Strandbodgatan

Strandbodgatan är den första vägförbindelsen sydost om Uppsala centralstation mellan stadsdelarna Centrum och Kungsängen på järnvägens sydvästra sida och stadsdelen Fålhagen på järnvägens nordöstra sida. Såväl normalspåren söderut från centralstationen mot Stockholm som smalspåret från Uppsala östra mot Faringe korsar gatan på broar.

Före ombygg­naden av Uppsala C fanns det tre järn­vägs­broar över Strand­bod­gatan, två för normal­spår och en för smal­spår. Från sydväst inleddes bro­följden med en bred bro för de tre spår som stod för genom­farts­trafiken vid person­ban­gårdens södra ände. Den följdes av en enkel­spårs­bro för det normalspår som vek av mot den nord­östra delen av normal­spårs­ban­gården som mer och mer växte igen innan den revs före ombygg­naden, denna bro korsade gatan i sned vinkel. Normal­spårs­broarna var utförda i tre spann med stål­stöd mellan kör­banan och de omgivande gång- och cykel­banorna samt med bärverk av stål­balkar på vilka slip­rarna vilade. Efter kors­ningen med Bergs­brunna­gatan följde slutligen smal­spårets bro, även den en stål­bro men med med endast ett spann. Samt­liga broar begrän­sade den tillåtna fordons­höjden på Strand­bod­gatan till endast 3,4 meter.

På nya Uppsala C slutar plattformarna i södra änden vid Strandbodgatan och denna har bildar nu en sydlig entré till stationen med trappor och hissar till samtliga plattformar. De gamla brarna har ersatts av tre nya parallella dubbelspårsbroar på ungefär samma plats som tidigare. För smalspåret byggdes en ny bro i ett något sydligare läge med en snedare dragning över gatan, denna bro är dessutom utformad som en bågbro i gammal stil. Den tillåtna fordonshöjden under samtliga broar har ökats till 3,9 meter.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (37)

Torsdag 14 juni 2012

Entrén till stationen från Strandbodgatan sedd från sydväst med trappa och hiss till spår 1 närmast.  9 år
ID-nummer:  14794
Direktlänk: /bild/00014794/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången till spår 1 med hiss, trappa, informationstavla och klocka.  9 år
ID-nummer:  14795
Direktlänk: /bild/00014795/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången till spår 2, 3 och 5 mellan första och andra järnvägsbron.  9 år
ID-nummer:  14796
Direktlänk: /bild/00014796/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången till spår 4, 6 och 7 i nästa mellanrum mellan broarna.  9 år
ID-nummer:  14797
Direktlänk: /bild/00014797/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång och cykelbanan sedd mot sydväst under den nordostligaste bron av tre.  9 år
ID-nummer:  14798
Direktlänk: /bild/00014798/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången till spår 8, även här finns en informationstavla och en klocka.  9 år
ID-nummer:  14799
Direktlänk: /bild/00014799/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbroarna sedda från nordost på nära håll.  9 år
ID-nummer:  14800
Direktlänk: /bild/00014800/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppgången till spår 8 sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  14801
Direktlänk: /bild/00014801/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga bron sedd på något längre avstånd. Genom ombyggnaden höjdes den tillåtna fordonshöjden från 3,4 till 3,9 meter.  9 år
ID-nummer:  14802
Direktlänk: /bild/00014802/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från samma plats som ovan, här syns smalspårets bro över samma gata.  9 år
ID-nummer:  14803
Direktlänk: /bild/00014803/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbroarna sedda från Strandbodgatans södra sida.  9 år
ID-nummer:  14804
Direktlänk: /bild/00014804/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strandbodgatans passage under bangården på ännu större avstånd.  9 år
ID-nummer:  14805
Direktlänk: /bild/00014805/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 21 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårets bro över Strandbodgatan sedd från söder från ungefär samma plats som ovan i rondellen där Stationsgatan ansluter från norr  10 år
ID-nummer:  13083
Direktlänk: /bild/00013083/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårets bro över Strandbodgatan sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  13084
Direktlänk: /bild/00013084/
Fotodatum: den 14 juni 2012
Publicerad: den 1 juli 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juni 2007

