Norra utfarterna

Från Uppsala C utgår två banor norrut, dels Ostkustbanan mot Gävle och dels Dalabanan mot Sala. Genom staden finns två spår som passerar på bro över Vaksalagatan vid norra bangårdsänden och därefter passerar två plankorsningar med S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Mellan plankorsningarna finns en växelförbindelse från det högra till det vänstra spåret sett norrut. Direkt efter den andra plankorsningen följer sedan den växel i det vänstra spåret som delar Dalabanas spår från Ostkustbanans uppspår. De båda banorna vrider här åt varsitt håll men passerar båda på bro över Råbyvägen. Driftplatsgränsen för såväl Dalabans enkelspår som Ostkustbanans dubbelspår finns strax efter dessa broar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (94)

Söndag 13 november 2011

Vy mot bangården från bron över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14806
Direktlänk: /bild/00014806/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från bron över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14807
Direktlänk: /bild/00014807/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med S:t Persgatan sedd från sydväst.  11 år
ID-nummer:  14808
Direktlänk: /bild/00014808/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren in mot Uppsala C sedda från plankorsningen med S:t Persgatan.  11 år
ID-nummer:  14809
Direktlänk: /bild/00014809/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plankorsning, här finns ytterligare en växelförbindelse mellan spåren.  11 år
ID-nummer:  14810
Direktlänk: /bild/00014810/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot Uppsala C från plankorsningen med S:t Olofsgatan.  11 år
ID-nummer:  14811
Direktlänk: /bild/00014811/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om S:t Olofsgatan delar sig spåren mot Gävle till höger och Sala till vänster.  11 år
ID-nummer:  14812
Direktlänk: /bild/00014812/
Fotodatum: den 13 november 2011
Publicerad: den 22 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 13 augusti 2008

Vy in mot bangården från plankorsningen med S:t Olofsgatan, här syns den växelförbindelse mellan de båda spåren som då var relativt ny.  12 år
ID-nummer:  10926
Direktlänk: /bild/00010926/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 20 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plankorsning. Här syns Dalabanans utfart rakt fram till vänster medan Ostkustbanans dubbelspår viker av mot höger.  12 år
ID-nummer:  10927
Direktlänk: /bild/00010927/
Fotodatum: den 13 augusti 2008
Publicerad: den 20 juni 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 augusti 2007

Banarbetena på järnvägen genom Uppsala fortsätter och mer och mer av den gamla banvallen försvinner, dessutom sätts nya fundament för kontaktledningsstolpar ut.  11 år
ID-nummer:  14425
Direktlänk: /bild/00014425/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot bangården som även den är i början av en stor förändring.  11 år
ID-nummer:  14426
Direktlänk: /bild/00014426/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen avancerar norrut och närmar sig S:t Persgatan i arbetet med att gräva bort den gamla banvallen.  11 år
ID-nummer:  14427
Direktlänk: /bild/00014427/
Fotodatum: den 22 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 augusti 2007

Betongkonstruktionen i bron över Vaksalagatan har frilagts helt i det tillfälligt borttagna spårets sträckning, här nordvästra sidan av bron.  11 år
ID-nummer:  14423
Direktlänk: /bild/00014423/
Fotodatum: den 21 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den frilagda bron, sydöstra sidan.  11 år
ID-nummer:  14424
Direktlänk: /bild/00014424/
Fotodatum: den 21 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 20 augusti 2007

Banarbete pågår på det ena av de två spåren genom centrala Uppsala, här vy österut från bron över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14404
Direktlänk: /bild/00014404/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot stationen vid det för tillfället enda infartsspåret.  11 år
ID-nummer:  14403
Direktlänk: /bild/00014403/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banvallen för det som tidigare var Ostkustbanans enda utfartsspår grävs bort på bron.  11 år
ID-nummer:  14405
Direktlänk: /bild/00014405/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbete på bron över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14406
Direktlänk: /bild/00014406/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två spåren har tillfälligt blivit ett när även denna del av bangården moderniseras.  11 år
ID-nummer:  14407
Direktlänk: /bild/00014407/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns de gamla kontaktledningsstolparna kvar på det sydvästra spåret, men även dessa kommer att försvinna senare i byggprojektet.  11 år
ID-nummer:  14408
Direktlänk: /bild/00014408/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilar körs in på den gamla banvallen för att lasta det material som grävs bort.  11 år
ID-nummer:  14409
Direktlänk: /bild/00014409/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plankorsningen med S:t Persgatan.  11 år
ID-nummer:  14410
Direktlänk: /bild/00014410/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plankorsning där det ena spåret tillfälligt har tagits bort.  11 år
ID-nummer:  14411
Direktlänk: /bild/00014411/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det kvarvarande spåret har kvar den karakteristiska puckeln över Vaksalagatan.  11 år
ID-nummer:  14412
Direktlänk: /bild/00014412/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sträckan mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan är spårlös medan den nyare dubbelspårssträckan bortom den senare ligger kvar som tidigare.  11 år
ID-nummer:  14413
Direktlänk: /bild/00014413/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbetare på det kvarvarande spåret.  11 år
ID-nummer:  14414
Direktlänk: /bild/00014414/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plankorsningen med S:t Olofsgatan.  11 år
ID-nummer:  14415
Direktlänk: /bild/00014415/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats med växeln mot Dalabanan till vänster och Ostkustbanans dubbelspår som viker av mot höger.  11 år
ID-nummer:  14416
Direktlänk: /bild/00014416/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tillfälligt rivna spåret på nordöstra sidan.  11 år
ID-nummer:  14417
Direktlänk: /bild/00014417/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan Dalabanan och Ostkustbanans uppspår ligger alldeles intill plankorsningen.  11 år
ID-nummer:  14418
Direktlänk: /bild/00014418/
Fotodatum: den 20 augusti 2007
Publicerad: den 1 december 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (7)