Kottla (Koa)

Kottla är ett villaområde i nordvästra delen av stadsdelen Skärsätra vid Kottlasjöns strand. Hållplaten Kottla ligger omedelbart väster om plankorsningen med Kottlavägen och hit når banan från Gåshagahållet efter en Högberga efter en omkring 700 meter lång sträcka från Högberga som går genom skogs och ängslandskap. Kottla är en enkel hållplats med ett spår och en plattform på norra sidan. Här finns bytesmöjlighet till buss mot Lidingö centrum via Kottlavägen norrut.

Stationshuset som står i Kottla idag stod ursprungligen vid hållplatsen Kvarnen på Norra Lidingö järnväg och flyttades till nuvarande plats först 1995. Huset var ursprungligen öppet mot spåret men byggdes sedan om på 1940-talet. Det ursprungliga stationshuset från i Kottla från öppnandet 1914 revs 1973. Kottla kommer efter ombyggnaden av banan få två spår och två plattformar när dubbelspår byggs från Skärsätra.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Tisdag 11 juni 2013

Strax öster om Kottla finns blocksignalen 48, vy västerut.  9 år
ID-nummer:  15699
Direktlänk: /bild/00015699/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen Kottla ligger väster om plankorsningen med Kottlavägen.  9 år
ID-nummer:  15700
Direktlänk: /bild/00015700/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd i riktning österut mot Högberga från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  15701
Direktlänk: /bild/00015701/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen ligger såväl i kurva som på ett krön.  9 år
ID-nummer:  15702
Direktlänk: /bild/00015702/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och stationshuset i Kottla, vy från öster.  9 år
ID-nummer:  15703
Direktlänk: /bild/00015703/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och stationshuset sedda från väster.  9 år
ID-nummer:  15704
Direktlänk: /bild/00015704/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot plankorsningen från plattformen utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  15705
Direktlänk: /bild/00015705/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga kommer upp för backen från Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15706
Direktlänk: /bild/00015706/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 322 främst i tåget som stannar vid plattformen i Kottla.  9 år
ID-nummer:  15707
Direktlänk: /bild/00015707/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppehåll i Kottla.  9 år
ID-nummer:  15708
Direktlänk: /bild/00015708/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 322 och B30B 613 är redo att fortsätta mot Gåshaga brygga.  9 år
ID-nummer:  15709
Direktlänk: /bild/00015709/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget lämnar plattformen i Kottla.  9 år
ID-nummer:  15710
Direktlänk: /bild/00015710/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från stationshusets väntutrymme mot spåret i riktning mot Skärsätra, en sträcka som ska byggas ut till dubbelspår.  9 år
ID-nummer:  15711
Direktlänk: /bild/00015711/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från sydost.  9 år
ID-nummer:  15712
Direktlänk: /bild/00015712/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Kottla sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  15713
Direktlänk: /bild/00015713/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost där det ligger alldeles intill Kottlavägen.  9 år
ID-nummer:  15714
Direktlänk: /bild/00015714/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  9 år
ID-nummer:  15715
Direktlänk: /bild/00015715/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kottla stationshus sedd från en vagnsdörr i ett morgontåg mot Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15716
Direktlänk: /bild/00015716/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kottla stationshus sett innifrån en vagn vid passage på eftermiddagen.  9 år
ID-nummer:  15717
Direktlänk: /bild/00015717/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten i backen mellan Kottla och Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15718
Direktlänk: /bild/00015718/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 609 gick i täten nedför backen.  9 år
ID-nummer:  15719
Direktlänk: /bild/00015719/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen A30B 320 sist i tåget som här rullar in mot Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15720
Direktlänk: /bild/00015720/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!