Luleå C-Notviken

Linjen norrut från Luleå C passerar genom staden i dess olika former med tätare bebyggelse, villor samt industriområden.

Bilder och filmer (23)

Tisdag 3 juni 2008

Gångfållan vid Parkgatan ligger två kvarter norr om stationsgränsen vid plankorsningen med Lulsundsgatan. 11 år
ID-nummer:  01362
Direktlänk: /bild/00001362/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot infartssignalen till Luleå C från gångfållan vid Parkgatan. 11 år
ID-nummer:  01363
Direktlänk: /bild/00001363/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen genom kvarteren omedelbart norr om stationen är försedd med bulleskydd på ena sidan, här söder om Parkgatan. 11 år
ID-nummer:  01364
Direktlänk: /bild/00001364/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bullerskyddet på västra sidan norr om Parkgatan. 11 år
ID-nummer:  01365
Direktlänk: /bild/00001365/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen sedd norrut från gångfållan vid Parkgatan. 11 år
ID-nummer:  01366
Direktlänk: /bild/00001366/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Svartövägen i banans första kurva på linjen norr om Luleå C. 11 år
ID-nummer:  01367
Direktlänk: /bild/00001367/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsning för gång- och cykelväg mellan Tåggatan och Gammelstadsvägen i Bergviken. 11 år
ID-nummer:  01368
Direktlänk: /bild/00001368/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägskyddet i Bergviken, västra sidan. 11 år
ID-nummer:  01369
Direktlänk: /bild/00001369/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägskyddet i Bergviken sett från östra sidan. 11 år
ID-nummer:  01370
Direktlänk: /bild/00001370/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen söderut, Gammelstadsvägen till höger. 11 år
ID-nummer:  01371
Direktlänk: /bild/00001371/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut sedd från plankorsningen i Bergviken. 11 år
ID-nummer:  01372
Direktlänk: /bild/00001372/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan söderut förbi vägskyddet i Bergviken. 11 år
ID-nummer:  01373
Direktlänk: /bild/00001373/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid Bergviken finns också en sektionering i kontaktledningen med tillhörande nedkopplingstavla med signallampa. 11 år
ID-nummer:  01374
Direktlänk: /bild/00001374/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedkopplingstavla med signallampa vid Bergviken. 11 år
ID-nummer:  01375
Direktlänk: /bild/00001375/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Luleå C finner vi ytterligare lite längre norrut. 11 år
ID-nummer:  01376
Direktlänk: /bild/00001376/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignalen till Luleå C. 11 år
ID-nummer:  01377
Direktlänk: /bild/00001377/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan norrut förbi försignalen till Luleå i motsatt riktning. Banan ligger här i en sluttning mellan högre terräng på östra sidan och lägre på den västra. 11 år
ID-nummer:  01378
Direktlänk: /bild/00001378/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga bron över Klintvägen, bakom den skymtar takkonstruktionen på Coop arena. 11 år
ID-nummer:  01379
Direktlänk: /bild/00001379/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron övr Klintvägen med fri höjd 3,4 meter sedd från norr. 11 år
ID-nummer:  01380
Direktlänk: /bild/00001380/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Klintvägen sedd från söder. 11 år
ID-nummer:  01381
Direktlänk: /bild/00001381/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellanblocksignalen Le L4 följer några kvarter senare. 11 år
ID-nummer:  01382
Direktlänk: /bild/00001382/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den motriktade mellanblocksignalen Nvn L4 sitter på samma stolpe. 11 år
ID-nummer:  01383
Direktlänk: /bild/00001383/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över den breda Haparandavägen sedd från sydväst. Lite längre bort längs vägen i denna riktning finns universitetets campus. 11 år
ID-nummer:  01384
Direktlänk: /bild/00001384/
Fotodatum: den 3 juni 2008
Publicerad: den 6 september 2008
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (2)