Godsmagasinet

Bilder och filmer (54)

Tisdag 1 juni 2021

De sista väggarna i godsmagasinets södra ände faller klockan 16:52 denna soliga och varma eftermiddag och rivningsarbetet går därmed mot sitt slut.  2 år
ID-nummer:  34248
Direktlänk: /bild/00034248/
Fotodatum: den 1 juni 2021
Publicerad: den 2 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 25 maj 2021

Den södra halvan av godsmagasinet står ännu kvar medan den norra halvan nu är borta.  1 år
ID-nummer:  34829
Direktlänk: /bild/00034829/
Fotodatum: den 25 maj 2021
Publicerad: den 25 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 3 mars 2021

Gällivare godsmagasin i vinterskrud intill plattformen, dock instängslat inför kommande rivning.  1 år
ID-nummer:  35125
Direktlänk: /bild/00035125/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder.  1 år
ID-nummer:  35126
Direktlänk: /bild/00035126/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mot bangården finns lastkajen kvar, dock spårlös sedan bangårdsombyggnaden.  1 år
ID-nummer:  35127
Direktlänk: /bild/00035127/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fasaden mot spåren och plattformen.  1 år
ID-nummer:  35128
Direktlänk: /bild/00035128/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här står en av få kvarvarande gamla kontaktledningsstolpar inbyggd i tak och lastkaj.  1 år
ID-nummer:  35129
Direktlänk: /bild/00035129/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet ligger alldeles intill den nya plattformen.  1 år
ID-nummer:  35130
Direktlänk: /bild/00035130/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av magasinsbyggnaden sedd från söder.  1 år
ID-nummer:  35131
Direktlänk: /bild/00035131/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr finns en större lastkaj under tak.  1 år
ID-nummer:  35132
Direktlänk: /bild/00035132/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet med lastkajen sett från väster från plattformen.  1 år
ID-nummer:  35133
Direktlänk: /bild/00035133/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet ligger under ett tjockt lager snö.  1 år
ID-nummer:  35134
Direktlänk: /bild/00035134/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet intill plattformen sett från väster.  1 år
ID-nummer:  35135
Direktlänk: /bild/00035135/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet sett från norr.  1 år
ID-nummer:  35136
Direktlänk: /bild/00035136/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från norr, även här mot gatusidan finns en lastkaj.  1 år
ID-nummer:  35137
Direktlänk: /bild/00035137/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen i Gällivare skar av spåranslutningen till godsmagasinet.  1 år
ID-nummer:  35138
Direktlänk: /bild/00035138/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet med den stora lastkajen i norr sett från plattformen.  1 år
ID-nummer:  35139
Direktlänk: /bild/00035139/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinsbyggnaden sedd från väster.  1 år
ID-nummer:  35140
Direktlänk: /bild/00035140/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av magasinsbyggnaden sedd från plattformen.  1 år
ID-nummer:  35141
Direktlänk: /bild/00035141/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra änden av byggnaden sedd från plattformen.  1 år
ID-nummer:  35142
Direktlänk: /bild/00035142/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra delen av byggnaden finns lokaler för administration medan själva magasinslokalerna upptar resten av byggnaden.  1 år
ID-nummer:  35143
Direktlänk: /bild/00035143/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder inför förestående rivning.  1 år
ID-nummer:  35144
Direktlänk: /bild/00035144/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från sydost.  1 år
ID-nummer:  35145
Direktlänk: /bild/00035145/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydöstra änden av den långa byggnaden.  1 år
ID-nummer:  35146
Direktlänk: /bild/00035146/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster.  1 år
ID-nummer:  35147
Direktlänk: /bild/00035147/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinets fasad mot gatusidan med sin smalare lastkaj.  1 år
ID-nummer:  35148
Direktlänk: /bild/00035148/
Fotodatum: den 3 mars 2021
Publicerad: den 17 januari 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 6 juni 2020

Godsmagasinet sett från öster med fasaden mot gatusidan.  2 år
ID-nummer:  32062
Direktlänk: /bild/00032062/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av byggnadens södra ände med en gammal inte längre så aktuell skylt.  2 år
ID-nummer:  32063
Direktlänk: /bild/00032063/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnadens södra ände innehåller gamla kontorslokaler.  2 år
ID-nummer:  32064
Direktlänk: /bild/00032064/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut finns lastkaj även längs gatusidan av byggnaden.  2 år
ID-nummer:  32065
Direktlänk: /bild/00032065/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinets norra del sedd från öster.  2 år
ID-nummer:  32066
Direktlänk: /bild/00032066/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordost.  2 år
ID-nummer:  32067
Direktlänk: /bild/00032067/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnadens södra halva sedd från norr.  2 år
ID-nummer:  32068
Direktlänk: /bild/00032068/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet sett från norr.  2 år
ID-nummer:  32069
Direktlänk: /bild/00032069/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnadens norra ände.  2 år
ID-nummer:  32070
Direktlänk: /bild/00032070/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra gaveln finns en lastkaj med tak.  2 år
ID-nummer:  32071
Direktlänk: /bild/00032071/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen i norra änden av byggnaden sedd från norr.  2 år
ID-nummer:  32072
Direktlänk: /bild/00032072/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela magasinet med lastkaj sett i samma vinkel.  2 år
ID-nummer:  32073
Direktlänk: /bild/00032073/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till lastkajen finns en ramp upp från markplanet i norra änden.  2 år
ID-nummer:  32074
Direktlänk: /bild/00032074/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den öppna lastkajen sedd från nordväst.  2 år
ID-nummer:  32075
Direktlänk: /bild/00032075/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen i norr sedd från plattformen.  2 år
ID-nummer:  32077
Direktlänk: /bild/00032077/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordväst från plattformen.  2 år
ID-nummer:  32076
Direktlänk: /bild/00032076/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen ligger i gamla sträckningen för spår 1, det rymdes också ett kajspår närmast lastkajen.  2 år
ID-nummer:  32078
Direktlänk: /bild/00032078/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen vid spårsidan av magasinets norra ände.  2 år
ID-nummer:  32079
Direktlänk: /bild/00032079/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kajen längs spårsidan av magasinets södra del.  2 år
ID-nummer:  32080
Direktlänk: /bild/00032080/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden i södra delen av byggnaden.  2 år
ID-nummer:  32081
Direktlänk: /bild/00032081/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal kontaktledningsstolpe som är inbyggd i magasinet har blivit kvar efter bangårdsombyggnaden.  2 år
ID-nummer:  32082
Direktlänk: /bild/00032082/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder.  2 år
ID-nummer:  32083
Direktlänk: /bild/00032083/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet med plattformen i förgrunden.  2 år
ID-nummer:  32084
Direktlänk: /bild/00032084/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet och plattformen sedda från sydost.  2 år
ID-nummer:  32085
Direktlänk: /bild/00032085/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–54