Norra utfarterna

Från Uppsala C utgår två banor norrut, dels Ostkustbanan mot Gävle och dels Dalabanan mot Sala. Genom staden finns två spår som passerar på bro över Vaksalagatan vid norra bangårdsänden och därefter passerar två plankorsningar med S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Mellan plankorsningarna finns en växelförbindelse från det högra till det vänstra spåret sett norrut. Direkt efter den andra plankorsningen följer sedan den växel i det vänstra spåret som delar Dalabanas spår från Ostkustbanans uppspår. De båda banorna vrider här åt varsitt håll men passerar båda på bro över Råbyvägen. Driftplatsgränsen för såväl Dalabans enkelspår som Ostkustbanans dubbelspår finns strax efter dessa broar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (94)
Bild 1–50

Onsdag 19 januari 2005

Mellan stationen och S:t Persgatan ligger bebyggelsen relativt nära banan, här går spåren också samman för passagen över Vaksalagatan.  10 år
ID-nummer:  14468
Direktlänk: /bild/00014468/
Fotodatum: den 19 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 15 januari 2005

De två spåren genom centrala Uppsala sedda från bron över Vaksalagatan när ett godståg kommer in på ett av Ostkustbanans två spår norrifrån.  10 år
ID-nummer:  14443
Direktlänk: /bild/00014443/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två bevakade plankorsningar finns på sträckan, här ser vi den ena V-signalen vid korsningen med S:t Persgatan.  10 år
ID-nummer:  14444
Direktlänk: /bild/00014444/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från korsningen med S:t Persgatan.  10 år
ID-nummer:  14445
Direktlänk: /bild/00014445/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med S:t Olofsgatan sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  14446
Direktlänk: /bild/00014446/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren sedda mot sydost in mot centralstationen från plankorsningen med S:t Olofsgatan.  10 år
ID-nummer:  14447
Direktlänk: /bild/00014447/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren ligger på stort avstånd mellan plankorsningarna.  10 år
ID-nummer:  14448
Direktlänk: /bild/00014448/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma korsning.  10 år
ID-nummer:  14449
Direktlänk: /bild/00014449/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan Dalabanan och spåret som vid driftplatsgränsen bildar Ostkustbanans uppspår ligger omedelbart nordväst om S:t Olofsgatans körbana.  10 år
ID-nummer:  14450
Direktlänk: /bild/00014450/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bommarna fälls ofta på den vältrafikerade järnvägen genom Uppsala.  10 år
ID-nummer:  14451
Direktlänk: /bild/00014451/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I första kurvan på Dalabanans spår syns mellansignalen som reglerar infart mot Uppsala norra.  10 år
ID-nummer:  14452
Direktlänk: /bild/00014452/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora lövträd finns det gott om i parken intill järnvägen, detta har fått grenar kapade när det nya dubbelspåret norrut byggdes.  10 år
ID-nummer:  14453
Direktlänk: /bild/00014453/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kontaktledningsbrygga finns vid växeln norr om plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  14454
Direktlänk: /bild/00014454/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med S:t Olofsgatan sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  14455
Direktlänk: /bild/00014455/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de två utfartsblocksignalerna mot linjen mot Löten, i förgrunden nedtill skymtar gång- och cykelporten vid Skolgatan.  10 år
ID-nummer:  14456
Direktlänk: /bild/00014456/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om utfartsblocksignalerna på bron över Råbyvägen följer orienteringstavlor om infartssignalerna till Löten i andra änden av det korta dubbelspåret genom Svartbäcken. Längst till höger skymtar en av infartssignalerna norrifrån på driftplatsgränsen.  10 år
ID-nummer:  14457
Direktlänk: /bild/00014457/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Uppsala norrifrån, vy söderut från bron över Råbyvägen.  10 år
ID-nummer:  14458
Direktlänk: /bild/00014458/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dalabanan kommer in från väster, mellansignalen vid driftplatsgränsen skymtar till höger.  10 år
ID-nummer:  14459
Direktlänk: /bild/00014459/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ostkustbanans passage över Råbyvägen med driftplatsgränsen vid norra brofästet, vy norrut.  10 år
ID-nummer:  14460
Direktlänk: /bild/00014460/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två utfartsblocksignalerna i kurvan norr om förgreningspunkten mellan banorna, vy från väster.  10 år
ID-nummer:  14461
Direktlänk: /bild/00014461/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen mot Uppsala norra på Dalabanan strax före bron över Råbyvägen.  10 år
ID-nummer:  14462
Direktlänk: /bild/00014462/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalerna för Ostkustbanan norrut med Dalabanans spår i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  14463
Direktlänk: /bild/00014463/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen med S:t Olofsgatan från Dalabanans sydvästra sida.  10 år
ID-nummer:  14464
Direktlänk: /bild/00014464/
Fotodatum: den 15 januari 2005
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 9 oktober 2004

Det gamla är borttaget och banvallen bortschaktad vid platsen för växeln. En ny banvall håller på att byggas upp. Trafiken på Ostkustbanan påverkades inte av arbetena, här passerar ett godståg på väg norrut.  15 år
ID-nummer:  03511
Direktlänk: /bild/00003511/
Fotodatum: den 9 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I botten läggs någon typ av cellplastskivor. Ovanpå detta ett fint grus som packas med vibrator. Ovanpå detta lägges sedan makadam.  15 år
ID-nummer:  03512
Direktlänk: /bild/00003512/
Fotodatum: den 9 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 8 oktober 2004

