Skärsätra (Skä)

Skärsätra station öppnades i oktober 2000 och är Lidingöbanans nyaste station om man bortser från ändstationen Gåshaga brygga som året efter återuppstod på ungefär samma plats som den tidigare ändpunkten Gåshaga nedre. Skärsätra är resultatet av en sammanslagning av den ursprungliga stationen Parkvägen som låg omkring 100 meter närmare Kottla vid nuvarande östra bangårdsänden och den ursprungliga hållplatsen Centralvägen som låg vid plankorsningen med Södra Kungsvägen strax väster om nuvarande bangård.

Stationshuset från Parkvägen flyttades till den nya stationen och står på norra sidan av bangården. Intill huset finns en sidoplattform som används av tåg mot Ropsten och en mellanplattform som används för tåg mot Gåshaga på det södra spåret. Vid plattforms­ändarna finns obevakade plattforms­övergångar. Bangården har till skillnad från de äldre stationerna en väl tilltagen längd med hinderfria spårlängder mer än dubbelt så lånng som plattformarna. Liksom övriga stationer på enkelspåret AGA–Gåshaga brygga är bangården utrustad med fjäderväxlar.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (42)

Måndag 2 november 2015

Stationshuset vid Centralvägen mellan nuvarande hållplatserna AGA och Skärsätra.  4 år
ID-nummer:  22589
Direktlänk: /bild/00022589/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 1 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 juni 2013

Infarten till Skärsätra från öster sedd från den bevakade plankorsningen med en gång- och cykelväg. Här låg föregångaren Parkvägens station.  9 år
ID-nummer:  15721
Direktlänk: /bild/00015721/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen österut upp mot Kottla sedd från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  15722
Direktlänk: /bild/00015722/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd österut vid platsen för Parkvägens före detta station.  9 år
ID-nummer:  15723
Direktlänk: /bild/00015723/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra änden av Skärsätra bangård sedd från Parkvägens gamla stationsläge.  9 år
ID-nummer:  15724
Direktlänk: /bild/00015724/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärsätra station sedd från öster vid den östra plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15725
Direktlänk: /bild/00015725/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den östra plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15726
Direktlänk: /bild/00015726/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärsätra station sedd från sydost vid plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15727
Direktlänk: /bild/00015727/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra plattformsövergången sedd från mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  15728
Direktlänk: /bild/00015728/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från mellanplattformens östra del.  9 år
ID-nummer:  15729
Direktlänk: /bild/00015729/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Skärsätra är öppet mot spåren.  9 år
ID-nummer:  15730
Direktlänk: /bild/00015730/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut i höjd med stationshuset.  9 år
ID-nummer:  15731
Direktlänk: /bild/00015731/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut med stationshuset i bakgrunden till vänster.  9 år
ID-nummer:  15732
Direktlänk: /bild/00015732/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den västra delen av plattformarna, även här finns en obevakad plattformsövergång.  9 år
ID-nummer:  15733
Direktlänk: /bild/00015733/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från södra sidan av mellanplattformens västra del.  9 år
ID-nummer:  15734
Direktlänk: /bild/00015734/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  15735
Direktlänk: /bild/00015735/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra spåret sett österut från västra delen av mellanplattformen.  9 år
ID-nummer:  15736
Direktlänk: /bild/00015736/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden från den västra plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15737
Direktlänk: /bild/00015737/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärsätra station ligger i nära anslutning till Skärsätra centrum.  9 år
ID-nummer:  15738
Direktlänk: /bild/00015738/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna sedda från den västra plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15739
Direktlänk: /bild/00015739/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra spåret sett från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15740
Direktlänk: /bild/00015740/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  15741
Direktlänk: /bild/00015741/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga närmar sig plattformarna i Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15742
Direktlänk: /bild/00015742/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med A30B 324 främst stannar till i Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15743
Direktlänk: /bild/00015743/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåg mot Gåshaga brygga i Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15744
Direktlänk: /bild/00015744/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten ankommer Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15745
Direktlänk: /bild/00015745/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 613 på Skärsätra station.  9 år
ID-nummer:  15746
Direktlänk: /bild/00015746/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget fortsätter i riktning mot AGA och Ropsten.  9 år
ID-nummer:  15747
Direktlänk: /bild/00015747/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skärsätra station sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  15748
Direktlänk: /bild/00015748/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid västra bangårdsänden. på spårets högra sida före plankorsningen låg den ena av plattformarna vid hållplatsen Centralvägen.  9 år
ID-nummer:  15749
Direktlänk: /bild/00015749/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra infarten till Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15750
Direktlänk: /bild/00015750/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Södra Kungsvägen sedd från sydost.  9 år
ID-nummer:  15751
Direktlänk: /bild/00015751/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från plankorsningen mot infarten till Skärsätra, den ena plattformen vid Centralvägen låg här till vänster i bild.  9 år
ID-nummer:  15752
Direktlänk: /bild/00015752/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plats i plankorsningen med Södra Kungsvägen, det gamla stationshuset vid Centralvägen är dolt bakom björkarna vid kryssmärket.  9 år
ID-nummer:  15753
Direktlänk: /bild/00015753/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset vid centralvägen är halvt dolt bakom sly.  9 år
ID-nummer:  15754
Direktlänk: /bild/00015754/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset vid Centralvägen, plattformen för tåg mot Ropsten låg utanför byggnaden.  9 år
ID-nummer:  15755
Direktlänk: /bild/00015755/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plankorsningen och den gamla hållplatsen från väster.  9 år
ID-nummer:  15756
Direktlänk: /bild/00015756/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen ner mot AGA sedd från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  15757
Direktlänk: /bild/00015757/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I backen finns denna obevakade gångfålla.  9 år
ID-nummer:  15758
Direktlänk: /bild/00015758/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot AGA från övergången.  9 år
ID-nummer:  15759
Direktlänk: /bild/00015759/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga avancerar upp för backen från AGA mot Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15760
Direktlänk: /bild/00015760/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen en bild av hur Skärsätra station kan te sig från ett passerande tåg.  9 år
ID-nummer:  15761
Direktlänk: /bild/00015761/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 22 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!