Harsprånget (Hså)

Hållplatsen Harsprånget låg precis där Inlandsbanan passerar förbi den stora dammen vid Harsprångets kraftverk. Den anlades 1929 vid den stig som Svenska Turistföreningen hade anlagt från riksvägen (som då gick väster om älven och järnvägen) ner till Harsprångsfallet. Hållplatsen fick då namnet Harsprångsstigen då namnet Harsprånget avsåg trafikplatsen norr om Luleälvsbron där spåret mot Harsprånget på älvens östra sida vek av. Namnet Harsprånget flyttades sedan till den här hållplatsen 1951 varvid sidospårsväxeln fick namnet Harsprångsselet. Vid Harsprångets hållplats har det funnits flera olika byggnader genom åren, men idag återstår endast en namnskylt och en plåtstins på platsen som nu dessutom ligger mycket avsides när landsvägen går på andra sidan av den väl instängslade dammbyggnaden.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (12)

Tisdag 24 juli 2012

Harsprångets hållplats låg precis där banan passerar den stora dammen och korsar en anslutande väg till den.  3 år
ID-nummer:  32426
Direktlänk: /bild/00032426/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På platsen finns numera endast den gamla namnskylten kvar och en gammal plåtstins lite längre bort.  3 år
ID-nummer:  32427
Direktlänk: /bild/00032427/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten intill den obevakade plankorsningen vid dammen, vy söderut.  3 år
ID-nummer:  32428
Direktlänk: /bild/00032428/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten intill spåret.  3 år
ID-nummer:  32429
Direktlänk: /bild/00032429/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd norrut vid den gamla hållplatsen där den följer vattenmagasinets strand.  3 år
ID-nummer:  32430
Direktlänk: /bild/00032430/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från norr, notera plåtstinsen till höger.  3 år
ID-nummer:  32431
Direktlänk: /bild/00032431/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den vackert belägna gamla hållplatsen sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  32432
Direktlänk: /bild/00032432/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora dammbyggnaden sedd från grinden vid hållplatsen med utskovsluckorna närmast.  3 år
ID-nummer:  32433
Direktlänk: /bild/00032433/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vatten i magasinet uppströms dammen intill hållplatsen.  3 år
ID-nummer:  32434
Direktlänk: /bild/00032434/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs stranden där banan fortsätter upp mot bron över älven.  3 år
ID-nummer:  32435
Direktlänk: /bild/00032435/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om hållplatsen går banan på en bank över en vik i kanten av vattenmagasinet.  3 år
ID-nummer:  32436
Direktlänk: /bild/00032436/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen norr om hållplatsen med en del av Harsprångsdammen i bakgrunden.  3 år
ID-nummer:  32437
Direktlänk: /bild/00032437/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 25 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (3)