Notviken (Nvn)

Driftplatsen Notviken ligger i nordvästra delen av Luleå. Den ursprungliga stationen och bangården som användes fram till 2010 låg naturskönt vid naturreservatet Gammelstadsviken. Där fanns två tågspår och ut från bangården gick industrispår i tre riktningar två österut på båda sidor om spåret mot Luleå samt spåret västerut mot EuroMaints verkstäder i Notviken. Stationshuset stod på bangårdens södra sida nära växeln mot verkstaden men revs 2007.

Stora förändringar har skett i Notviken de senaste åren. Vid den gamla stationens utfart på linjen mot Luleå byggdes en ny vägbro över järnvägen. Därefter byggdes ett helt nytt mötesspår från denna bro och mot sydost på den gamla linjen, detta för att kunna ta emot längre tåg. Den nya driftplatsen hamnade därmed till största delen söder om den gamla, d.v.s. närmare Luleå. Samtidigt byggdes en plattform lång mellan de båda spåren som är tänkt att användas av resenärer till Universitetet som ligger omkring en kilometer öster om den nya bangården. Norrtågs tåg till och från Umeå och Kiruna stannar nu i Notviken.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (100)

Söndag 2 december 2012

Trapphuset i plattformens nordvästra ände är den enda vägen genom vilken resenärer kan nå tågen.  10 år
ID-nummer:  15037
Direktlänk: /bild/00015037/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Luleå intill trapphuset, närmast finns ett väderskydd med tak.  10 år
ID-nummer:  15038
Direktlänk: /bild/00015038/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst med trapphuset till höger här på södra sidan, här vid normalhuvudspåret.  10 år
ID-nummer:  15039
Direktlänk: /bild/00015039/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande vy på andra sidan trapphuset vid det avvikande huvudspåret.  10 år
ID-nummer:  15040
Direktlänk: /bild/00015040/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången till trapphuset från plattformen, här finns trappa till vänster och hiss till höger.  10 år
ID-nummer:  15041
Direktlänk: /bild/00015041/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den smala trappan ner till gångtunneln under spåren.  10 år
ID-nummer:  15042
Direktlänk: /bild/00015042/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trappan och hissen sedd från tunnelplanet.  10 år
ID-nummer:  15043
Direktlänk: /bild/00015043/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst med trapphuset till vänster, här ansluts industrispåret på norra sidan till det avvikande huvudspåret.  10 år
ID-nummer:  15044
Direktlänk: /bild/00015044/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispårsanslutningen sedd i motsatt riktning med skyddsspåret längst till vänster, detta spår är inte elektrifierat.  10 år
ID-nummer:  15045
Direktlänk: /bild/00015045/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot sydost, skyddsväxeln skymtar vid vänster bildkant.  10 år
ID-nummer:  15046
Direktlänk: /bild/00015046/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret på plattformens södra sida var tidigare en del av linjen Luleå–Notviken, vy mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  15047
Direktlänk: /bild/00015047/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Luleå intill normalhuvudspåret.  10 år
ID-nummer:  15048
Direktlänk: /bild/00015048/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen är relativt bred och i norra delen finns bänkar utplacerade som kompletterar väderskyddet närmast trapphuset.  10 år
ID-nummer:  15049
Direktlänk: /bild/00015049/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elektroniska plattformsskyltar vid vagnläge C.  10 år
ID-nummer:  15050
Direktlänk: /bild/00015050/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma skyltar sedda från sydöstra sidan.  10 år
ID-nummer:  15051
Direktlänk: /bild/00015051/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Boden från plattformen i Notviken.  10 år
ID-nummer:  15052
Direktlänk: /bild/00015052/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Luleå från plattformens mellersta del.  10 år
ID-nummer:  15053
Direktlänk: /bild/00015053/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret viker av österut efter att ha följt det avvikande huvudspåret omkring 300 meter.  10 år
ID-nummer:  15054
Direktlänk: /bild/00015054/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst där industrispåret viker av.  10 år
ID-nummer:  15055
Direktlänk: /bild/00015055/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret och det välskyltade plattformsspåret, vy österut.  10 år
ID-nummer:  15056
Direktlänk: /bild/00015056/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens sydostligaste del sedd i riktning mot Luleå.  10 år
ID-nummer:  15057
Direktlänk: /bild/00015057/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformens sydöstra ände.  10 år
ID-nummer:  15058
Direktlänk: /bild/00015058/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande vy från normalhuvudspårssidan av plattformen.  10 år
ID-nummer:  15059
Direktlänk: /bild/00015059/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Luleå från plattformsänden, här finns en tillfartsväg för snöröjningsfordon till plattformen.  10 år
ID-nummer:  15060
Direktlänk: /bild/00015060/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalerna i riktning mot Luleå står vid den sydöstra gångtunneln under spåren.  10 år
ID-nummer:  15061
Direktlänk: /bild/00015061/
Fotodatum: den 2 december 2012
Publicerad: den 16 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 19 november 2010

