Notviken (Nvn)

Driftplatsen Notviken ligger i nordvästra delen av Luleå. Den ursprungliga stationen och bangården som användes fram till 2010 låg naturskönt vid naturreservatet Gammelstadsviken. Där fanns två tågspår och ut från bangården gick industrispår i tre riktningar två österut på båda sidor om spåret mot Luleå samt spåret västerut mot EuroMaints verkstäder i Notviken. Stationshuset stod på bangårdens södra sida nära växeln mot verkstaden men revs 2007.

Stora förändringar har skett i Notviken de senaste åren. Vid den gamla stationens utfart på linjen mot Luleå byggdes en ny vägbro över järnvägen. Därefter byggdes ett helt nytt mötesspår från denna bro och mot sydost på den gamla linjen, detta för att kunna ta emot längre tåg. Den nya driftplatsen hamnade därmed till största delen söder om den gamla, d.v.s. närmare Luleå. Samtidigt byggdes en plattform lång mellan de båda spåren som är tänkt att användas av resenärer till Universitetet som ligger omkring en kilometer öster om den nya bangården. Norrtågs tåg till och från Umeå och Kiruna stannar nu i Notviken.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (100)
Bild 1–50

Söndag 23 maj 2010

Den nya banvallen på nordöstra sidan av plattformen.  13 år
ID-nummer:  07658
Direktlänk: /bild/00007658/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid mitten av den nya plattformen vek det gamla industrispåret av österut, här byggs nu en ny banvall och anslutning.  13 år
ID-nummer:  07659
Direktlänk: /bild/00007659/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdsbygget sett i riktning mot Luleå vid den södra plattformsänden, till vänster syns också den södra gångtunneln under den blivande bangården.  13 år
ID-nummer:  07660
Direktlänk: /bild/00007660/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs plattformen från samma plats som ovan.  13 år
ID-nummer:  07661
Direktlänk: /bild/00007661/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gång- och cykeltunneln på sydvästra sidan av järnvägen, den södra bangårdsänden hamnar vid skogen lite längre bort i bild nära dagens försignal till Notviken.  13 år
ID-nummer:  07662
Direktlänk: /bild/00007662/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 24 maj 2010
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut på andra sidan av den nya vägbron över spåren i södra änden av den gamla bangården i Notviken. Här ansluter ett industrispår från sydost.  10 år
ID-nummer:  15062
Direktlänk: /bild/00015062/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den gamla sydöstra bangårdsänden i Notviken med Gammelstadsfjärden i bakgrunden. Längst bort syns ännu en industrispårsanslutning som efter brobygget nu är bruten.  10 år
ID-nummer:  15063
Direktlänk: /bild/00015063/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydöstra bangårdsänden sedd mot sydost med den nya bron över spåren i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15064
Direktlänk: /bild/00015064/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst, ombyggnaden av spåranläggningen har börjat.  10 år
ID-nummer:  15065
Direktlänk: /bild/00015065/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I riktning mot Luleå finns tre mellansignaler för de två genomgående spåren samt för spåret från verkstaden närmast. Här hade dock mötesspåret i mitten stängts av och kontaktledningen monterats ner.  10 år
ID-nummer:  15066
Direktlänk: /bild/00015066/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den enda bebyggelse som är kvar vid Notvikens station är en AT-transformator till vänster i bild och teknikhuset längre bort.  10 år
ID-nummer:  15067
Direktlänk: /bild/00015067/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Luleå i höjd med teknikhuset, till vänster syns en bortvänd blivande utfartsblocksignal mot Gammelstad och Boden.  10 år
ID-nummer:  15068
Direktlänk: /bild/00015068/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Boden i höjd med teknikhuset.  10 år
ID-nummer:  15069
Direktlänk: /bild/00015069/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot verkstaden viker av från bangården något längre västerut, spåret rakt fram inom bangården är ett stickspår med spårspärrar.  10 år
ID-nummer:  15070
Direktlänk: /bild/00015070/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blivande infartssignalen från Boden sitter i höjd med växeln mot verkstaden.  10 år
ID-nummer:  15071
Direktlänk: /bild/00015071/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten på verkstadsspåret med bangården i bakgrunden, tillstånd måste inhämtas från verkstaden för att fortsätta härifrån.  10 år
ID-nummer:  15072
Direktlänk: /bild/00015072/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Verkstadsspåret viker av mot sydväst fram mot plankorsningen med Bodenvägen.  10 år
ID-nummer:  15073
Direktlänk: /bild/00015073/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats med teknikhuset till höger.  10 år
ID-nummer:  15074
Direktlänk: /bild/00015074/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangårdens nordvästra del med verkstadsspåret i förgrunden och Gammelstadsviken i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15075
Direktlänk: /bild/00015075/
Fotodatum: den 23 maj 2010
Publicerad: den 17 april 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 juni 2008

