Övriga byggnader

Omkring stationshuset och vidare upp i nordvästlig riktning på samma sida av bangården fanns många järnvägsbyggnader, varav många bostadshus. Av dessa finns idag endast två kvar, husen 9F och 9J som båda ligger vid Norskavägen och fortfarande fungerar som just bostadshus.

Bilder och filmer (12)

Tisdag 24 november 2015

Bostadshuset 9F vid Norskavägen på bangårdens nordöstra sida i höjd med lokstallet, vy från öster.  8 år
ID-nummer:  19988
Direktlänk: /bild/00019988/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9F sett från norr.  8 år
ID-nummer:  19989
Direktlänk: /bild/00019989/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset 10F strax väster om bostadshuset 9F.  8 år
ID-nummer:  19990
Direktlänk: /bild/00019990/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9F sett från norr.  8 år
ID-nummer:  19991
Direktlänk: /bild/00019991/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9F sett från öster.  8 år
ID-nummer:  19992
Direktlänk: /bild/00019992/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadshuset 9F sett från söder.  8 år
ID-nummer:  19993
Direktlänk: /bild/00019993/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9F sett från sydväst.  8 år
ID-nummer:  19994
Direktlänk: /bild/00019994/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset 10F sett från söder.  8 år
ID-nummer:  19995
Direktlänk: /bild/00019995/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bostadshuset 9J vid Norskavägen i höjd med godsmagasinet, vy från öster.  8 år
ID-nummer:  19996
Direktlänk: /bild/00019996/
Fotodatum: den 24 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 9 juni 2014

Bostadshuset 9J sett från väster där det ligger inne i den modernare bebyggelsen relativt centralt i Gällivare.  8 år
ID-nummer:  19997
Direktlänk: /bild/00019997/
Fotodatum: den 9 juni 2014
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9J sett från norr.  8 år
ID-nummer:  19998
Direktlänk: /bild/00019998/
Fotodatum: den 9 juni 2014
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hus 9J sett från öster.  8 år
ID-nummer:  19999
Direktlänk: /bild/00019999/
Fotodatum: den 9 juni 2014
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!