Lokstallet

Bilder och filmer (33)

Lördag 26 november 2022

Lokstallet dagen efter den omfattade branden, till höger syns den mest skadade södra delen av rundstallet.  1 år
ID-nummer:  35784
Direktlänk: /bild/00035784/
Fotodatum: den 26 november 2022
Publicerad: den 27 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot slutet av brandförloppet blev det en spridning i fasaden på den högre byggnadsdelen i söder, men den kunde till slut stoppas.  1 år
ID-nummer:  35785
Direktlänk: /bild/00035785/
Fotodatum: den 26 november 2022
Publicerad: den 27 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från öster, här syns också den kvarvarande norra delen av rundstallet.  1 år
ID-nummer:  35786
Direktlänk: /bild/00035786/
Fotodatum: den 26 november 2022
Publicerad: den 27 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av den södra delen av rundstallet återstår endast några väggar, ytterväggen närmast och hela anslutningen till den högre byggnaden är dock borta.  1 år
ID-nummer:  35787
Direktlänk: /bild/00035787/
Fotodatum: den 26 november 2022
Publicerad: den 27 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av rundstallet som det såg ut fram till denna brand står kvar, detta är dock bara cirka en fjärdedel av stallets ursprungliga storlek.  1 år
ID-nummer:  35788
Direktlänk: /bild/00035788/
Fotodatum: den 26 november 2022
Publicerad: den 27 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 25 november 2022

Lokstallet i full brand på eftermiddagen, men tågen kan passera ändå.  1 år
ID-nummer:  35779
Direktlänk: /bild/00035779/
Fotodatum: den 25 november 2022
Publicerad: den 25 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Branden sedd från öster nära norra plattformsänden.  1 år
ID-nummer:  35780
Direktlänk: /bild/00035780/
Fotodatum: den 25 november 2022
Publicerad: den 25 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är i den södra halvan av rundstallet som branden härjar mest.  1 år
ID-nummer:  35782
Direktlänk: /bild/00035782/
Fotodatum: den 25 november 2022
Publicerad: den 25 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den högre byggnadsdelen söder om rundstallet står ännu kvar men är utsatt för mycket hetta på nordvästra gaveln.  1 år
ID-nummer:  35781
Direktlänk: /bild/00035781/
Fotodatum: den 25 november 2022
Publicerad: den 25 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Branden sedd från norr, den norra delen av stallet utanför höger bildkant tycktes ännu vara relativt intakt och till synes opåverkad.  1 år
ID-nummer:  35783
Direktlänk: /bild/00035783/
Fotodatum: den 25 november 2022
Publicerad: den 25 november 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 september 2018

Lokstallet sett från norr där man också kör över muren till den sedan länge rivna delen av stallet.  5 år
ID-nummer:  24164
Direktlänk: /bild/00024164/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet med vändskiva sett från norr.  5 år
ID-nummer:  24165
Direktlänk: /bild/00024165/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändskivan har två anslutande spår från bangården.  5 år
ID-nummer:  24166
Direktlänk: /bild/00024166/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nyrenoverade spåren ansluts till vänsdkivan.  5 år
ID-nummer:  24167
Direktlänk: /bild/00024167/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren från skivan mot bangården.  5 år
ID-nummer:  24168
Direktlänk: /bild/00024168/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda spåren går parallellt fram mot bangården, här gick det tidigare att korsa de båda spåren.  5 år
ID-nummer:  24169
Direktlänk: /bild/00024169/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda numera oelektrifierade spåren fram mot vändskivan.  5 år
ID-nummer:  24170
Direktlänk: /bild/00024170/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet sett från väster.  5 år
ID-nummer:  24171
Direktlänk: /bild/00024171/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av lokstallets sydvästra fasad.  5 år
ID-nummer:  24172
Direktlänk: /bild/00024172/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstationsbyggnaden söder om rundstallet, fasaden mot sydväst.  5 år
ID-nummer:  24173
Direktlänk: /bild/00024173/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla lokstationens byggnader är sammanbyggda med varandra, vy från söder.  5 år
ID-nummer:  24174
Direktlänk: /bild/00024174/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den högre byggnaden sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  24175
Direktlänk: /bild/00024175/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 september 2014

Den gamla lokstationen sedd från söder, lokstallet i bakgrunden till vänster bakom lokstationsbyggnaden.  9 år
ID-nummer:  18623
Direktlänk: /bild/00018623/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaderna på stallet och stationsbyggnadens baksidor.  9 år
ID-nummer:  18624
Direktlänk: /bild/00018624/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora lokstationsbyggnaden med tegelfasad reser sig trots sin måttliga höjd tydligt över lokstallsområdet och bangården.  9 år
ID-nummer:  18625
Direktlänk: /bild/00018625/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstationsbyggnaden och rundstallet, vy från spårsidan.  9 år
ID-nummer:  18626
Direktlänk: /bild/00018626/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren från bangården in mot stallets vändskiva.  9 år
ID-nummer:  18627
Direktlänk: /bild/00018627/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren har en gemensam anslutning till bangården tillsammans med ett stickspår till vänster.  9 år
ID-nummer:  18628
Direktlänk: /bild/00018628/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rundstallet sträcker sig idag omkring en tredjedels varv runt skivan, men spår ut från densamma finns nästan hela varvet runt.  9 år
ID-nummer:  18631
Direktlänk: /bild/00018631/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstationen sedd från bangårdens nordöstra sida.  9 år
ID-nummer:  18655
Direktlänk: /bild/00018655/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 24 oktober 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–33