Nuortikon (Nrt)

Nuortikon station ligger nästan helt omsluten av myrmark i norra delen av den stora Sluppukáhpe. Namnet betyder ungefär "Nordsamestället" och byn ligger vid nuvarande landsvägen mellan Gällivare och Nattavaara. Vid stationsplatsen fågelvägen fem kilometer sydväst om byn finns några enstaka gårdar både på den väglösa västra sidan av järnvägen vid den tidigare stationsbebyggelsen och lite längre norrut på östra sidan av banan. På västra sidan omkring platsen där dagens teknikhus står har det funnits såväl stationshus som banvaktsstuga och bostadshus för järnvägen men av dessa finns inget kvar.

Driftplatsen har tre spår med normalhuvudspåret längst i väster. Det som har förändrats här sedan elektrifieringen i början av 1920-talet är främst att ett kortare fjärde spår mitt emot stationshuset har tagits bort, kontaktledningsbryggorna är ännu intakta.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (17)

Tisdag 3 november 2020

En av mellansignalerna i norra änden av bangården.  3 år
ID-nummer:  32802
Direktlänk: /bild/00032802/
Fotodatum: den 3 november 2020
Publicerad: den 3 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 27 juni 2020

Bangården i Nuortikon sedd söderut i höjd med teknikhuset.  3 år
ID-nummer:  32161
Direktlänk: /bild/00032161/
Fotodatum: den 27 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut.  3 år
ID-nummer:  32162
Direktlänk: /bild/00032162/
Fotodatum: den 27 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset på spårets västra sida har försetts med en ny namnskylt då den gamla knappt var läsbar. Tyvärr är dock namnet felstavat!  3 år
ID-nummer:  32163
Direktlänk: /bild/00032163/
Fotodatum: den 27 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 13 juli 2015

Nuortikon station, vy norrut. Stationshuset låg till vänster mellan de två följande kontaktledningsbryggorna och ytterligare ett spår har legat under desamma till höger.  8 år
ID-nummer:  19393
Direktlänk: /bild/00019393/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut där den fortsätter ut på den stora myren Sluppukáhpe.  8 år
ID-nummer:  19394
Direktlänk: /bild/00019394/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset finns på banans västra sida intill platsen där stationshuset stod. På denna sida fanns också ett bostadshus och en banvaktsstuga.  8 år
ID-nummer:  19395
Direktlänk: /bild/00019395/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En tjärn är synlig från bangården, en av tre tjärnar som omger den kvarvarande gården på järnvägens väglösa västra sida.  8 år
ID-nummer:  19396
Direktlänk: /bild/00019396/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från östra sidan på den numera rivna fjärde spårets plats.  8 år
ID-nummer:  19397
Direktlänk: /bild/00019397/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut, till höger syns en AT-transformator.  8 år
ID-nummer:  19398
Direktlänk: /bild/00019398/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhuset sett från nordost.  8 år
ID-nummer:  19399
Direktlänk: /bild/00019399/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden är, till skillnad från den södra långt ut på myren, lätt tillgänglig strax norr om väganslutningen från landsvägen i öster.  8 år
ID-nummer:  19400
Direktlänk: /bild/00019400/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsområdet sett från norr nära norra bangårdsänden.  8 år
ID-nummer:  19401
Direktlänk: /bild/00019401/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden där de tre spåren blir ett.  8 år
ID-nummer:  19402
Direktlänk: /bild/00019402/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omkring 300 meter norr om bangårdsänden korsar järnvägen och den parallellgående vägen ån Venetjoki, här ses järnvägsbron från vägbron.  8 år
ID-nummer:  19403
Direktlänk: /bild/00019403/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra infarten till Nuortikon, bron över Venetjoki skymtar bakom signalen.  8 år
ID-nummer:  19404
Direktlänk: /bild/00019404/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen norrut sedd från samma plats som ovan.  8 år
ID-nummer:  19405
Direktlänk: /bild/00019405/
Fotodatum: den 13 juli 2015
Publicerad: den 13 augusti 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (11)