Karsbäcken (Krb)

Karsbäcken är första driftplatsen norr om Bastuträsk längs Stambanan genom övre Norrland och ligger mitt i skogen drygt 13 kilometer norr om Bastuträsk. Någon kilometer söder om driftplatsen passerar banan i en kurva förbi sydöstra änden av sjön Karsträsket. Omedelbart söder om stationen passerar banan över Karsbäcken, en å som rinner från sjöarna omedelbart nordost om Bastuträsk, bland annat Bastuträsket vars södra ände järnvägen passerar över strax norr om Bastuträsk. Ån rinner sedan i nordostlig riktning en dryg mil för att sedan vända till sydostlig riktning som här vid stationen. Ytterligare cirka en mil sydost om stationen rinner ån ut i Skellefteälven. Karsbäckens driftplats ligger på en lång raksträcka och norr om stationen börjar nedförsbacken mot Skellefteälvens dalgång.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Lördag 14 juni 2008

Karsbäckens station med fjärrkur sedd från söder.  14 år
ID-nummer:  04708
Direktlänk: /bild/00004708/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  04709
Direktlänk: /bild/00004709/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från fjärrkuren.  14 år
ID-nummer:  04710
Direktlänk: /bild/00004710/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  04711
Direktlänk: /bild/00004711/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fjärrkuren sedd från sydost.  14 år
ID-nummer:  04712
Direktlänk: /bild/00004712/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sedvanlig bebyggelse vid Karsbäckens mötesstation.  14 år
ID-nummer:  04713
Direktlänk: /bild/00004713/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter en liten stund på plats började det så rassla i gräset på den öppna platsen vid fjärrkuren. En av de kända bofasta i fjärrkuren gav sig till känna.  14 år
ID-nummer:  04714
Direktlänk: /bild/00004714/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de två huggormar som var synliga vid detta besök.  14 år
ID-nummer:  04715
Direktlänk: /bild/00004715/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huggormen retirerar snabbt vid minsta närmande.  14 år
ID-nummer:  04716
Direktlänk: /bild/00004716/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en orm slingrar sig fram i den glesa växtligheten vid fjärrkuren i Karsbäcken.  14 år
ID-nummer:  04717
Direktlänk: /bild/00004717/
Fotodatum: den 14 juni 2008
Publicerad: den 22 april 2009
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2007

Vy norrut mot Karsbäckens station från en liten obevakad plankorsning strax söder om försignalen till stationen söderifrån. I dalen mellan försignalen och signalerna på stationen i fjärran rinner vattendraget Karsbäcken.  14 år
ID-nummer:  01149
Direktlänk: /bild/00001149/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut mot Bastuträsk.  14 år
ID-nummer:  01150
Direktlänk: /bild/00001150/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut med signaler i stopp på Karsbäckens station i fjärran.  14 år
ID-nummer:  01151
Direktlänk: /bild/00001151/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den som vill besöka Karsbäckens station hittar lätt dit genom denna skylt i Södra Kusfors längs väg 370.  14 år
ID-nummer:  01152
Direktlänk: /bild/00001152/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen till stationen är en liten smal grusväg. Här ser vi vägen med den enkla grinden in till spåren bestående av löst liggande träplankor som kan avlägsnas, en vanlig lösning där fordon inte så ofta skall passera.  14 år
ID-nummer:  01153
Direktlänk: /bild/00001153/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset/fjärrkuren i Karsbäcken är anonym utan namnskylt.  14 år
ID-nummer:  01154
Direktlänk: /bild/00001154/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med utfarten mot Lidlund och Jörn.  14 år
ID-nummer:  01155
Direktlänk: /bild/00001155/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården söderut.  14 år
ID-nummer:  01156
Direktlänk: /bild/00001156/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En titt mot södra bangårdsänden och utfarten mot Bastuträsk.  14 år
ID-nummer:  01157
Direktlänk: /bild/00001157/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden ligger i norra delen av bangården.  14 år
ID-nummer:  01158
Direktlänk: /bild/00001158/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden.  14 år
ID-nummer:  01159
Direktlänk: /bild/00001159/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Karsbäcken norrifrån hittar man där den nya sträckningen över Skellefteälven slutar.  14 år
ID-nummer:  01160
Direktlänk: /bild/00001160/
Fotodatum: den 22 juni 2007
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)