Bodal (Bod)

Bodal är den västra av de två hållplatserna vid dubbelspåret mellan Aga och Baggeby och ligger omkring 600 meter nordväst om Larsberg. Den ligger norr om bostadsområdet Bodal i sydöstra delen av stadsdelen Baggeby, detta område från 1950-talet ökade antalet resenärer som använde hållplatsen betydligt. Hållplatsen har två sidoplattformer och en plattformsövergång i sydöstra änden och en obevakad plankorsning med en gång- och cykelväg strax nordväst om plattformarna. Bodal är en av banans ursprungliga hållplatser och öppnades 1914. Redan 1916 anlades ett mötesspår här som användes för möten fram tills dubbelspåret stod klart 1949. Den lilla hållplatsstugan som står vid den nordöstra plattformen kom dock dit först 1925.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (24)

Tisdag 11 juni 2013

Bodals hållplats sedd från sydväst från den anslutande gångvägen till den sydöstra änden.  9 år
ID-nummer:  15827
Direktlänk: /bild/00015827/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från söder vid den sydöstra plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15829
Direktlänk: /bild/00015829/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen för tåg mot Gåshaga på sydvästra sidan av bangården sedd från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15830
Direktlänk: /bild/00015830/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen för tåg mot Ropsten på bangårdens nordöstra sida sedd från samma plats, här står också den gamla hållplatsstugan.  9 år
ID-nummer:  15828
Direktlänk: /bild/00015828/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax öster om hållplatsen finns blocksignaler i riktning mot Larsberg och Aga.  9 år
ID-nummer:  15831
Direktlänk: /bild/00015831/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tjänstetåg passerar i riktning mot Ropsten.  9 år
ID-nummer:  15832
Direktlänk: /bild/00015832/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den lilla hållplatsstugan från väster från den motsatta plattformen.  9 år
ID-nummer:  15833
Direktlänk: /bild/00015833/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydöstra delen av hållplatsen sedd i riktning mot Larsberg och Aga.  9 år
ID-nummer:  15834
Direktlänk: /bild/00015834/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Bodal finns precis som på flera andra trafikplatser väderskydd av räls och plåt.  9 år
ID-nummer:  15835
Direktlänk: /bild/00015835/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väderskyddet tillsammans med den gamla hållplatsstugan på den nordöstra plattformen.  9 år
ID-nummer:  15837
Direktlänk: /bild/00015837/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bodals hållplats sedd från nordvästra änden av plattformen för tåg mot Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15836
Direktlänk: /bild/00015836/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning mot Baggeby och Ropsten från samma plattformsände, här syns också övergången i nordvästra änden.  9 år
ID-nummer:  15838
Direktlänk: /bild/00015838/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från övergången i nordväst.  9 år
ID-nummer:  15839
Direktlänk: /bild/00015839/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Går man över till andra sidan i samma obevakade övergång dyker ett av husen på Bodalsvägen söder om hållplatsen upp bland träden, de ligger på den höjd som skiljer Lidingöbanan från havet i form av Lilla Värtan.  9 år
ID-nummer:  15840
Direktlänk: /bild/00015840/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot nordväst från samma plats som ovan, Baggeby station ligger en bit fram i den kurva som syns börja längst bort i bild.  9 år
ID-nummer:  15841
Direktlänk: /bild/00015841/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av de två väderskydden på plattformen för tåg mot Ropsten med den gamla hållplatskuren i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  15842
Direktlänk: /bild/00015842/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsstugan sett från nordväst.  9 år
ID-nummer:  15843
Direktlänk: /bild/00015843/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla men fint underhållna hållplatsbyggnaden sedd från söder.  9 år
ID-nummer:  15844
Direktlänk: /bild/00015844/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  15845
Direktlänk: /bild/00015845/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga ankommer Bodal.  9 år
ID-nummer:  15846
Direktlänk: /bild/00015846/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter ankommer ett lätt försenat tåg mot Ropsten på det andra spåret.  9 år
ID-nummer:  15847
Direktlänk: /bild/00015847/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågmöte vid hållplatsen Bodal.  9 år
ID-nummer:  15848
Direktlänk: /bild/00015848/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda tågen lämnar sedan Bodal åt varsitt håll.  9 år
ID-nummer:  15849
Direktlänk: /bild/00015849/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bodals hållplats som den kan ses från ett passerande tåg.  9 år
ID-nummer:  15850
Direktlänk: /bild/00015850/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!