412-413 Lundvik

Ungefär två kilometer norr om driftplatsgränsen i Nyhem vid linjen mot Karlsberg ligger den gamla banvaktstugan 412-413 Lundvik i Bodbergets sydvästsluttning. Stugan och den hållplats som var i drift intill stugan åren 1936-1964 hette just Lundvik, trots att den omgivande spridda bebyggelsen har bynamnet Lugnvik. Banvaktstugan är en dubbelstuga av 1872 års modell och ligger på banans sydvästra sida något lägre än järnvägen. Stugan såldes 1960 och fungerar idag som privat villa med de båda lägenheterna sammanbyggda. Den är till det yttre välbevarad bortsett från det trädäck med tillhörande tak som täcker den sydöstra gaveln. Väster om stugan finns också ett större uthus av äldre modell.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (6)

Onsdag 23 juli 2008

Banvaktstugan 412-413 Lundvik sedd från söder med järnvägen i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  10343
Direktlänk: /bild/00010343/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från öster.  13 år
ID-nummer:  10344
Direktlänk: /bild/00010344/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från norr, spårsidan.  13 år
ID-nummer:  10345
Direktlänk: /bild/00010345/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På gaveln mot nordväst finns trappan till vinden kvar.  13 år
ID-nummer:  10346
Direktlänk: /bild/00010346/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från väster, järvägens ledningar skymtar i bakgrunden till vänster.  13 år
ID-nummer:  10347
Direktlänk: /bild/00010347/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett större uthus finns väster om den gamla dubbelstugan.  13 år
ID-nummer:  10348
Direktlänk: /bild/00010348/
Fotodatum: den 23 juli 2008
Publicerad: den 6 maj 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!