Statiosngatan är i stället ansluten till Strandbodgatan i en ny cirkulationsplats.  9 år
ID-nummer:  14144
Direktlänk: /bild/00014144/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla östra väginfarten till bangården sedd från den nya Stationsgatan.  9 år
ID-nummer:  14143
Direktlänk: /bild/00014143/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I smalspårets blivande sträckning finns brofundament på ömse sidor av Strandbodgatan, men ingen bro.  9 år
ID-nummer:  14145
Direktlänk: /bild/00014145/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strandbodgatan med östra brofästet till höger.  9 år
ID-nummer:  14146
Direktlänk: /bild/00014146/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot bangården från det östra brofästet, det västra syns till höger.  9 år
ID-nummer:  14147
Direktlänk: /bild/00014147/
Fotodatum: den 12 juni 2007
Publicerad: den 17 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 april 2006

Smalspårsbron över Strandbodgatan rivs, vy från nordost.  9 år
ID-nummer:  14300
Direktlänk: /bild/00014300/
Fotodatum: den 5 april 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det nordöstra brofästet rivs.  9 år
ID-nummer:  14301
Direktlänk: /bild/00014301/
Fotodatum: den 5 april 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 februari 2006

Vy längs Strandbodgatan från nordost mot järnvägebron för smalspåriga Upsala–Lenna Jernväg.  9 år
ID-nummer:  14284
Direktlänk: /bild/00014284/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smalspåriga järnvägsbron över Strandbodgatan sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  14285
Direktlänk: /bild/00014285/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smalspårsbron sedd från nordost på närmare håll.  9 år
ID-nummer:  14286
Direktlänk: /bild/00014286/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd underifrån vid nordöstra brofästet.  9 år
ID-nummer:  14287
Direktlänk: /bild/00014287/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bergsbrunnagatan ansluter till Strandbodgatan mellan bron för smalspåret och broarna för normalspåret. Alla broar begränsar fordonshöjden till 3,4 meter.  9 år
ID-nummer:  14288
Direktlänk: /bild/00014288/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smalspåriga bron sedd från söder, Bergsbrunnagatan viker av till höger.  9 år
ID-nummer:  14289
Direktlänk: /bild/00014289/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot de normalspåriga järnvägsbroarna från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  14290
Direktlänk: /bild/00014290/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De normalspåriga järnvägsbroarna över Strandbodgatan sedda från nordost, närmast spåret mot den övergivna nordöstra delen av bangården och längre bort bron med de tre trafikspåren i södra änden av personbangården.  9 år
ID-nummer:  14291
Direktlänk: /bild/00014291/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av enkelspårsbron som går i sned vinkel över gatan.  9 år
ID-nummer:  14292
Direktlänk: /bild/00014292/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bron för de tre vältrafikerade spåren längre mot sydväst.  9 år
ID-nummer:  14293
Direktlänk: /bild/00014293/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Broarna sedda från sydväst.  9 år
ID-nummer:  14294
Direktlänk: /bild/00014294/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot broarna, incidenter vid de låga broarna inträffar uppenbarligen.  9 år
ID-nummer:  14295
Direktlänk: /bild/00014295/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron för de tre spåren sedd underifrån från norra sidan.  9 år
ID-nummer:  14296
Direktlänk: /bild/00014296/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av bron vid norra brofästet.  9 år
ID-nummer:  14297
Direktlänk: /bild/00014297/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enkelspårsbron sedd från sydväst.  9 år
ID-nummer:  14298
Direktlänk: /bild/00014298/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av enkelspårsbrons sydöstra del sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  14299
Direktlänk: /bild/00014299/
Fotodatum: den 21 februari 2006
Publicerad: den 30 november 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!