Y1 1348

Bilder och filmer (172)
Bild 1–50

Söndag 26 juni 2022

Y1 1348 vid plattform i Gällivare.  8 mån
ID-nummer:  35562
Direktlänk: /bild/00035562/
Fotodatum: den 26 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 24 juni 2022

Y1 1348 är framväxlad till plattformen på spår 1b inför midsommaraftonens avgång mot Östersund.  8 mån
ID-nummer:  35530
Direktlänk: /bild/00035530/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 i Gällivare på morgonen.  8 mån
ID-nummer:  35531
Direktlänk: /bild/00035531/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vallmoblom intill plattformen denna midsommarafton.  8 mån
ID-nummer:  35532
Direktlänk: /bild/00035532/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Midsommaraftonens tåg mot Östersund står redo för avgång.  8 mån
ID-nummer:  35533
Direktlänk: /bild/00035533/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En lång resa tar sin början när Y1 1348 rullar iväg från Gällivare klockan 07.30.  8 mån
ID-nummer:  35534
Direktlänk: /bild/00035534/
Fotodatum: den 24 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 23 juni 2022

Inlandsbanans tåg från Östersund är på ingång till slutstationen Gällivare omkring 20 minuter försenat på kvällen.  8 mån
ID-nummer:  35525
Direktlänk: /bild/00035525/
Fotodatum: den 23 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över plankorsningen i norr delar Inlandsbanan numera spår med Malmbanan och får sedan gå genom någon av växelförbindelserna till plattformsspåret 1, vanligen den i norr.  8 mån
ID-nummer:  35526
Direktlänk: /bild/00035526/
Fotodatum: den 23 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 har nått slutstationens plattformsspår.  8 mån
ID-nummer:  35527
Direktlänk: /bild/00035527/
Fotodatum: den 23 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av dagens resenärer stiger av ut i kvällssolen.  8 mån
ID-nummer:  35528
Direktlänk: /bild/00035528/
Fotodatum: den 23 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvällssol och blomsterprakt vid plattformen.  8 mån
ID-nummer:  35529
Direktlänk: /bild/00035529/
Fotodatum: den 23 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 22 juni 2022

En ny grupp resenärer på väg ut på Inlandsbanan söderut står på plattformen i Gällivare på morgonen.  8 mån
ID-nummer:  35501
Direktlänk: /bild/00035501/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 med förväntansfulla resenärer på plattformen.  8 mån
ID-nummer:  35502
Direktlänk: /bild/00035502/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen sedd från sidan med Dundret i bakgrunden.  8 mån
ID-nummer:  35503
Direktlänk: /bild/00035503/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blivande Inlandsbaneresenärer på plattformen väntar på att dörrarna ska öppnas.  8 mån
ID-nummer:  35504
Direktlänk: /bild/00035504/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tid för påstigning!  8 mån
ID-nummer:  35505
Direktlänk: /bild/00035505/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plattformen blommar nu vallmo på flera håll.  8 mån
ID-nummer:  35506
Direktlänk: /bild/00035506/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund klockan 07.30.  8 mån
ID-nummer:  35507
Direktlänk: /bild/00035507/
Fotodatum: den 22 juni 2022
Publicerad: den 4 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 21 juni 2022

Kvällens tåg från Östersund ankommer till Gällivare omkring tio minuter försenat.  8 mån
ID-nummer:  35494
Direktlänk: /bild/00035494/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med Y1 1348 saktar in på spår 1b denna för årstiden relativt mörka kväll.  8 mån
ID-nummer:  35495
Direktlänk: /bild/00035495/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avstigning för Inlandsbaneresenärerna efter att tåget nått sin slutstation.  8 mån
ID-nummer:  35496
Direktlänk: /bild/00035496/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 vid plattform på spår 1b i Gällivare.  8 mån
ID-nummer:  35497
Direktlänk: /bild/00035497/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter avslutat resandeutbyte rullar vagnen iväg mot södra bangårdsänden som växling.  8 mån
ID-nummer:  35498
Direktlänk: /bild/00035498/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan sydligaste växeln och plankorsningen byter man riktning för att gå norrut igen mot uppställningsplatsen.  8 mån
ID-nummer:  35499
Direktlänk: /bild/00035499/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 på väg mot nattuppställningen efter en heldag på Inlandsbanan.  8 mån
ID-nummer:  35500
Direktlänk: /bild/00035500/
Fotodatum: den 21 juni 2022
Publicerad: den 3 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 27 augusti 2021

