning genom en skogs­bil­väg som följer nära järn­vägen från Nyhems­hållet. Länsväg 323 som ofta går nära järn­vägen mellan Bräcke och Ragunda går här en genare väg mellan Nyhems sta­tions­sam­hälle och Dockmyr över lite högre terräng vid Ulvsjö, Nyhems kyrkby. Höjd­för­håll­andena gjorde dock att banan inte kunde dras i en så rak sträck­ning utan i stället fick läggas längre västerut. Från Karls­berg sträcker sig järn­vägen därför i huvudsak i ostlig riktning genom väglöst land till­baka mot länsvägen. Detta sker genom en kort rak­linje vid utfarten och därefter två längre rak­linjer. På den ost­lig­aste av rak­linjerna korsas den lilla Rismyr­bäcken, fram dit har banan följt söder om de myrar som omger den fram mot sjön Graningen vid Karls­berg. Motlut på 10 promille råder i början och slutet av sträckan men mellan dessa finns såväl en horison­tell sträcka som ett kort medlut.

I kurvan där järn­vägen når fram till länsväg 323 finns en obevakad plan­korsning där en skogs­bil­väg korsar järnvägen, den är dock försedd med ägo­vägs­signal då sikten är mycket dålig i kurvan. Härifrån och fram till Dockmyr finns väg 323 på nära håll på järn­vägens syd­östra sida, inte alltid inom synhåll men aldrig mer än 100 meter bort. På den 700 meter långa rak­linjen som följer här passeras ban­vakt­stugan Docktjärn när järn­vägen genar här över en flack höjd som löper ut från högre terräng i nordväst fram mot den större Docks­myren sydost om järn­vägen, idag torvtäkt. Här nås den högsta punkten på hela stam­banan, 354 meter över havet. I norra delen vrids banan i medlut till nära nordlig riktning genom en längre vänster­kurva runt Docks­tjärnen där infarten till Dockmyr finns vid östra stranden. Fram till ban­gården vrider banan åter av mot nord­ost till ost­nord­ostlig riktning runt den nord­västra delen av Docks­myr­berget.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (10)

Lördag 21 augusti 2010

Skogsbilvägen fram mot plankorsningen från öster, skyddsportalen står ganska lång före korsningen. 8 år
ID-nummer:  10285
Direktlänk: /bild/00010285/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Dockmyr från plankorsningen. 8 år
ID-nummer:  10286
Direktlänk: /bild/00010286/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Karlsberg vid plankorsningen, här syns den första av två längre raklinjer genom väglösa skogsmarker fram mot den mötesdriftplatsen. 8 år
ID-nummer:  10287
Direktlänk: /bild/00010287/
Fotodatum: den 21 augusti 2010
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 augusti 2009

Vy längs järnvägen i riktning mot Dockmyr vid banvaktstugan Docktjärn. 8 år
ID-nummer:  10278
Direktlänk: /bild/00010278/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Karlsberg från samma plats som ovan, här syns det krön som utgör hela stambanans högsta punkt. 8 år
ID-nummer:  10279
Direktlänk: /bild/00010279/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Höjdpunkten sedd från söder något längre söderut. Till höger syns baksidan av ljudsignaltavlan som finns för den kommande obevakade plankorsningen. 8 år
ID-nummer:  10280
Direktlänk: /bild/00010280/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan, här syns den motriktade försignalen till Dockmyr. 8 år
ID-nummer:  10281
Direktlänk: /bild/00010281/
Fotodatum: den 23 augusti 2009
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 juli 2008

Plankorsningen med en skogsbilväg i första kurvan söder om banans högsta punkt. Korsningen är utrustad med ägovägssignal. 8 år
ID-nummer:  10282
Direktlänk: /bild/00010282/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Dockmyr från plankorsningen, i bakgrunden skymtar Docksmyrberget. 8 år
ID-nummer:  10283
Direktlänk: /bild/00010283/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut i riktning mot Karlsberg från plankorsningen. 8 år
ID-nummer:  10284
Direktlänk: /bild/00010284/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 20 maj 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!