Norra utfarterna

Från Uppsala C utgår två banor norrut, dels Ostkustbanan mot Gävle och dels Dalabanan mot Sala. Genom staden finns två spår som passerar på bro över Vaksalagatan vid norra bangårdsänden och därefter passerar två plankorsningar med S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Mellan plankorsningarna finns en växelförbindelse från det högra till det vänstra spåret sett norrut. Direkt efter den andra plankorsningen följer sedan den växel i det vänstra spåret som delar Dalabanas spår från Ostkustbanans uppspår. De båda banorna vrider här åt varsitt håll men passerar båda på bro över Råbyvägen. Driftplatsgränsen för såväl Dalabans enkelspår som Ostkustbanans dubbelspår finns strax efter dessa broar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (94)
Bild 1–30

Måndag 20 augusti 2007

Bommarna ligger nere vid S:t Olofsgatan, en inte speciellt ovanlig syn trots att ett av två spår saknades här.  11 år
ID-nummer:  14419
Direktlänk: /bild/00014419/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 30 maj 2006

Ostkustbanans utfart norrut från Uppsala sedd från S:t Olofsgatan.  11 år
ID-nummer:  14440
Direktlänk: /bild/00014440/
Fotodatum: den 30 maj 2006
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dalabanan fortsätter till vänster när Ostkustbanans båda spår viker av mot höger.  11 år
ID-nummer:  14441
Direktlänk: /bild/00014441/
Fotodatum: den 30 maj 2006
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren genom Uppsala sedda från bron över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14442
Direktlänk: /bild/00014442/
Fotodatum: den 30 maj 2006
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 april 2005

Banarbete vid S:t Olofsgatan, spåret i själva korsningen ska ses över.  11 år
ID-nummer:  14469
Direktlänk: /bild/00014469/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen är stängd under dagens arbeten.  11 år
ID-nummer:  14470
Direktlänk: /bild/00014470/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gummiklossarna runt spåret i korsningen tas bort.  11 år
ID-nummer:  14471
Direktlänk: /bild/00014471/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blocken lyfts med grävskopan.  11 år
ID-nummer:  14472
Direktlänk: /bild/00014472/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet fortsätter trots att bommarna fälls, tågen är nu hänvisade till det andra spåret.  11 år
ID-nummer:  14473
Direktlänk: /bild/00014473/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är det inte läge att köra bil genom korsningen, fotgängare bereddes dock passage till höger i bild.  11 år
ID-nummer:  14474
Direktlänk: /bild/00014474/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träsliprarna i korsningen frilades.  11 år
ID-nummer:  14475
Direktlänk: /bild/00014475/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En fiberduk ska också läggas till rätta.  11 år
ID-nummer:  14476
Direktlänk: /bild/00014476/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamen grävs ur.  11 år
ID-nummer:  14477
Direktlänk: /bild/00014477/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underläggsplattfor och befästningar byts.  11 år
ID-nummer:  14478
Direktlänk: /bild/00014478/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar på rätt avstånd med nya befästningar.  11 år
ID-nummer:  14479
Direktlänk: /bild/00014479/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny makadam fylls på.  11 år
ID-nummer:  14480
Direktlänk: /bild/00014480/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan Dalabanan och Ostkustbanan intill plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  14481
Direktlänk: /bild/00014481/
Fotodatum: den 18 april 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 19 januari 2005

Mellansignalen vid Dalabanans infart från Uppsala norra i höjd med polishuset på västra sidan av bron över Råbyvägen.  11 år
ID-nummer:  14465
Direktlänk: /bild/00014465/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen med S:t Olofsgatan in mot centralstationen med plankorsningen med S:t Persgatan halvvägs dit.  11 år
ID-nummer:  14466
Direktlänk: /bild/00014466/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot stationen från S:t Persgatan.  11 år
ID-nummer:  14467
Direktlänk: /bild/00014467/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan stationen och S:t Persgatan ligger bebyggelsen relativt nära banan, här går spåren också samman för passagen över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14468
Direktlänk: /bild/00014468/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 januari 2005

De två spåren genom centrala Uppsala sedda från bron över Vaksalagatan när ett godståg kommer in på ett av Ostkustbanans två spår norrifrån.  11 år
ID-nummer:  14443
Direktlänk: /bild/00014443/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två bevakade plankorsningar finns på sträckan, här ser vi den ena V-signalen vid korsningen med S:t Persgatan.  11 år
ID-nummer:  14444
Direktlänk: /bild/00014444/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från korsningen med S:t Persgatan.  11 år
ID-nummer:  14445
Direktlänk: /bild/00014445/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med S:t Olofsgatan sedd från söder.  11 år
ID-nummer:  14446
Direktlänk: /bild/00014446/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedda mot sydost in mot centralstationen från plankorsningen med S:t Olofsgatan.  11 år
ID-nummer:  14447
Direktlänk: /bild/00014447/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren ligger på stort avstånd mellan plankorsningarna.  11 år
ID-nummer:  14448
Direktlänk: /bild/00014448/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma korsning.  11 år
ID-nummer:  14449
Direktlänk: /bild/00014449/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan Dalabanan och spåret som vid driftplatsgränsen bildar Ostkustbanans uppspår ligger omedelbart nordväst om S:t Olofsgatans körbana.  11 år
ID-nummer:  14450
Direktlänk: /bild/00014450/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna fälls ofta på den vältrafikerade järnvägen genom Uppsala.  11 år
ID-nummer:  14451
Direktlänk: /bild/00014451/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90
Andra bilder från platsen (7)