Den nya norra bangårdsänden sedd norrut, tidigare låg södra driftplatsgränsen vid bron.  13 år
ID-nummer:  08886
Direktlänk: /bild/00008886/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08887
Direktlänk: /bild/00008887/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphusbyggnaden vid norra plattformsänden sedd från väster.  13 år
ID-nummer:  08888
Direktlänk: /bild/00008888/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till plattformen finns inne i gång- och cykeltunneln under spåren.  13 år
ID-nummer:  08889
Direktlänk: /bild/00008889/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset med hiss sett från gång- och cykeltunneln.  13 år
ID-nummer:  08890
Direktlänk: /bild/00008890/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden och trapphuset sedda från öster.  13 år
ID-nummer:  08891
Direktlänk: /bild/00008891/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst, utanför det elektrifierade plattformsspåret finns även ett oelektrifierat industrispår på nordöstra sidan.  13 år
ID-nummer:  08892
Direktlänk: /bild/00008892/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats som ovan, här viker industrispåret av från bangården.  13 år
ID-nummer:  08893
Direktlänk: /bild/00008893/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret viker av österut mot industriområdet där.  13 år
ID-nummer:  08894
Direktlänk: /bild/00008894/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordost med industrispåret till höger.  13 år
ID-nummer:  08895
Direktlänk: /bild/00008895/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd söderut, mellansignalerna står strax söder om södra plattformsänden.  13 år
ID-nummer:  08896
Direktlänk: /bild/00008896/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från andra sidan spåren.  13 år
ID-nummer:  08897
Direktlänk: /bild/00008897/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med plattformen sedd norrut från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08898
Direktlänk: /bild/00008898/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna är utrustade med elektroniska informationstavlor och skyltade med stationsnamnet Notviken.  13 år
ID-nummer:  08899
Direktlänk: /bild/00008899/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra plattformsänden med vindskydd och trapphuset, vy norrut.  13 år
ID-nummer:  08900
Direktlänk: /bild/00008900/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  08901
Direktlänk: /bild/00008901/
Fotodatum: den 19 november 2010
Publicerad: den 19 november 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 23 maj 2010

Dagens infart till Notviken från Lulehållet är belägen under den snart två år gamla Universitetsledens viadukt över banan. Bron kommer i framtiden att passera över den nordligaste delen av bangården.  13 år
ID-nummer:  07649
Direktlänk: /bild/00007649/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsbygget sett i riktning mot Luleå från ungefär samma plats som ovan. Det nya mötesspåret läggs på nordöstra sidan av det befintliga och en plattform byggs mellan spåren.  13 år
ID-nummer:  07650
Direktlänk: /bild/00007650/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Entrén till plattformen placeras i den norra av de två gång- och cykeltunnlar som sedan några år tillbaka finns vid den nya mötesstationen.  13 år
ID-nummer:  07651
Direktlänk: /bild/00007651/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid trapphuset vid norra plattformsänden.  13 år
ID-nummer:  07652
Direktlänk: /bild/00007652/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trapphuset vid norra änden av plattformen ner till gångtunneln under spåren.  13 år
ID-nummer:  07653
Direktlänk: /bild/00007653/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen intill det gamla spåret som ännu är en del av linjen Notviken–Luleå.  13 år
ID-nummer:  07654
Direktlänk: /bild/00007654/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot Luleå från nordöstra sidan av byggplatsen, på den här sidan av plattformen finns ännu inga spår.  13 år
ID-nummer:  07655
Direktlänk: /bild/00007655/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst mot norra plattformsänden från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07656
Direktlänk: /bild/00007656/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan ges plats för ytterligare ett spår utöver huvudspåret, ett gammalt industrispår ansluter här.  13 år
ID-nummer:  07657
Direktlänk: /bild/00007657/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100
Andra bilder från platsen (10)