Ett kort uppehåll i Porjus för norrgående Inlandsbanetåg på kvällen.  1 år
ID-nummer:  34831
Direktlänk: /bild/00034831/
Fotodatum: den 27 augusti 2021
Publicerad: den 27 november 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 5 juli 2021

Dagens motorvagn växlas fram till plattformen i god tid före avgången och syns här vid södra bangårdsänden.  1 år
ID-nummer:  34275
Direktlänk: /bild/00034275/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen saktar iv vid plattformen på spår 1a.  1 år
ID-nummer:  34276
Direktlänk: /bild/00034276/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen har stannat vid väderskyddet på spår 1a och det är dags att ta emot resenärerna.  1 år
ID-nummer:  34277
Direktlänk: /bild/00034277/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 vid plattform i Gällivare inför avgången mot Östersund.  1 år
ID-nummer:  34278
Direktlänk: /bild/00034278/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rallarrosor börjar skjuta upp på grusytorna intill plattformen.  1 år
ID-nummer:  34279
Direktlänk: /bild/00034279/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blomsterprakt vid Inlandsbanans ändstation.  1 år
ID-nummer:  34280
Direktlänk: /bild/00034280/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärer strömmar till när avgångstiden närmar sig.  1 år
ID-nummer:  34281
Direktlänk: /bild/00034281/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De flesta stannar dock kvar ute på plattformen där det är något svalare än inne i vagnen.  1 år
ID-nummer:  34282
Direktlänk: /bild/00034282/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När tågväg har lagts ut från plattformen är det ändå dags för passagerarna att stiga ombord.  1 år
ID-nummer:  34283
Direktlänk: /bild/00034283/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund klockan 8.00 från spår 1a i Gällivare.  1 år
ID-nummer:  34284
Direktlänk: /bild/00034284/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten gick via växelförbindelsen mot spår 2 vid stationshuset.  1 år
ID-nummer:  34285
Direktlänk: /bild/00034285/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen försvinner bort förbi ett uppställt malmtåg på spår 3.  1 år
ID-nummer:  34286
Direktlänk: /bild/00034286/
Fotodatum: den 5 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 4 juli 2021

Dagens tåg 89420 från Östersund rullar in på bangården i Gällivare på kvällen.  1 år
ID-nummer:  34287
Direktlänk: /bild/00034287/
Fotodatum: den 4 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget når plattformen omkring en halvtimme försenat.  1 år
ID-nummer:  34288
Direktlänk: /bild/00034288/
Fotodatum: den 4 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Passagerarna stiger av här på slutstationen, även en cykel fanns med på tåget.  1 år
ID-nummer:  34289
Direktlänk: /bild/00034289/
Fotodatum: den 4 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare rullar Y1 1348 mot sin nattuppställning.  1 år
ID-nummer:  34290
Direktlänk: /bild/00034290/
Fotodatum: den 4 juli 2021
Publicerad: den 5 juli 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 juni 2021

Y1 1348 står på spår 1a i Gällivare i god tid före avgång för dagens tåg 89421 mot Östersund.  1 år
ID-nummer:  34256
Direktlänk: /bild/00034256/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Malmtåget 9954 från Luleå mot Koskullskulle passerar på spår 2.  1 år
ID-nummer:  34257
Direktlänk: /bild/00034257/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stort tåg i möte med ett litet.  1 år
ID-nummer:  34258
Direktlänk: /bild/00034258/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resenärerna har börjat hitta till tågen även här i norra änden av Inlandsbanan nu i början av sommarens andra trafikvecka.  1 år
ID-nummer:  34259
Direktlänk: /bild/00034259/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett par cyklar tas ombord inför avgången söderut.  1 år
ID-nummer:  34260
Direktlänk: /bild/00034260/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avgång mot Östersund på utsatt tid klockan 08.00.  1 år
ID-nummer:  34261
Direktlänk: /bild/00034261/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Y1 1348 påbörjar dagens långa färd mot Östersund.  1 år
ID-nummer:  34262
Direktlänk: /bild/00034262/
Fotodatum: den 22 juni 2021
Publicerad: den 22 juni 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 30 juni 2019

Dagens vagn mot Östersund står framkörd på spår 1b närmast stationshuset.  3 år
ID-nummer:  27129
Direktlänk: /bild/00027129/
Fotodatum: den 30 juni 2019
Publicerad: den 3 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150