Vy från S:t Olofsgatan, före växeln. Här på det vänstra spåret skall den nya växeln läggas in för att koppla in det nya spåret som kan skymtas mitt i bild.  15 år
ID-nummer:  03503
Direktlänk: /bild/00003503/
Fotodatum: den 8 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya växeln på stationsområdet har lagts upp på hjul för transport till platsen där den skall ligga.  15 år
ID-nummer:  03507
Direktlänk: /bild/00003507/
Fotodatum: den 8 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den maskin som skall lägga spårdelarna på plats, här på en järnvägsvagn på stationsområdet.  15 år
ID-nummer:  03508
Direktlänk: /bild/00003508/
Fotodatum: den 8 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gummiplattorna som ligger närmast rälsen vid järnvägsövergången vid S:t Olofsgatan håller på att tas bort. Rälsen skall bytas ut här i samband med att växeln för anslutning av uppspåret på Ostkustbanan till Dalabanans spår till/från Sala skall läggas in.  15 år
ID-nummer:  03509
Direktlänk: /bild/00003509/
Fotodatum: den 8 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 5 oktober 2004

Den nya växeln som skall förena Ostkustbanans uppspår och Dalabanan ligger här färdigbyggt i delar på Uppsalas stationsområde.  15 år
ID-nummer:  03505
Direktlänk: /bild/00003505/
Fotodatum: den 5 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som föregående bild. Här närbild på en av växelns 2 motorer med stag för att lägga om växeln.  15 år
ID-nummer:  03504
Direktlänk: /bild/00003504/
Fotodatum: den 5 oktober 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 28 september 2004

Nya stolpar mellan S:t Olofsgatan och S:t Persgatan. Någon form av transformatorstation skall byggas här. Lägg dessutom märke till vikterna på den närmaste nya stolpen samt de nya stagen för kontaktledning på den gamla stolpan längst till höger. Detta är förberedelser för kontaktledningen till det nya uppspåret.  15 år
ID-nummer:  03499
Direktlänk: /bild/00003499/
Fotodatum: den 28 september 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya och gamla stolpar, förberett för inkoppling av det nya uppspåret till Dalabanans spår. Den gamla stolpen med signal kommer att tas bort.  15 år
ID-nummer:  03500
Direktlänk: /bild/00003500/
Fotodatum: den 28 september 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stolpen med vikter som skall hålla upp det nya uppspårets kontaktledning. Dessutom förberett för att här ta ner hjälpkraftledningen till jordkabel på en kort sträcka.  15 år
ID-nummer:  03501
Direktlänk: /bild/00003501/
Fotodatum: den 28 september 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nya uppspåret är lagt nästan ända fram till Dalabanans spår.  15 år
ID-nummer:  03502
Direktlänk: /bild/00003502/
Fotodatum: den 28 september 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 14 februari 2004

Vy från järnvägskorsningen med S:t Olofsgatan. Det gamla spåret är kapat och flyttas nu i sidled för att kunna svetsas ihop med det nya spåret som är lagt på ombyggnadssträckan (det blivande nerspåret).  15 år
ID-nummer:  03483
Direktlänk: /bild/00003483/
Fotodatum: den 14 februari 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som föregående bild. Två maskiner krävs för att flytta spåret.  15 år
ID-nummer:  03484
Direktlänk: /bild/00003484/
Fotodatum: den 14 februari 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 22 januari 2004

Dubbla stolpar och signaler vid järnvägskorsningen på S:t Olofsgatan. Den nya signalen är dock fortfarande ogiltigförklarad. Det blivande nerspåret på dubbelspåret kommer här att vika av från det gamla spåret för att ansluta till det nya spåret.  15 år
ID-nummer:  03482
Direktlänk: /bild/00003482/
Fotodatum: den 22 januari 2004
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 28 september 2003

Ny räls har nu lagts ut, här över den förlängda GC-tunneln vid Skolgatan.  15 år
ID-nummer:  03477
Direktlänk: /bild/00003477/
Fotodatum: den 28 september 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 26 april 2003

En ny järnvägsbro byggs över Råbyvägen.  15 år
ID-nummer:  03473
Direktlänk: /bild/00003473/
Fotodatum: den 26 april 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Råbyvägen från andra hållet jämfört med föregående bild.  15 år
ID-nummer:  03474
Direktlänk: /bild/00003474/
Fotodatum: den 26 april 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Som föregående bild. Det behövs mycket ställningar när en bro skall gjutas.  15 år
ID-nummer:  03475
Direktlänk: /bild/00003475/
Fotodatum: den 26 april 2003
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 4 november 2002

Ett Tierpståg passerar över den gamla, och då på stambanan enda bron över Råbyvägen.  15 år
ID-nummer:  03472
Direktlänk: /bild/00003472/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot stan. Arbeten pågår vid järnvägen.  15 år
ID-nummer:  03471
Direktlänk: /bild/00003471/
Fotodatum: den 4 november 2002
Publicerad: den 4 oktober 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (7)