Förrådet

Längs linjen cirka tre kilometer söder om Karsbäcken kan en gammal banvall vika av in i skogen mot sydost. Här har det funnits en s.k. upplagsplats, d.v.s. en beredskapsanläggning för att kunna säkra järnvägens elförsörjning. Till skillnad från upplagsplatsen i Gomtjärnberget endast omkring en kilometer längre söderut var Förrådet ingen berganläggning utan bestod istället av ett enkelt skyddshus. Idag är platsen övergiven och allt mer igenväxt, husets fundament går dock ännu att hitta bland träden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (7)

Lördag 14 juni 2008

Vid skogsbilvägen finns denna skylt som förkunnar att vi är vid Förrådet.  11 år
ID-nummer:  04718
Direktlänk: /bild/00004718/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från järnvägen viker en gammal banvall av mot sydost, här vy norrut från denna banvall.  11 år
ID-nummer:  04719
Direktlänk: /bild/00004719/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen lämnar järnvägen och fortsätter in i skogen mot sydost.  11 år
ID-nummer:  04720
Direktlänk: /bild/00004720/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen är delvis kraftigt igenväxt.  11 år
ID-nummer:  04721
Direktlänk: /bild/00004721/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bit in i skogen finns denna något utgrävda del av banvallen. Här uppenbarar sig också betongfundament på båda sidor.  11 år
ID-nummer:  04722
Direktlänk: /bild/00004722/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Betongfundament intill den gamla banvallen vid Förrådet.  11 år
ID-nummer:  04723
Direktlänk: /bild/00004723/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma grunda grop sedd från andra hållet.  11 år
ID-nummer:  04724
Direktlänk: /bild/00004724/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 20 januari 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!