Ripats (Rps)

Ripats är en mötesdriftplats vid Malmbanan mellan Nattavaara och Gällivare. Under 2013 och 2014 har bangården förlängts vilket här har inneburit en total ombyggnad med utökning från två till tre huvudspår med ett nytt normalhuvudspår öster om det gamla.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Tisdag 10 november 2015

Ripats stationshus på platsen dit det flyttades på 1970-talet. Den utstickande delen närmast är utvidgad efter flytten, nockens tidigare position kan anas rakt över den mindre dörren på gaveln. 5 år
ID-nummer:  19952
Direktlänk: /bild/00019952/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med tillbyggnaden närmast, här syns skillnaden mellan gammalt och nytt tak tydligt. 5 år
ID-nummer:  19953
Direktlänk: /bild/00019953/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare södra gaveln och västra långsidan som låg vänd bort från spåren. 5 år
ID-nummer:  19954
Direktlänk: /bild/00019954/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med den tidigare södra gaveln och långsidan som låg vänd mot spåren. 5 år
ID-nummer:  19955
Direktlänk: /bild/00019955/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den tidigare spårsidan. 5 år
ID-nummer:  19956
Direktlänk: /bild/00019956/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ripats stationshus på den nya platsen. 5 år
ID-nummer:  19957
Direktlänk: /bild/00019957/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även hus 9A från Ripats flyttades tillsammans med stationshuset. 5 år
ID-nummer:  19938
Direktlänk: /bild/00019938/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare fasaden mot spåren. 5 år
ID-nummer:  19939
Direktlänk: /bild/00019939/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tidigare norra gaveln. 5 år
ID-nummer:  19940
Direktlänk: /bild/00019940/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tidigare södra gaveln och västra sidan. 5 år
ID-nummer:  19941
Direktlänk: /bild/00019941/
Fotodatum: den 10 november 2015
Publicerad: den 23 februari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 27 augusti 2014

Bangården i Ripats sedd från söder. 6 år
ID-nummer:  18183
Direktlänk: /bild/00018183/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Normalhuvudspåret är spår 3 längst till höger, men varken det eller spår 2 i mitten är klart för trafik. 6 år
ID-nummer:  18184
Direktlänk: /bild/00018184/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen för spår 2 och 3 hängs upp i gemensamma stolpar mellan spåren. 6 år
ID-nummer:  18185
Direktlänk: /bild/00018185/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rikligt med makadam i spåren, mer arbete behövs där och med upphängning av kontaktledningen på spår 3. 6 år
ID-nummer:  18186
Direktlänk: /bild/00018186/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra bangårdsänden med mellansignalerna norrut. 6 år
ID-nummer:  18187
Direktlänk: /bild/00018187/
Fotodatum: den 27 augusti 2014
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 13 oktober 2013

En bangård under förvandling, vy norrut. Spår 1 och 2 blir kvar mellan de nya kontaktledningsstolparna medan det nya normalhuvudspåret 3 längs till höger om dem. 6 år
ID-nummer:  18188
Direktlänk: /bild/00018188/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot infarten, till vänster har nya kontaktledningsstolpar med hjälpkraftledning satts i den nya kurvan fram mot det blivande normalhuvudspåret 3. 6 år
ID-nummer:  18189
Direktlänk: /bild/00018189/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla kontaktledningsbryggorna sjunger på sista versen när spår 3 ska byggas på bangårdens östra sida. 6 år
ID-nummer:  18190
Direktlänk: /bild/00018190/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med den nordligaste kontaktledningsbryggan närmast, också den i vägen för det nya spåret. 6 år
ID-nummer:  18191
Direktlänk: /bild/00018191/
Fotodatum: den 13 oktober 2013
Publicerad: den 30 augusti 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)