Lidingöbron

Lidingöbanan korsar sundet mellan Ropsten och Lidingön, en del av Lilla Värtan, på en 850 meter lång fackverksbro av stål från 1925. Det var ursprungligen en kombinerad bro för väg och spårtrafik med dubbelspår, ett spår i varje körbana. På Lidingösidan grenades bron upp i en nordlig och en sydlig del för norra respektive södra Lidingöbanan. Bron ersatte en flytbro över samma sund för vägtrafiken och till spårtrafiken anslutande båttrafik till Herserud och Islinge på Norra Lidingöbanan. Mellan spåren vid förgreningspunkten Brogrenen ute på bron uppfördes ett runt stationshus som ännu står kvar. Bron har huvudsakligen underliggande fackverksbalkar, men på Ropstenssidan finns ett längre spann med en överliggande bågformig fackverkskonstruktion. Närmast Ropsten finns också ett klaffspann.

1971 stod den nya Lidingöbron klar för vägtrafiken söder om den gamla. Under en större brorenovering 1983-1986 togs körbanan och ett spår på den gamla bron bort och ersattes med dagens lösning med enkelspår och gång- och cykelbana över bron. Senare har brons skick varit ifrågasatt och 2004 var en totalavstängning av bron nära. Trots att läget för bron inte anses akut idag har Lidingö stad med anledning av de stora kostnader som en ny nödvändig renovering av bron skulle leda till beslutat om en ny bro som skulle kunna stå klar år 2020.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Tisdag 11 juni 2013

Ett tåg mot Ropsten lämnar Torsvik och rullar fram mot Lidingöbron.  10 år
ID-nummer:  15900
Direktlänk: /bild/00015900/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efteråt är tåget ute på den ostligaste delen av bron.  10 år
ID-nummer:  15901
Direktlänk: /bild/00015901/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren går här under nya Lidingöbron, den enda vägförbindelsen till ön.  10 år
ID-nummer:  15902
Direktlänk: /bild/00015902/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Torsvik från den obevakade korsningen med gång- och cykelvägen längs stranden under vägbron.  10 år
ID-nummer:  15903
Direktlänk: /bild/00015903/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten på bron sedd från den obevakade korsningen, här finns också kilometertavla 0.  10 år
ID-nummer:  15904
Direktlänk: /bild/00015904/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den obevakade korsningen under vägbron sedd från norr.  10 år
ID-nummer:  15905
Direktlänk: /bild/00015905/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra Kungsvägens ramp ut på vägbron mot Ropsten passerar över Södra Lidingöbanans brogren i östra delen av gamla Lidingöbron.  10 år
ID-nummer:  15906
Direktlänk: /bild/00015906/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron, gamla Lidingöbron, sedd från Lidingösidan.  10 år
ID-nummer:  15907
Direktlänk: /bild/00015907/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bron delar sig i östra änden med delen för Södra Lidingöbanan SSLidJ, nuvarande bana, till vänster och delen för Norra Lidingöbanan till höger, idag gång- och cykelväg.  10 år
ID-nummer:  15908
Direktlänk: /bild/00015908/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidingöbroarna sedda i riktning mot Ropsten från Lidingösidan.  10 år
ID-nummer:  15909
Direktlänk: /bild/00015909/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det ostligaste spannen under Lidingöbanan är av annan ty än övriga.  10 år
ID-nummer:  15910
Direktlänk: /bild/00015910/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brogrenens stationshus ligger ute på bron där de båda banorna möttes.  10 år
ID-nummer:  15911
Direktlänk: /bild/00015911/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brogrenens stationshus och nuvarande bana sedd i riktning mot Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15912
Direktlänk: /bild/00015912/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Ropsten från Brogrenen. Trafiken på den tidigare dubbelspåriga kombinerade väg- och järnvägsbron är nu separerad.  10 år
ID-nummer:  15913
Direktlänk: /bild/00015913/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordvästra änden av den tvåspåriga bangården i Torsvik ligger ute på bron vid den tidigare förgreningspunkten Brogrenen.  10 år
ID-nummer:  15914
Direktlänk: /bild/00015914/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Torsvik från Ropsten ute på bron.  10 år
ID-nummer:  15915
Direktlänk: /bild/00015915/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brons östra ändar och Brogrenen, vy från väster.  10 år
ID-nummer:  15916
Direktlänk: /bild/00015916/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den kraftiga backen på banan vid Herserud mellan Torsvik och Baggeby från bron.  10 år
ID-nummer:  15917
Direktlänk: /bild/00015917/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga har nyss lämnat Ropsten och rullar över bron mot Lidingön.  10 år
ID-nummer:  15918
Direktlänk: /bild/00015918/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blocksignalen 06 i riktning mot Ropsten före det långa bågspannet.  10 år
ID-nummer:  15920
Direktlänk: /bild/00015920/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidingöbron sedd österut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  15919
Direktlänk: /bild/00015919/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget som tidigare passerade över bron har här nått backen vid Herserud och är på väg upp mot Baggeby.  10 år
ID-nummer:  15921
Direktlänk: /bild/00015921/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Ropsten från brons västligaste del.  10 år
ID-nummer:  15922
Direktlänk: /bild/00015922/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla Lidingöbron är en populär fiskeplats.  10 år
ID-nummer:  15923
Direktlänk: /bild/00015923/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det långa överliggande fackverksspannet på Ropstenssidan sett i riktning mot Lidingön.  10 år
ID-nummer:  15924
Direktlänk: /bild/00015924/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast Ropsten finns den öppningsbara delen av bron.  10 år
ID-nummer:  15925
Direktlänk: /bild/00015925/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!