Gomtjärnberget

Insprängt i Gomtjärnberget öster om järnvägen mitt mellan stationerna Bastuträsk och Karsbäcken fanns en s.k. upplagsplats som kunde användas som reservkraftstation. Eftersom det var byggt som ett bergrum kunde det motstå flyganfall. Idag är bergrummet övergivet men banvallen fram till det är väl synlig.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (8)

Lördag 14 juni 2008

Banvallen till Gomtjärnberget viker av mot nordost från stambanan vid mellanblocksignalen mitt på linjen Bastuträsk - Karsbäcken, den till signalen tillhörande teknikkuren syns till vänster i bild.  13 år
ID-nummer:  04725
Direktlänk: /bild/00004725/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallens anslutning till stambanan sedd från nordost.  13 år
ID-nummer:  04726
Direktlänk: /bild/00004726/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen inleds med en kurva som vrider den mer mot ost, här syns kurvan från nordost i riktning mot järnvägen.  13 år
ID-nummer:  04727
Direktlänk: /bild/00004727/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter den inledande kurvan är banvallen rak fam till Gomtjärnberget som här syns i bakgrunden.  13 år
ID-nummer:  04728
Direktlänk: /bild/00004728/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen går idag över ett hygge där äldre träd lämnats närmast banvallen.  13 år
ID-nummer:  04729
Direktlänk: /bild/00004729/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen den sista sträckan in mot bergrummet sedd från den nya skogsbilväg som korsar banvallen.  13 år
ID-nummer:  04730
Direktlänk: /bild/00004730/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergrummets mynning sedd från grinden i staketet som inhägnar området.  13 år
ID-nummer:  04731
Direktlänk: /bild/00004731/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen sedd från grinden mot sydväst.  13 år
ID-nummer:  04732
Direktlänk: /bild/00004732/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 24 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!