Stora Luleälven

Inlandsbanans bro över Stora Luleälven byggdes 1917–1921 vid Långselet cirka fyra kilometer söder om Porjus över det som då före vattenkraftsutbyggnaden i Harsprånget någon kilometer nedströms var en djupt nedskuren älvfåra, bron lades omkring 40 meter över älvens lågvattenyta. Bron har överbyggnad med stålfackverk som vilar direkt på granitpelare, eftersom en dramatisk höjning av vattennivån planerades redan då avskrevs ett enklare utförande med stålbockar på lägre fundament. Överbyggnaden är konstruerad som en konsolbro med ett inhängt spann som del av det 57 meter långa huvudspannet. Genom att överflänsen har behållits kontinuerlig får fackverket en karakteristisk hängbroliknande form. Närmast den östra stranden finns ett vanligt fackverksspann av parallelltrapetstyp.

Bron över Stora Luleälven var kombinerad järnvägs- och landsvägsbro fram till det att landsvägen lades om i nuvarande sträckning 1973 och i stället korsar älven redan vid Ligga kraftverk. Väganslutningarna fram till bron är dock fortfarande tydliga på både östra och västra sidan av älven.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Tisdag 24 juli 2012

Bron omges av långa kurvor på båda stränderna, här syns kurvan söderifrån fram mot bron.  9 år
ID-nummer:  18813
Direktlänk: /bild/00018813/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I kurvan går banan dessutom in i en bergskärning sista biten fram mot bron.  9 år
ID-nummer:  18814
Direktlänk: /bild/00018814/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den gamla landsvägen intill finns ännu spår av den kombinerade överfarten.  9 år
ID-nummer:  18815
Direktlänk: /bild/00018815/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett vägmärke på det som nu är en mindre skogsväg långt från det allmänna vägnätet.  9 år
ID-nummer:  18816
Direktlänk: /bild/00018816/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även det tredje avståndsmärket är kvar.  9 år
ID-nummer:  18817
Direktlänk: /bild/00018817/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här strax före bron gör nu den gamla vägen en skarp sväng söderut mot brofästet och här är vägbanan dessutom asfalterad. Bron skymtar bakom träden rakt fram.  9 år
ID-nummer:  18818
Direktlänk: /bild/00018818/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid den skarpa kurvan ser man bron från nordväst.  9 år
ID-nummer:  18819
Direktlänk: /bild/00018819/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det 57 meter långa mittspannet med det skickligt dolda inhängda spannet mellan konsolerna som sticker ut från stöden på vardera sidan.  9 år
ID-nummer:  18820
Direktlänk: /bild/00018820/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den östra delen av bron där ett vanligt parallelltrapetsspann kompletterar det stora hängbroliknande fackverket som utgör resten av bron.  9 år
ID-nummer:  18821
Direktlänk: /bild/00018821/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen når fram till järnvägen alldeles intill det västra landfästet och för att komma ut på bron fick fordonen nu köra genom en ännu skarpare kurva, en andra U-sväng där vägen tar sig ner från den högre terrängen mot bron i stället för att som järnvägen gå genom en bergskärning.  9 år
ID-nummer:  18822
Direktlänk: /bild/00018822/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut vid västra landfästet, järnvägen söderut fortsätter rakt fram medan vägen svänger tvärt norrut.  9 år
ID-nummer:  18826
Direktlänk: /bild/00018826/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot dammen i Harsprånget från västra landfästet, till vänster syns berget Oarjep Ánánasse.  3 år
ID-nummer:  32421
Direktlänk: /bild/00032421/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 24 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från väster vid den gamla vägpåfarten.  9 år
ID-nummer:  18823
Direktlänk: /bild/00018823/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från västra landfästet.  9 år
ID-nummer:  18824
Direktlänk: /bild/00018824/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy längs fackverket ut över älvens uppdämda vatten, man får numera bara föreställa sig den 40 meter djupa klyfta som fanns här innan Harsprångets kraftverk byggdes.  9 år
ID-nummer:  18825
Direktlänk: /bild/00018825/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från östra stranden.  3 år
ID-nummer:  32420
Direktlänk: /bild/00032420/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 24 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron över Stora Luleälven sedd från östra stranden.  9 år
ID-nummer:  18827
Direktlänk: /bild/00018827/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot det speciella hängbroliknande fackverket på västra sidan.  9 år
ID-nummer:  18828
Direktlänk: /bild/00018828/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägpåfarten på östra sidan är inte alls lika kurvig som på den västra.  9 år
ID-nummer:  18829
Direktlänk: /bild/00018829/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vägen från bron går parallellt med spåret en bit öster om landfästet, vy från samma plats som ovan men motsatt riktning.  9 år
ID-nummer:  18830
Direktlänk: /bild/00018830/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  18831
Direktlänk: /bild/00018831/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stränderna är liksom omgivningarna branta med block och berghällar på vilken gles tallskog växer, så såg det ut även nere i den nu översvämmade dalgången när bron byggdes.  9 år
ID-nummer:  18832
Direktlänk: /bild/00018832/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut vid den dämda älven med Porjusberget i fonden. Bakom berget döljer sig nästa reglerade vattenyta, omkring 60 meter högre än denna.  9 år
ID-nummer:  18833
Direktlänk: /bild/00018833/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bron sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  18834
Direktlänk: /bild/00018834/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot det stora fackverket.  9 år
ID-nummer:  18835
Direktlänk: /bild/00018835/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mäktiga bron vid Långselet sedd från nordost.  9 år
ID-nummer:  18836
Direktlänk: /bild/00018836/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan norr om bron sedd i riktning mot Porjus från den enkla plankorsningen strax nordost om bron.  9 år
ID-nummer:  18837
Direktlänk: /bild/00018837/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18838
Direktlänk: /bild/00018838/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)