Godsmagasinet

Bilder och filmer (28)

Lördag 6 juni 2020

Godsmagasinet sett från öster med fasaden mot gatusidan. 3 mån
ID-nummer:  32062
Direktlänk: /bild/00032062/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av byggnadens södra ände med en gammal inte längre så aktuell skylt. 3 mån
ID-nummer:  32063
Direktlänk: /bild/00032063/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnadens södra ände innehåller gamla kontorslokaler. 3 mån
ID-nummer:  32064
Direktlänk: /bild/00032064/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut finns lastkaj även längs gatusidan av byggnaden. 3 mån
ID-nummer:  32065
Direktlänk: /bild/00032065/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinets norra del sedd från öster. 3 mån
ID-nummer:  32066
Direktlänk: /bild/00032066/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordost. 3 mån
ID-nummer:  32067
Direktlänk: /bild/00032067/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnadens södra halva sedd från norr. 3 mån
ID-nummer:  32068
Direktlänk: /bild/00032068/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet sett från norr. 3 mån
ID-nummer:  32069
Direktlänk: /bild/00032069/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnadens norra ände. 3 mån
ID-nummer:  32070
Direktlänk: /bild/00032070/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra gaveln finns en lastkaj med tak. 3 mån
ID-nummer:  32071
Direktlänk: /bild/00032071/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen i norra änden av byggnaden sedd från norr. 3 mån
ID-nummer:  32072
Direktlänk: /bild/00032072/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela magasinet med lastkaj sett i samma vinkel. 3 mån
ID-nummer:  32073
Direktlänk: /bild/00032073/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till lastkajen finns en ramp upp från markplanet i norra änden. 3 mån
ID-nummer:  32074
Direktlänk: /bild/00032074/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den öppna lastkajen sedd från nordväst. 3 mån
ID-nummer:  32075
Direktlänk: /bild/00032075/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen i norr sedd från plattformen. 3 mån
ID-nummer:  32077
Direktlänk: /bild/00032077/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordväst från plattformen. 3 mån
ID-nummer:  32076
Direktlänk: /bild/00032076/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya plattformen ligger i gamla sträckningen för spår 1, det rymdes också ett kajspår närmast lastkajen. 3 mån
ID-nummer:  32078
Direktlänk: /bild/00032078/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen vid spårsidan av magasinets norra ände. 3 mån
ID-nummer:  32079
Direktlänk: /bild/00032079/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kajen längs spårsidan av magasinets södra del. 3 mån
ID-nummer:  32080
Direktlänk: /bild/00032080/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden i södra delen av byggnaden. 3 mån
ID-nummer:  32081
Direktlänk: /bild/00032081/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal kontaktledningsstolpe som är inbyggd i magasinet har blivit kvar efter bangårdsombyggnaden. 3 mån
ID-nummer:  32082
Direktlänk: /bild/00032082/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från söder. 3 mån
ID-nummer:  32083
Direktlänk: /bild/00032083/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Magasinet med plattformen i förgrunden. 3 mån
ID-nummer:  32084
Direktlänk: /bild/00032084/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet och plattformen sedda från sydost. 3 mån
ID-nummer:  32085
Direktlänk: /bild/00032085/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydost vid långtidsparkeringen. 3 mån
ID-nummer:  32086
Direktlänk: /bild/00032086/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från öster. 3 mån
ID-nummer:  32087
Direktlänk: /bild/00032087/
Fotodatum: den 6 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 1 juni 2020

Godsmagasinet sett från sydost. 3 mån
ID-nummer:  32088
Direktlänk: /bild/00032088/
Fotodatum: den 1 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av lastkajen och fasaden mot bangården. 3 mån
ID-nummer:  32089
Direktlänk: /bild/00032089/
Fotodatum: den 1 juni 2020
Publicerad: den 13 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!