Försignalen till Notviken från Luleåhållet.  14 år
ID-nummer:  01726
Direktlänk: /bild/00001726/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen står i närheten av kilometer 1177, här ser vi linjen i riktning mot Luleå.  14 år
ID-nummer:  01727
Direktlänk: /bild/00001727/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I riktning mot Luleå möts man av en orienteringstavla om sänkt hastighet när den moriktade försignalen passeras.  14 år
ID-nummer:  01728
Direktlänk: /bild/00001728/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En relativt ny tunnel under spåren för en gång- och cykelbana strax nordväst om Mjölkuddtjärnen.  14 år
ID-nummer:  01729
Direktlänk: /bild/00001729/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Om vi även här ser mot Luleå har vi denna vy.  14 år
ID-nummer:  01730
Direktlänk: /bild/00001730/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en tunnel under spåret har byggts i närheten av södra stationsgränsen i Notviken. Den verkar vara byggd även för det indutrispår som tidigare har följt banan på nordöstra sidan men som nu verkar vara kapat i samband med byggena.  14 år
ID-nummer:  01731
Direktlänk: /bild/00001731/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Gammelstadsviken under den nybyggda vägbron i södra stationsänden i Notviken.  14 år
ID-nummer:  01732
Direktlänk: /bild/00001732/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron går i kurva över järnvägen så att vägen och järnvägen går parallellt på sydvästra sidan (till vänster i bild).  14 år
ID-nummer:  01733
Direktlänk: /bild/00001733/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Träportal över banan under bygget, här inne gömmer sig infartssignal och utfartsblocksignal på kapade stolpar.  14 år
ID-nummer:  01734
Direktlänk: /bild/00001734/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från väster, tågspåret ut från stationen mot Luleå flankeras här av industrispår på båda sidor.  14 år
ID-nummer:  01735
Direktlänk: /bild/00001735/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret på nordöstra sidan ansluter till tågspåret strax söder om den södra tågvägsskiljande växeln på stationen.  14 år
ID-nummer:  01736
Direktlänk: /bild/00001736/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren ligger nära Gammelstadsviken, i förgrunden en spårspärr på industrispåret på sydöstra sidan.  14 år
ID-nummer:  01737
Direktlänk: /bild/00001737/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Gammelstadsviken vid södra stationsänden i Notviken.  14 år
ID-nummer:  01738
Direktlänk: /bild/00001738/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret på sydöstra sidan ansluter till det sydligaste av tre tågspår på bangården.  14 år
ID-nummer:  01739
Direktlänk: /bild/00001739/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där stationshuset stod fram till 2007 då det revs.  14 år
ID-nummer:  01740
Direktlänk: /bild/00001740/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar finns banverkets teknikhus.  14 år
ID-nummer:  01741
Direktlänk: /bild/00001741/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets plats sedd från nordväst.  14 år
ID-nummer:  01742
Direktlänk: /bild/00001742/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut mot Luleå från teknikhuset.  14 år
ID-nummer:  01743
Direktlänk: /bild/00001743/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut.  14 år
ID-nummer:  01744
Direktlänk: /bild/00001744/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel i sydligaste tågspåret för spåret till EuroMaints verkstad.  14 år
ID-nummer:  01745
Direktlänk: /bild/00001745/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningsbrygga med spåret till EuroMaint närmast i bild.  14 år
ID-nummer:  01746
Direktlänk: /bild/00001746/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården vid växeln mot EuroMaint.  14 år
ID-nummer:  01747
Direktlänk: /bild/00001747/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut mot utfarten mot Gammelstad, spåret mot EuroMaint i förgrunden.  14 år
ID-nummer:  01748
Direktlänk: /bild/00001748/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylt vid verkstadsspåret.  14 år
ID-nummer:  01749
Direktlänk: /bild/00001749/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Euromaint i Notviken passerar över den breda Bodenvägen, västra infarten till Luleå.  14 år
ID-nummer:  01750
Direktlänk: /bild/00001750/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av vägskyddsanläggningen vid Bodenvägen.  14 år
ID-nummer:  01751
Direktlänk: /bild/00001751/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den högt placerade varningssignalen vid plankorsningen med Bodenvägen.  14 år
ID-nummer:  01752
Direktlänk: /bild/00001752/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart söder om korsningen med Bodenvägen följer plankorsningen med Storhedsvägen.  14 år
ID-nummer:  01753
Direktlänk: /bild/00001753/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningarna med Bodenvägen och Storhedsvägen.  14 år
ID-nummer:  01754
Direktlänk: /bild/00001754/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret söderifrån fram mot plankorsningarna.  14 år
ID-nummer:  01755
Direktlänk: /bild/00001755/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grindarna in till verkstadsområdet 100 meter längre söderut.  14 år
ID-nummer:  01756
Direktlänk: /bild/00001756/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 7 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (10)