Ripats (Rps)

Ripats är en mötesdriftplats vid Malmbanan mellan Nattavaara och Gällivare. Under 2013 och 2014 har bangården förlängts vilket här har inneburit en total ombyggnad med utökning från två till tre huvudspår med ett nytt normalhuvudspår öster om det gamla.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (60)

Tisdag 10 november 2015

Ripats stationshus på platsen dit det flyttades på 1970-talet. Den utstickande delen närmast är utvidgad efter flytten, nockens tidigare position kan anas rakt över den mindre dörren på gaveln.  8 år
ID-nummer:  19952
Direktlänk: /bild/00019952/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med tillbyggnaden närmast, här syns skillnaden mellan gammalt och nytt tak tydligt.  8 år
ID-nummer:  19953
Direktlänk: /bild/00019953/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare södra gaveln och västra långsidan som låg vänd bort från spåren.  8 år
ID-nummer:  19954
Direktlänk: /bild/00019954/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med den tidigare södra gaveln och långsidan som låg vänd mot spåren.  8 år
ID-nummer:  19955
Direktlänk: /bild/00019955/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den tidigare spårsidan.  8 år
ID-nummer:  19956
Direktlänk: /bild/00019956/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ripats stationshus på den nya platsen.  8 år
ID-nummer:  19957
Direktlänk: /bild/00019957/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även hus 9A från Ripats flyttades tillsammans med stationshuset.  8 år
ID-nummer:  19938
Direktlänk: /bild/00019938/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare fasaden mot spåren.  8 år
ID-nummer:  19939
Direktlänk: /bild/00019939/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare norra gaveln.  8 år
ID-nummer:  19940
Direktlänk: /bild/00019940/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tidigare södra gaveln och västra sidan.  8 år
ID-nummer:  19941
Direktlänk: /bild/00019941/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 augusti 2014

Bangården i Ripats sedd från söder.  9 år
ID-nummer:  18183
Direktlänk: /bild/00018183/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret är spår 3 längst till höger, men varken det eller spår 2 i mitten är klart för trafik.  9 år
ID-nummer:  18184
Direktlänk: /bild/00018184/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen för spår 2 och 3 hängs upp i gemensamma stolpar mellan spåren.  9 år
ID-nummer:  18185
Direktlänk: /bild/00018185/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rikligt med makadam i spåren, mer arbete behövs där och med upphängning av kontaktledningen på spår 3.  9 år
ID-nummer:  18186
Direktlänk: /bild/00018186/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med mellansignalerna norrut.  9 år
ID-nummer:  18187
Direktlänk: /bild/00018187/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 oktober 2013

Södra infarten till Ripats ligger vid plankorsningen i södra änden av infartskurvan till bangården.  2 år
ID-nummer:  34504
Direktlänk: /bild/00034504/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartsblocksignalen söderut sedd från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34505
Direktlänk: /bild/00034505/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartskurvan fram mot bangården sedd från vägen vid plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34506
Direktlänk: /bild/00034506/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya stolpfundament och kabelrännor har placerats ut söder om plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  34507
Direktlänk: /bild/00034507/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya kabelrännorna fortsätter norrut fram mot bangården.  2 år
ID-nummer:  34508
Direktlänk: /bild/00034508/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot plankorsningen längre norrut i kurvan.  2 år
ID-nummer:  34509
Direktlänk: /bild/00034509/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här byts kontaktledningsstolparna ut, vy norrut mot bangården.  2 år
ID-nummer:  34510
Direktlänk: /bild/00034510/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmare bangården börjar stolparna avvika från det befintliga spåret eftersom banan ska läggas om fram mot ett nytt normalhuvudspår öster om det gamla.  2 år
ID-nummer:  34511
Direktlänk: /bild/00034511/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundamenten står ännu i en damm av vatten men här ska alltså en ny banvall fyllas ut.  2 år
ID-nummer:  34512
Direktlänk: /bild/00034512/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framme vid befintlig växel syns nya fundament för den nya infarten ett spår längre österut.  2 år
ID-nummer:  34513
Direktlänk: /bild/00034513/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bygget av den nya infarten sett söderut vid den befintliga södra växeln.  2 år
ID-nummer:  34514
Direktlänk: /bild/00034514/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har en ny betongtrumma lagts in under bangården.  2 år
ID-nummer:  34515
Direktlänk: /bild/00034515/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut vid södra änden.  2 år
ID-nummer:  34516
Direktlänk: /bild/00034516/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under bryggorna längst i söder har fyra spår rymts, ett extra på östra sidan jämfört med på övriga bangården.  2 år
ID-nummer:  34517
Direktlänk: /bild/00034517/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 13 oktober 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot infarten, till vänster har nya kontaktledningsstolpar med hjälpkraftledning satts i den nya kurvan fram mot det blivande normalhuvudspåret 3.  9 år
ID-nummer:  18189
Direktlänk: /bild/00018189/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60
Andra bilder från platsen (6)