Ripats (Rps)

Ripats är en mötesdriftplats vid Malmbanan mellan Nattavaara och Gällivare. Under 2013 och 2014 har bangården förlängts vilket här har inneburit en total ombyggnad med utökning från två till tre huvudspår med ett nytt normalhuvudspår öster om det gamla.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (60)
Bild 1–50

Söndag 13 oktober 2013

Den blivande norra bangårdsänden sedd från norr.  11 mån
ID-nummer:  34535
Direktlänk: /bild/00034535/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En bangård i förändring sedd från norr.  11 mån
ID-nummer:  34536
Direktlänk: /bild/00034536/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten norrut intill den lilla bron, här ska ytterligare kontaktledningsstolpar bytas.  11 mån
ID-nummer:  34537
Direktlänk: /bild/00034537/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par högspänningskablar ligger undanlagda längs bangårdens östra sida.  11 mån
ID-nummer:  34538
Direktlänk: /bild/00034538/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggarbetsplatsen sedd mot sydväst vid bangårdens mellersta del, på västra sidan syns tillfälliga personallokaler.  11 mån
ID-nummer:  34539
Direktlänk: /bild/00034539/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningsarbeten har utförts här nordost om den gamla banvaktsstugan inför färdigställandet av den nya bangården.  11 mån
ID-nummer:  34540
Direktlänk: /bild/00034540/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset och banvaktsstugan sedda från sydost.  11 mån
ID-nummer:  34541
Direktlänk: /bild/00034541/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot södra bangårdsänden, det nya normalhuvudspåret hamnar mitt i bild.  11 mån
ID-nummer:  34542
Direktlänk: /bild/00034542/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den befintliga södra bangårdsänden sedd söderut.  11 mån
ID-nummer:  34543
Direktlänk: /bild/00034543/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omläggningen av infarten söderifrån syns tydligt med de nya stolparna och stolpfundamenten.  11 mån
ID-nummer:  34544
Direktlänk: /bild/00034544/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (5)