Torsvik (Tov)

Från Baggeby ner mot Torsvik finns en av Lidingöbanans längsta och brantaste backar. Banan går här tillsammans med en gång- och cykelbana på en smal hylla med en bergvägg på den östra sidan och en brant slänt ner i vattnet på den västra. Strax söder om Torsvik låg banans ursprungliga ändstation Herserud som hade sjöspår och anslutande båttrafik från Ropsten. Först 1925 öppnades den fasta anslutningen på bro till Lidingön och med den också banan mellan bron och Herserud. Från Herseruds station som var i drift som hållplats till 1983 fanns också en hiss upp till Villa Foresta och Millesgården uppe på berget som banan följer.

Torsviks station ligger i den långa U-formade kurva där banan vrider ut mot gamla Lidingöbron. Bangården som har två spår sträcker sig genom i stort sett hela kurvan fram till och med den gamla förgrningspunkten Brogrenen ute på Lidingöbron där Norra och Södra Lidingöbanan möttes. Stationen Torsvik öppnades 1925 och har idag endast en smal mellanplattform i kurvans södra del gemensam för båda spåren. Från plattformen finns en plattformsövergång till bangårdens båda sidor av spåren i söder och en övergång från norra plattformsänden till den östra sidan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (25)

Tisdag 11 juni 2013

I backen upp från Torsvik till blcoksignalen halvvägs upp mot Baggeby går en gång- och cykelbana parallellt med spåret.  10 år
ID-nummer:  15875
Direktlänk: /bild/00015875/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut mot Torsvik från samma plats som ovan med de båda Lidingöbroarna i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15876
Direktlänk: /bild/00015876/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Värtahamnen i backen nedanför Millesgården.  10 år
ID-nummer:  15877
Direktlänk: /bild/00015877/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Hjorthagen från samma plats.  10 år
ID-nummer:  15878
Direktlänk: /bild/00015878/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt över Lidingöbroarna med den gamla järnvägsbron bakom den nyare vägbron.  10 år
ID-nummer:  15879
Direktlänk: /bild/00015879/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 609 går främst i ett tåg mot Ropsten som rullar ner mot Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15880
Direktlänk: /bild/00015880/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med motorvagnen A30B 320 fortsätter mot Torsvik, Lidingöbron och slutligen Ropsten.  10 år
ID-nummer:  15881
Direktlänk: /bild/00015881/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett söderut i riktning mot Baggeby vid platsen för den tidigare stationen Herserud.  10 år
ID-nummer:  15882
Direktlänk: /bild/00015882/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Herseruds station låg här strax söder om infarten till Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15883
Direktlänk: /bild/00015883/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Torsvik längre fram i kurvan visar signalbilden "Grönt och gult", "Kör varsamt, hinder i tågvägen".  10 år
ID-nummer:  15884
Direktlänk: /bild/00015884/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget som tidigare passerade kan nu ses rulla vidare på Lidingöbron.  10 år
ID-nummer:  15885
Direktlänk: /bild/00015885/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden i Torsvik sedd söderut vid plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  15886
Direktlänk: /bild/00015886/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning mot den smala plattformen mellan spåren.  10 år
ID-nummer:  15887
Direktlänk: /bild/00015887/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången leder till en trappa på vardera sidan spåren, upp mot öster och ner mot vattnet i väster.  10 år
ID-nummer:  15888
Direktlänk: /bild/00015888/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av plattformen i Torsvik sedd norrut.  10 år
ID-nummer:  15889
Direktlänk: /bild/00015889/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens mellersta del, signalen vid södra bangårdsänden för spåret till höger försignaleras i den skarpa kurvan.  10 år
ID-nummer:  15890
Direktlänk: /bild/00015890/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Torsviks station sedd söderut från norra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  15891
Direktlänk: /bild/00015891/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot de båda Lidingöbroarna från plattformen.  10 år
ID-nummer:  15892
Direktlänk: /bild/00015892/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vi mot nordväst från plattformsövergången österut vid norra plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  15893
Direktlänk: /bild/00015893/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Torsviks station sedd söderut vid den norra plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  15894
Direktlänk: /bild/00015894/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga rullar över bron på väg mot Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15895
Direktlänk: /bild/00015895/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med samma vagnar som vi såg tidigare ankommer Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15896
Direktlänk: /bild/00015896/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 320 i Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15897
Direktlänk: /bild/00015897/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget mot Gåshaga under uppehållet.  10 år
ID-nummer:  15898
Direktlänk: /bild/00015898/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten gör uppehåll i Torsvik en stund senare.  10 år
ID-nummer:  15899
Direktlänk: /bild/00015899/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!