Högberga (Höb)

Högberga är den västligaste delen av stadsdelen Brevik, ett villaområde som har växt upp kring Högberga gård från början av förra seklet. Järnvägsstationen ligger i västligaste delen av det sammanhängande tättbebyggda området på sydöstra delen av Lidingön som utgör Breviks tätort. Bangården är den minsta möjliga med två spår och fjäderväxlar, en sidoplattform i söder och en smal plattform mellan de två spåren. Tågen möts i vänstertrafik så att tåg mot Ropsten angör plattformen närmast bebyggelsen i söder, det finns ingen utgång norrut. I östra änden av bangården finns dock en obevakad plankorsning för gång- och cykelbanan österut på banans norra sida. Stationshuset ligger på bangårdens södra sida vid västra plattformsänden. Husets ursprungliga pacering var Herseruds färjeläge när den första delen av banan öppnades 1914, det flyttades sedan och byggdes om. Vid utfarten västerut korsar banan Gåshagaleden i en plankorsning.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (23)

Tisdag 11 juni 2013

Östra infarten till Högberga.  10 år
ID-nummer:  15676
Direktlänk: /bild/00015676/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Högberga sedd från den obevakade plankorsningen för en gång- och cykelväg mellan östra bangårdsänden och plattformarna.  10 år
ID-nummer:  15677
Direktlänk: /bild/00015677/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Brevik från samma korsning som ovan.  10 år
ID-nummer:  15678
Direktlänk: /bild/00015678/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Högberga finns en plattform vid stationshuset på södra sidan för tåg mot Ropsten och en plattform mellan spåren för tåg mot Gåshaga. Dn obevakade övergången till den senare syns här.  10 år
ID-nummer:  15679
Direktlänk: /bild/00015679/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den södra plattformen, här syns den obevakade korsningen vid östra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  15680
Direktlänk: /bild/00015680/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högberga station sedd från mellanplattformens östra ände.  10 år
ID-nummer:  15681
Direktlänk: /bild/00015681/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra bangårdsänden sedd från mellanplattformens östra del.  10 år
ID-nummer:  15682
Direktlänk: /bild/00015682/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset vid plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  15683
Direktlänk: /bild/00015683/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset står i västra änden av bangården vid den södra plattformens västra ände.  10 år
ID-nummer:  15684
Direktlänk: /bild/00015684/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från västra änden av mellanplattformen.  10 år
ID-nummer:  15685
Direktlänk: /bild/00015685/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  10 år
ID-nummer:  15686
Direktlänk: /bild/00015686/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och plattformarna, vy österut från mellanplattformens västra ände.  10 år
ID-nummer:  15687
Direktlänk: /bild/00015687/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En skylt av äldre modell anger tågens riktning.  10 år
ID-nummer:  15688
Direktlänk: /bild/00015688/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från västra plattformsänden med stationshuset till höger.  10 år
ID-nummer:  15693
Direktlänk: /bild/00015693/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden sedd från plattformsänden intill stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15689
Direktlänk: /bild/00015689/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga korsar Gåshagaleden och rullar in mot Högberga.  10 år
ID-nummer:  15690
Direktlänk: /bild/00015690/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med A30B 320 främst rullar in på det norra spåret i Högberga.  10 år
ID-nummer:  15691
Direktlänk: /bild/00015691/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget gör uppehåll i Högberga, som bakre vagn i tågsättet rullade B30B 609.  10 år
ID-nummer:  15692
Direktlänk: /bild/00015692/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om bangården i Högberga korsar banan Gåshagaleden i en plankorsning och försvinner in i skogen i riktning mot Kottla.  10 år
ID-nummer:  15694
Direktlänk: /bild/00015694/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten är på väg in till Högberga från Brevik.  10 år
ID-nummer:  15695
Direktlänk: /bild/00015695/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget gör uppehåll vid den södra plattformen i Högberga.  10 år
ID-nummer:  15696
Direktlänk: /bild/00015696/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med manövervagnen B30B610 främst lämnar Högberga.  10 år
ID-nummer:  15697
Direktlänk: /bild/00015697/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På väg in till plattform i Högberga med ett tåg mot Gåshaga på eftermiddagen.  10 år
ID-nummer:  15698
Direktlänk: /bild/00015698/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!