Baggeby (Bag)

Baggeby är den västra ändpunkten på dubbelspåret från Aga som stod klart 1949. Som hållplats har Baggeby dock funnits sedan banan öppnades 1914 och det lilla stationshuset har funnits på platsen lika länge. Här finns två plattformar, en vid stationshuset på spårens norra sida och en på södra sidan parallellförskjuten österut så att plattformarna sträcker sig ut åt varsitt håll från den enda plattformsövergången. Växeln som avslutar dubbelspåret finns omedelbart väster om västligaste plattformsövergången, där inleds också den långa och kraftiga lutningen ner mot Torsvik. Här finns också en likriktarstation, den ursprungliga byggdes här 1943 för att förbättra eldriften på banan.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (23)

Tisdag 11 juni 2013

Strax öster om Baggeby station passerar Bodalsbägen på bro över spåren och den parallelltgående gång- och cykelvägen.  11 år
ID-nummer:  15851
Direktlänk: /bild/00015851/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen på bangårdens södra sida som används av tåg mot Gåshaga.  11 år
ID-nummer:  15853
Direktlänk: /bild/00015853/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plattform där det finns ett väderskydd, i bakgrunden skymtar vägbron för Bodalsvägen.  11 år
ID-nummer:  15854
Direktlänk: /bild/00015854/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Baggeby station sedd västerut från den sydöstra plattformen med plattformsövergången mellan de två plattformarna i förgrunden.  11 år
ID-nummer:  15855
Direktlänk: /bild/00015855/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg kommer uppför backen från Torsvik och växlar in på dubbelspåret.  11 år
ID-nummer:  15856
Direktlänk: /bild/00015856/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 312 går främst i detta tjänstetåg som passerar Baggeby.  11 år
ID-nummer:  15857
Direktlänk: /bild/00015857/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 612 sist i samma tåg som här passerar den sydöstra plattformen i Baggeby.  11 år
ID-nummer:  15858
Direktlänk: /bild/00015858/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordvästra plattformen i Baggeby sedd västerut från änden vid plattformsövergången.  11 år
ID-nummer:  15859
Direktlänk: /bild/00015859/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  15860
Direktlänk: /bild/00015860/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Baggeby är av samma lilla modell som i exempelvis Bodal.  11 år
ID-nummer:  15861
Direktlänk: /bild/00015861/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra änden av Baggeby där dubbelspåret från Aga tar slut och den kraftiga lutningen ner mot Torsvik inleds.  11 år
ID-nummer:  15862
Direktlänk: /bild/00015862/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  11 år
ID-nummer:  15863
Direktlänk: /bild/00015863/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västligaste plattformsänden i Baggeby.  11 år
ID-nummer:  15864
Direktlänk: /bild/00015864/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten västerut mot Torsvik och Ropsten, här inleds också ett kraftigt medlut.  11 år
ID-nummer:  15865
Direktlänk: /bild/00015865/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Baggeby stationshus sett från ett passerande tåg.  11 år
ID-nummer:  15874
Direktlänk: /bild/00015874/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Baggeby från vägbron över spåret i backens övre del.  11 år
ID-nummer:  15866
Direktlänk: /bild/00015866/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter genom skärningar nerför backen mot vattnet vid Torsvik.  11 år
ID-nummer:  15867
Direktlänk: /bild/00015867/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Baggeby längre ner i backen.  11 år
ID-nummer:  15868
Direktlänk: /bild/00015868/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blocksignal 12 står i riktning mot Ropsten, vy i motsatt riktning från samma plats som ovan.  11 år
ID-nummer:  15869
Direktlänk: /bild/00015869/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga avancerar upp för backen i den dramatiska terrängen mellan Torsvik och Baggeby.  11 år
ID-nummer:  15870
Direktlänk: /bild/00015870/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen A30B 324 går i täten uppför backen.  11 år
ID-nummer:  15871
Direktlänk: /bild/00015871/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den motriktade blocksignalen står något längre ned, här dyker för första gången också Lidingöbroarna upp inom synhåll.  11 år
ID-nummer:  15872
Direktlänk: /bild/00015872/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blocksignalen mellan Torsvik och Baggeby sedd i riktning mot Baggeby.  11 år
ID-nummer:  15873
Direktlänk: /bild/00015873/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!